Om Ekonomiavdelningen

This page in English

Ekonomiavdelningen, EA, är en KI-övergripande funktion med ansvar för KI:s samlade ekonomiadministration. Avdelningen är i enheterna Ledning och Samordning, Inköp och upphandling, Redovisning, Ekonomiservice, Support Systems och Grants Management Office.

Avdelningen är en stöd- och expertfunktion för KI:s ledning, institutioner och enheter, och ansvarar för ekonomisk rapportering till externa och interna intressenter. Målet för EAs arbete är en ekonomiadministration med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Ledning och samordning

Avdelningschef/ekonomidirektör

Eva Tegelberg

Telefon: 08-524 868 58
Enhet: Ekonomiavdelningen
E-post: Eva.Tegelberg@ki.se

Avdelningsadministratör

Anne-Marie Windahl

Telefon: 08-524 866 10
E-post: Anne-Marie.Windahl@ki.se

Uppdrag

Ledningens uppdrag är att leda och samordna verksamheten vid ekonomiavdelningen. Ledningen ansvarar för utveckling av rutiner och instruktioner för en effektiv ekonomiadministration för hela universitetet. Ledningen ska verka för ett förstärkt samarbete mellan central och lokal administration och tillse att ekonomiadministrationens arbete präglas av kompetens, kvalitet och god service. Dessutom ansvarar enheten för administrationen av KI:s kapital- och stiftelseförvaltning.

Inköp och upphandling

Inköpschef

Nils Emlund

Telefon: 08-524 873 79
E-post: nils.emlund@ki.se

Du kan kontakta oss på inkopupphandling@ki.se. Inköps- och upphandlingsenheten arbetar med upphandling och avtalsuppföljning för hela universitetets verksamhet. Mer om inköp och upphandling.

Uppdrag

 • Upphandling av varor och tjänster
 • Samordning av KIs inköp
 • KIs ramavtal
 • Expertstöd i inköps- och upphandlingsfrågor
 • Drift och förvaltning av stödverktyg som t.ex. fakturahanteringsverktyg
 • Utbildning och information i inköp och upphandlingsfrågor med särskilt stöd till inköpssamordnarna
 • Omvärldsbevakning av marknaden för varor/tjänster viktiga för KI
 • miljö- och etikfrågor i samband med inköp
 • Uppföljning av ingångna övergripande ramavtal
 • Översyn av upphandlingsbehov i verksamheten.
 • Tillsyn av direktupphandlingar och samordning av dem över 100 000 sek

Medarbetare

Nils EmlundEnhetschef
Jing GuanJurist
Francois KaibUpphandlare
Krister KarlavagnUpphandlare
Petter LinderborgController
Lennart MartinssonUpphandlare
Malahat MousaviUpphandlare
Lars NybomInköpshandläggare
Mariam Omeirat (tjänstledig)Upphandlare
Olga PöntinenUpphandlare
Helena RedinUpphandlare
Helena ThornströmUpphandlare

Redovisning & Controlling

Redovisningschef

Cecilia Modig

Telefon: 08-524 839 22
Enhet: Ekonomiavdelningen
E-post: cecilia.modig@ki.se

Du kan kontakta oss på redovisning@ki.se. Redovisning & Controllingsenheten ansvarar för att all redovisning på Karolinska Institutet ska ske enligt gällande lagar och regler. Enhetens främsta mål är att säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild och att rutiner, riktlinjer, principer och metoder följer rådande lagar och regler.

Uppdrag

 • löpande kontroll, avstämning och analys av KI:s redovisning
 • utveckling och uppdatering av KIs redovisningsprinciper och redovisningsmodell
 • löpande ekonomisk och statistisk rapportering
 • utbildning och expertstöd i redovisningsfrågor

Medarbetare

Muhammed BasodaEkonomihandläggare
Helena Derby JohanssonRedovisningshandläggare
Olle ErikssonEkonomicontroller
Jonas FlorhedEkonomicontroller
Louise Freby - TjänstledigEkonomiadministratör
Ilona HedinRedovisningshandläggare
Ilda KociEkonomihandläggare
Charlotta KubuEkonomicontroller
Johanna Lovén - TjänstledigEkonomicontroller
Cecilia ModigRedovisningschef

Ekonomiservice

Enhetschef

Åsa Björck

Telefon: 08-524 867 82
Enhet: Ekonomiservice
E-post: Asa.Bjorck@ki.se

Du kan kontakta oss på ekonomiservice@ki.se. Ekonomiservice tillhandahåller ekonomiadministrativa tjänster och stödjer institutioner inom ekonomiområdet. Enheten består av två grupper: Centralekonomer (CE) samt Centralfakturahandläggare (CF).

För mer information besök Ekonomiservices sida.

Support Systems

Support Systems förvaltar KI:s administtrativa stödsystem för Ekonomi, Inköp, HR och KI-Identiteter.

Alla frågor kan skickas till supportsystems@ki.se. Här hittar du mer om de verksamhetssystem som vi förvaltar.

Enhetschef

Marith Wiedersheim-Paul

Telefon: 08-524 861 73
E-post: marith.wiedersheim-paul@ki.se

Marith Wiedersheim-Paul Enhetschef, förvaltningsledare UBW
Martin Sjölund Förvaltningsledare HR-system
Amal Velic Förvaltningsledare IDAC
Johanna Bråthen Systemutvecklare UBW
Johanna Halldén Processansvarig ekonomi
Josefine Nordin Verksamhetssupport
Madeleine Hammar Verksamhetssupport
Pernilla Petersson Rahm Processansvarig E-handel
Jan-Erik Svensson Systemutvecklare UBW
Wagas Yousaf Verksamhetssupport

Grants Management Office

Enhetschef

Mikael Gröning

Telefon: 08-524 879 64
E-post: mikael.groning@ki.se

Du kan kontakta oss på post-contract@ki.se.

Mikael Gröning Enhetschef
Evelyn Göransson Senior EU/IMI Financial Manager
Janet Jeppsson Senior EU/Sida Financial Manager
Beatriz Berbegal EU Financial Manager
Anna Berglund EU Financial Manager
Maria Berglöf Stridh EU Financial Manager
Cecilia Byström EU Financial Manager - föräldrarledig
Rasa Cikanaviciute-Hernandez EU Financial Manager
Anna-Karin Consoli EU/US Financial Manager
Anna Hansson EU/US Financial Manager
Ylva Hultman Senior EU/IMI Financial Manager
Emma Jacobsen EU Financial Manager - tjänstledig
Ida Kettley EU Financial Manager 
Ewelina Kurczynska EU Financial Manager
Maud Kårebrand Senior EU Financial Manager
Mira Lindner EU Financial Manager
Lisbeth Löfstrand EU Financial Manager
Raja Marhri EU Financial Manager
George Papathanasiou EU Financial Manager
Tashtiana Price EU/US Financial Manager
Myroslava (Mira) Protsiv EU Financial Manager
Naida Udovicic EU Financial Manager