Om Framtidens lab ANA 8

This page in English

Framtidens Lab ANA 8* skapar en ledande translationell integrerad forskningsmiljö utrustad för spetsforskning, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler.

Styrning & organisation

Styrgruppen

Styrgruppen ANA 8 representeras av samtliga inflyttade institutioners prefekter, AC samt ekonomiansvariga. Gruppen har en ordförande per årsbasis som roterar mellan institutionerna. Se styrgruppens medlemmar

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen ANA 8 har som uppdrag att jobba med arbetsmiljö och introduktion rörande labbsäkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet, fryshotell, SOPar mm. Se arbetsmiljögruppens medlemmar.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen ANA 8 representeras av samtliga inflyttade institutioners ekonomer samt ACs. Se ekonomigruppens medlemmar.

Infrastrukturgruppen

Säkerställer att Framtidens lab ANA 8 har basal och avancerad utrustning. Gruppen består av ett antal arbetsgrupper inom olika metodområden.

Husgruppen

En husgrupp finns med representanter från verksamheten som sitter i lokalerna i ANA 8. Gruppen ska hantera frågeställningar som dyker upp till vardags gällande ex lokaler, rutiner, samarbeten och annat. Se husgruppens medlemmar.

Samarbeten

Flemingsberg Science skapar samverkan för forskning och innovation i Flemingsberg. Här finns internationellt erkända forskningsinstitut, bland dem Karolinska Universitetssjukhuset, KTH och Karolinska Institutet. Tillsammans skapar ledande Life science-bolag och några av världens mest framgångsrika entreprenörer en stark grogrund för nya företag, starka samarbeten och en utvecklande miljö.

Institutioner som flyttar in

Fakta

 • Invigs hösten 2018
 • 10 200 m2
 • 7 våningar
 • 350 anställda

Mål

 • Vi är ett ledande translationellt forskningslaboratorium
 • Vi är strategiskt placerat på Campus Syd
 • Vi har en attraktiv och rekryterande miljö för kliniknära forskning
 • Vi har en forskningsmiljö utan gränser mellan institutioner/kliniker där forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler
 • Vår laborativa miljö är utrustad för spetsforskning
 • Det finns en tydlig integrering av forskning och utbildning
 • Vi har flexibelt och yteffektivt laboratorium för att möta framtidens krav

Tidsplan

*) Framtidens lab Alfred Nobels Allé 8