Om GMO

This page in English

För att säkerställa att projektredovisningen följer EU:s regler, centraliserades projekthanteringen av EU-projekt till Grants Management Office under 2016. GMO ansvarar sedan dess för finansiell projekthantering och även för delar av det administrativa arbetet.

Några uppgifter vi gör på på Grants Management Office är:

  • Finansiell rapportering av EU-, US- och Sida-projekt
  • Samarbeta nära Grants Office för att underlätta en effektiv hantering av projekten
  • Genomför budgetuppföljningar för att säkerställa att kostnaderna är giltiga
  • Stötta i avtalsförändringar av befintliga avtal 
  • Ge råd och stöd i den dagliga driften
  • Koordinerar externa revisioner 

Överenskommelse mellan GMO och Institutionerna

Det finns en överenskommelse som beskriver vad GMO respektive institutionerna ansvarar för när det gäller hanteringen av EU-projekt. Läs mer om arbetsfördelningen mellan GMO och institutionerna här.