Om uppehållstillstånd och visum

Lathund för administration kring visum och uppehållstillstånd

EU/EES-medborgare

EU/EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Medborgare i Schweiz och varaktigt bosatta i annat EU land kan börja studera eller arbeta direkt, men behöver ansöka om uppehållstillstånd om vistelsen är längre än tre månader. 

Om visum och tillstånd för icke-EU medborgare
Vistelse Forskare Doktorand Lärare Gästdoktorand
upp till 3 mån visum visum visum visum
längre än 3 mån

UT för gästforskare 

EU-blåkort

AT

UT för studier AT

UT för besök

Visum

För vistelse som varar kortare tid än tre månader behöver medborgare i vissa länder ha visum, se Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige. Undantag bl a USA, Kanada, Japan, Brasilien. Kontrollera vad ambassaden eller konsulatet kräver på Swedenabroad.com.

Ett visum är tidsbegränsat och gäller under högst 90 dagar per halvår. Den som varit 90 dagar inom Schengenområdet måste vara utanför Schengen i 90 dagar för att kunna få ett nytt Schengenvisum. Det går att ansöka om ett Schengenvisum som gäller för flera inresor för vistelser på maximalt 90 dagar per halvår under en period på maximalt 5 år.

Personer på turistvisum i Sverige får allmänt inte arbeta, men gästforskare eller lärare inom högre utbildning som ska delta i forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet i sammanlagt högst tre månader under en period av tolv månader är ett undantag från kravet på arbetstillstånd. 

Man kan inte stanna kvar i Sverige och ansöka om uppehållstillstånd utan att lämna landet. 

Uppehållstillstånd för gästforskare

En gästforskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är inbjuden av ett svenskt lärosäte att forska i Sverige. Grupper vid KI som omfattas av lagen är i stort sett alla som deltar i forskningsprojekt t ex postdoc, forskare, professor, oavsett finansieringsform. 

Genom mottagningsavtal bekräftas att gästforskaren under varje månad av sin vistelse i landet har tillgång till medel för sitt uppehälle som minst uppgår till det belopp som Vetenskapsrådet föreskriver (f.n. 9 700 kr). Mottagningsavtalet utgör underlag för gästforskarens ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket. 

Antagna doktorander i Sverige räknas inte som gästforskare utan studerande. Om en person med uppehållstillstånd för gästforskare blir antagen till forskarutbildning och söker uppehållstillstånd för studier, kan man drabbas av Migrationsverkets nya praxis gällande statusbyte, se Ny praxis vid statusbyte
Ett sätt att undvika problem med statusbyte är att den presumtiva doktoranden kommer till Sverige på visum eller viseringsfritt upp till tre månader. Om man blir antagen till forskarutbildning så åker man hem för att ansöka om uppehållstillstånd för studier från hemlandet.

EU-blåkort

EU-blåkort är ett arbetstillstånd som gäller kvalificerade gästarbetare i EU. Det kan sökas av icke EU-medborgare som har anställningserbjudande om en högkvalificerad anställning i minst ett år; högskoleutbildning motsvarande 180 högskolepoäng; och minst en och en halv gång en svensk genomsnittslön (f.n. 48 000 kr i mån). 

Som arbetsgivare måste du:

  • ha annonserat tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
  • skapa ett anställningserbjudande och ge berört fackförbund tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren
  • erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal

Arbetstillstånd (AT)

KI är en certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket, se KI har blivit en certifierad arbetsgivare hos Migrationsverket. När du ska anställa någon (lärare eller teknisk-administrativ personal; ej forskare) från ett land utanför EU, ska du som arbetsgivare: 

  • annonsera ut tjänsten under minst tio dagar på Arbetsförmedlingens platsbank (vid nyrekrytering)
  • logga in med e-legitimation för att skapa ett anställningserbjudande
  • skicka anställningserbjudandet till berört fackförbund för yttrande
  • bifoga kopia på fullmakt från arbetstagaren till arbetsgivaren
  • slutföra arbetsgivarens del av ansökan

Den anställda ansöker om arbetstillstånd. 

Uppehållstillstånd för studier

Den som är antagen till studier i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan personen reser in i Sverige. Se Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier.

Doktoranden bör ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla, men tidigast sex månader innan.Se Checklistor för studieintyg - förlängningsansökan.

Efter slutförda studier kan man ansöka om 6-månaders uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag. Se Efter studierna

Uppehållstillstånd för besök

Om doktoranden är inbjuden för att studera eller forska i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land ska man ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Universitetet i Sverige får inte ge någon ersättning till personen dvs. tillståndet går inte att kombinera med anställning eller stipendium. Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader.

Uppehållstillståndskort

Alla som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort som är ett bevis på att man har tillstånd att vara i Sverige. Kortet har ett datachip som innehåller fingeravtryck och foto. En person som behöver ett visum för att resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad på en svensk ambassad eller generalkonsulatet. Om personen kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum för att resa in i Sverige eller befinner sig i Sverige och har ansökt om förlängning, ska han eller hon lämna fingeravtryck och fotograferas i Sverige på Migrationsverket. 

Permanent uppehållstillstånd (PUT)

Personer som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för doktorandstudier i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren, kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Personer som har haft uppehållstillstånd för forskning i fyra år kan ansöka om permanent uppehållstillstånd. 

Medborgarskap

När man bott i Sverige en viss tid och uppfyller övriga krav kan man ansöka om att bli svensk medborgare

Länkar

Administration