Om Medarbetarportalen

This page in English

Medarbetarportalen är en webbplats som vänder sig till dig som är anställd eller anknuten till Karolinska Institutet. Har ska du kunna hitta det du behöver för att på ett smidigt lösa arbetsuppgifter och få information om vad som händer på universitet. Webbplatsen är öppen, det vill säga åtkomlig utan inloggning, med undantag för vissa sidor där KI-ID krävs.

Lokal webb

Digitala redskap

Webbpublicering