Nytt docenturutskott från 1 april

Publicerat 2019-04-04 10:35. Uppdaterat 2019-04-04 10:35

Det nya Docenturutskottet har tillträtt från den 1 april 2019. Gunnar Nilsson har utsetts till ordförande och Ann Langius-Eklöf till vice ordförande. Därutöver ingår fem ledamöter samt två studentrepresentanter i utskottet.

Fram till 30 juni kommer det avgående Docenturutskottet att fortsätta sitt arbete, men lämna nya ärenden till det nya utskottet.

Länkar