Omskyltning av P-platser vid Nobels väg 3

Publicerat 2019-02-26 09:29. Uppdaterat 2019-02-26 09:57This page in English

Inom några veckor kommer nuvarande p-platser utanför Ludwiginstitutet på Nobels väg 3, skyltas om till besöksparkering i 3 timmar.  

Orsaken är att besökare  i dagsläget har svårt att hitta p-platser och dessutom hittar dåligt på området. Med undantag för en i dagsläget uthyrd plats, görs resterande platser om till besöksplatser.

Personal hänvisas till parkeringshuset Skruven och till garaget i Biomedicum i första hand, och besökare till besöksplatserna på Campus. Se kartbild med markerat område.

 Vid frågor kontaktas Akademiska hus. 

Driftinfo