OFR

OFR har olika medlemsförbund, varav några har medlemmar på KI:

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST är en facklig organisation på statens område. För anställda inom universitets- och högskolevärlden bildar vi en avdelning inom ST, avdelning 214.

Inom avdelningen bildar vi en egen sektion för anställda på KI, sektion 03.

ST är partipolitiskt obundet och ett vertikalt förbund som organiserar alla kategorier av anställda oberoende av utbildning, lön eller befattning. ST:s fackliga ideologi är att arbetsplatsen, arbetet och arbetsvillkoren utgör en helhet som bäst hanteras genom att alla på arbetsplatsen verkar inom samma förbund.

ST organiserar administratörer, administrativa chefer, biomedicinska analytiker, bibliotekarier, disputerade forskare, doktorander, forskare, forskningssköterskor, handläggare, it-tekniker, laboratorieassistenter och laborativ personal. Kort sagt ett vertikalt fack för alla anställda på högskolan, oavsett titel, utbildning och lön.

Du som är medlem i ST betalar varje månad en avgift. Storleken på avgiften varierar beroende på din situation och din inkomst.  ST erbjuder även en a-kassa. Som ST-medlem får du också rabatter och förmåner t.ex. på försäkringar.

Kontaktuppgifter för styrelsen till facksektionen ST på Karolinska Institutet finns tillgänglig längre ner på denna sida.

Arbetsplatsombud

Arbetsplatsombuden är vår viktigaste länk ut till våra medlemmar och väljs vart tredje år på varje institution.

Det är vårat mål att varje institution har två eller flera arbetsplatsombud.

Till lokala medlemsmöten kan man ansöka om aktivitetsersättning genom att fylla i och skicka in dokumentet som finns nedan innan mötet.

Kontaktuppgifter till våra arbetsplatsombud finns tillgängliga längre ner på denna sida.

Årsmöte 2018

Onsdagen den 21:a mars hade ST-sektionen här på KI sitt årsmöte.

Här kan man hitta årsmöteshandlingarna.

Lönerevision 2018

RALS 2017-2020, OFR/ST tecknade ett lokalt avtal om löneförhandlingarna för år 2017-2020 per den 8:e december 2017.

Lönerevisionen är klar och arbetsgivaren ska ha rapporterat och ska kunna argumentera för den nya lönen.

Nästa revisionstidpunkt är 1:a oktober 2019.

ST-kansliet

Besöksadress: Tomtebodavägen 6, nb

Postadress: Scheeles väg 2