Nytt ramavtal för översättningstjänster och språkgranskning

Publicerat 2017-04-21 09:17. Uppdaterat 2017-11-28 16:32

Karolinska Institutet är en stor arbetsplats med många utländska anställda, flera internationella samarbeten och studenter från hela världen. Därför finns ett behov av att översätta vår information till olika språk. 

Nu finns ett nytt upphandlat ramavtal som avser översättningstjänster från svenska till engelska samt transkribering.

Rangordning 1-3

För språkområde engelska gäller dessa leverantörer i rangordning:

  1. Semantix Eqvator
  2. Språkservice Sverige
  3. Accent språkservice

Länkar

Avtal