Om du blir sjuk

This page in English

Sjuk- och friskanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag.

Vid sjukdom längre än 14 kalenderdagar anmäler HR-avdelningen sjukfallet till Försäkringskassan.

När du åter är frisk ska du friskanmäla dig på en blankett eller i PA-webben, beroende av din institutions hantering.

Friskanmälan

Friskanmäl dig i PA-webben (primula).

Sjuklön och sjukpenning

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar KI ut sjuklön. Från dag 15 betalar Försäkringskassan ut sjukpenning.

Läkarintyg

Blir du sjuk längre än sju kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till arbetsplatsen. Läkarintyget ska gälla från kalenderdag åtta.

Vid sjukdom längre än 14 kalenderdagar lämnar du en kopia av läkarintyget till arbetsplatsen, originalet skickar du till Försäkringskassans inläsningcentral, 839 88  Östersund.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Du kan få ersättning för delar av dina kostnader för sjukvård som omfattas av högkostnadsskyddet och ersättning för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. Mer information om detta hittar du under Ersättning vid sjukvård och läkemedel i Personalhandboken. Ersättningen är skattepliktig och utbetalas vid nästkommande lön. Kvittot måste innehålla namn och personnummer och skickas till din lönehandläggare. Kvittot får vara max två år gammalt.

Länkar

Administration