Obligatorium - Elektronisk forskningsdokumentation

This page in English

Elektronisk forskningsdokumentation har diskuterats länge på KI som ett sätt att öka sökbarhet, transparens och informationssäkerhet i forskningsdokumentationen. På denna sida kan du följa processen och övergången till elektronisk forskningsdokumentation.

Vad innebär obligatoriet?

Från och med 1 januari 2019 blir det obligatoriskt för KI:s forskare att dokumentera sin forskning elektroniskt i av KI godkända system, som till exempel KI ELN. Beslutet har tagits av rektor den 20 juni 2017, efter att frågan har diskuterats i styrelsen för forskning och i prefektgruppen.

Varför elektronisk forskningsdokumentation?

Elektronisk forskningsdokumentation ökar sökbarhet, transparens och informationssäkerhet samt gör det enklare att följa KI:s regelverk för forskningsdokumentation:

  • Forskningsresultat blir sökbara,
  • Automatisk backup,
  • Ökad informationssäkerhet,
  • Kan användas för att förbättra dialogen med doktorander,
  • Minskar risken för fusk och oredlighet.
  • Svarar på ökade krav på transparens från finansiärer och tidskrifter.

Är det bara KI ELN som kan användas?

Nej. Enligt beslutet är det elektronisk forskningsdokumentation som är obligatoriskt, inte KI ELN i sig. Kan en institution eller forskargrupp visa att ett annat system uppfyller centralt ställda krav kan det användas.

Vad händer nu?

Under hösten 2017 och hela 2018 kommer alla institutioner at erbjudas hjälp med övergången till elektronisk forskningsdokumentation, med fokus på KI ELN. Det kommer ordnas demonstrationer systemet och workshops där dokumentation och datalagring diskuteras. 

Länkar