Obligatorisk elektronisk forskningsdokumentation för doktorander från 1 augusti

Publicerat 2017-12-21 20:17. Uppdaterat 2017-12-21 20:20This page in English

Styrelsen för forskarutbildning har fattat beslut om att alla doktorander ska dokumentera sina nya forskningsprojekt i ett av KI godkänt elektroniskt system från och med den 1 augusti 2018. För pågående projekt görs en bedömning inom forskargruppen om även dessa ska föras in i det elektroniska systemet. KI erbjuder ett system för elektronisk forskningsdokumentation, KI ELN.

Information om KI ELN på medarbetarportalen

Forskarutbildning