Om Medarbetarportalen

This page in English

Medarbetarportalen är en webbplats som vänder sig till dig som är anställd eller anknuten till Karolinska Institutet. Har ska du kunna hitta det du behöver för att på ett smidigt lösa arbetsuppgifter och få information om vad som händer på universitet. Webbplatsen är öppen, det vill säga i huvudsak åtkomlig utan inloggning. Just nu pågår ett projekt för att vidareutveckla Medarbetarportalen. Genom att möjliggöra inloggning kommer du att kunna få information riktad till dig baserat på vilken institution, avdelning, forskargrupp eller enhet etc som du tillhör. 

Lokal webb

Digitala redskap

Webbpublicering