Om Ekonomiavdelningen

This page in English

Ekonomiavdelningen, EA, är en KI-övergripande funktion med ansvar för KI:s samlade ekonomiadministration. Avdelningen är i enheterna Ledning och Samordning, Inköp och upphandling, Redovisning, Ekonomiservice, Support Systems och Grants Management Office.

Avdelningen är en stöd- och expertfunktion för KI:s ledning, institutioner och enheter, och ansvarar för ekonomisk rapportering till externa och interna intressenter. Målet för EAs arbete är en ekonomiadministration med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Ledning och samordning

Avdelningschef/ekonomidirektör

Eva Tegelberg

Telefon: 08-524 868 58
Enhet: Ekonomiavdelningen
E-post: Eva.Tegelberg@ki.se

Uppdrag

Ledningens uppdrag är att leda och samordna verksamheten vid ekonomiavdelningen. Ledningen ansvarar för utveckling av rutiner och instruktioner för en effektiv ekonomiadministration för hela universitetet. Ledningen ska verka för ett förstärkt samarbete mellan central och lokal administration och tillse att ekonomiadministrationens arbete präglas av kompetens, kvalitet och god service. Dessutom ansvarar enheten för administrationen av KI:s kapital- och stiftelseförvaltning.

Inköp och upphandling

Inköpschef

Nils Emlund

Telefon: 08-524 873 79
E-post: nils.emlund@ki.se

Du kan kontakta oss på inkopupphandling@ki.se. Inköps- och upphandlingsenheten arbetar med en eller flera delar av inköpsflödet. Uppdragen gäller för hela universitetets verksamhet. Mer om inköp och upphandling.

Diagram inköpsflöde, upphandling och inköp

Uppdrag

 • Upphandling av varor och tjänster
 • Samordning av KIs inköp
 • KIs ramavtal
 • Expertstöd i inköps- och upphandlingsfrågor
 • Drift och förvaltning av stödverktyg som t.ex. fakturahanteringsverktyg
 • Utbildning och information i inköp och upphandlingsfrågor med särskilt stöd till inköpssamordnarna
 • Omvärldsbevakning av marknaden för varor/tjänster viktiga för KI
 • miljö- och etikfrågor i samband med inköp
 • Uppföljning av ingångna övergripande ramavtal
 • Översyn av upphandlingsbehov i verksamheten.
 • Tillsyn av direktupphandlingar och samordning av dem över 100 000 sek

Medarbetare

David AulinAnknuten
Nils EmlundEnhetschef
Jing GuanJurist
Stefan GustafssonUpphandlare
Krister KarlavagnAnknuten
Jorma KujansuuAnknuten
Andreas LuigaAnknuten
Malahat MousaviUpphandlare
Lars NybomInköpshandläggare
Mariam OmeiratUpphandlare
Pernilla Petersson RahmInköpshandläggare
Olga PöntinenUpphandlare
Helena ThornströmUpphandlare
Anne-Marie WindahlAvdelningsadministratör

Redovisning

Redovisningschef

Cecilia Modig

Telefon: 08-524 839 22
Enhet: Ekonomiavdelningen
E-post: cecilia.modig@ki.se

Du kan kontakta oss på redovisning@ki.se. Redovisningsenheten ansvarar för att all redovisning på Karolinska Institutet ska ske enligt gällande lagar och regler. Enhetens främsta mål är att säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild och att rutiner, riktlinjer, principer och metoder följer rådande lagar och regler.

Uppdrag

 • löpande kontroll, avstämning och analys av KI:s redovisning
 • utveckling och uppdatering av KIs redovisningsprinciper och redovisningsmodell
 • löpande ekonomisk och statistisk rapportering
 • utbildning och expertstöd i redovisningsfrågor
 • underhåll och utveckling av affärssystemet Unit4 Business World (UBW)
 • integrering av system till/från Unit4 Business World (UBW).

Medarbetare

Paavo AhtiainenEkonomicontroller
Helena Derby JohanssonRedovisningshandläggare
Olle ErikssonRedovisningsadministratör
Jonas FlorhedEkonomicontroller
Louise FrebyEkonomiadministratör
Kent GustafssonAnknuten
Elina GustafssonAnknuten
Ilona HedinRedovisningsadministratör
Charlotta KubuEkonomicontroller
Petter LinderborgController
Johanna LovénEkonomicontroller
Cecilia ModigRedovisningschef

Ekonomiservice

Enhetschef

Åsa Björck

Telefon: 08-524 867 82
Enhet: Ekonomiservice
E-post: Asa.Bjorck@ki.se

Du kan kontakta oss på ekonomiservice@ki.se. Ekonomiservice tillhandahåller ekonomiadministrativa tjänster och stödjer institutioner inom ekonomiområdet. Enheten består av två grupper: Centralekonomer (CE) samt Centralfakturahandläggare (CF).

För mer information besök Ekonomiservices sida.

Support Systems

Support Systems förvaltar KI:s administravia stödsystem UBW, Primula och framöver även IDAC. Vänligen skicka frågor till vår funktionsadress ekonomisystem@ki.se. Mer om ekonomi- och affärssystem.

Enhetschef

Marith Wiedersheim-Paul

Telefon: 08-524 861 73
E-post: marith.wiedersheim-paul@ki.se

Marith Wiedersheim-Paul Enhetschef, förvaltningsledare UBW
Martin Sjölund Förvaltningsledare HR-system
Amal Velic Förvaltningsledare IDAC
Johanna Bråthen Systemadministratör
Johanna Halldén Processansvarig ekonomi
Josefine Nordin Support
Madeleine Hammar Support
Jan-Erik Svensson Systemspecialist UBW
Wagas Yousaf Systemadministratör

Grants Management Office

Enhetschef

Mikael Gröning

Telefon: 08-524 879 64
E-post: mikael.groning@ki.se

Du kan kontakta oss på post-contract@ki.se.

Enhetschef  
Mikael Gröning Enhetschef
Evelyn Göransson Senior EU/IMI Financial Manager
Janet Jeppsson Senior Financial Manager
Beatriz Berbegal  EU Financial Manager
Maria Berglöf Stridh  EU Financial Manager
Cecilia Byström EU Financial Manager
Rasa Cikanaviciute-Hernandez EU Financial Manager
Anna-Karin Consoli EU Financial Manager
Anna Hansson EU Financial Manager - föräldraledig
Ylva Hultman  EU/IMI Financial Manager
Emma Jacobsen EU Financial Manager - föräldraledig
Ida Kettley EU Financial Manager - föräldraledig
Ewelina Kurczynska EU Financial Manager
Maud Kårebrand EU Financial Manager
Mira Lindner EU Financial Manager
Lisbeth Löfstrand EU Financial Manager
Raja Marhri EU Financial Manager
Catarina Oliveira EU Financial Manager
George Papathanasiou EU Financial Manager
Tashtiana Price US Financial Manager
Myroslava (Mira) Protsiv  EU Financial Manager
Naida Udovicic EU Financial Manager