Om Framtidens lab ANA 8

This page in English

Framtidens Lab ANA 8* skapar en ledande translationell integrerad forskningsmiljö utrustad för spetsforskning, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler.

Styrning & organisation

Styrgruppen

Styrgruppen ANA 8 representeras av samtliga inflyttade institutioners prefekter, AC samt ekonomiansvariga. Gruppen har en ordförande per årsbasis som roterar mellan institutionerna. Se styrgruppens medlemmar

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen ANA 8 har som uppdrag att jobba med arbetsmiljö och introduktion rörande labbsäkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet, fryshotell, SOPar mm. Se arbetsmiljögruppens medlemmar.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen ANA 8 representeras av samtliga inflyttade institutioners ekonomer samt ACs. Se ekonomigruppens medlemmar.

Infrastrukturgruppen

Säkerställer att Framtidens lab ANA 8 har basal och avancerad utrustning. Gruppen består av ett antal arbetsgrupper inom olika metodområden.

Husgruppen

En husgrupp finns med representanter från verksamheten som sitter i lokalerna i ANA 8. Gruppen ska hantera frågeställningar som dyker upp till vardags gällande ex lokaler, rutiner, samarbeten och annat. Se husgruppens medlemmar.

Lokala fryshotellsgruppen

Lokala fryshotellsgruppens uppdrag är att ta emot core-larm (syrgaslarm och nödstoppslarm) samt att vara lokal kontaktperson gentemot Facility Management (FM). Se lokala fryshotellsgruppens medlemmar.

Samarbeten

Flemingsberg Science skapar samverkan för forskning och innovation i Flemingsberg. Här finns internationellt erkända forskningsinstitut, bland dem Karolinska Universitetssjukhuset, KTH och Karolinska Institutet. Tillsammans skapar ledande Life science-bolag och några av världens mest framgångsrika entreprenörer en stark grogrund för nya företag, starka samarbeten och en utvecklande miljö.

Institutioner som flyttar in

Fakta

 • Invigs hösten 2018
 • 10 200 m2
 • 7 våningar
 • 350 anställda

Mål

 • Vi är ett ledande translationellt forskningslaboratorium
 • Vi är strategiskt placerat på Campus Syd
 • Vi har en attraktiv och rekryterande miljö för kliniknära forskning
 • Vi har en forskningsmiljö utan gränser mellan institutioner/kliniker där forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler
 • Vår laborativa miljö är utrustad för spetsforskning
 • Det finns en tydlig integrering av forskning och utbildning
 • Vi har flexibelt och yteffektivt laboratorium för att möta framtidens krav

Tidsplan

*) Framtidens lab Alfred Nobels Allé 8