Nyhetsarkiv medarbetarportalen

This page in English
Datum Nyheter Taggar
12 jun 2008 Biologisk medicin hjälper fler med ledgångsreumatism Reumatologi
12 jun 2008 Göran Pershagen ledamot i regeringens ANT-råd
11 jun 2008 Lars Klareskog får Carol Nachman-priset
10 jun 2008 Nordiska folkhälsopriset 2008 tilldelas Danuta Wasserman
10 jun 2008 Kvinnliga forskare får bättre karriärmöjligheter
10 jun 2008 Alkohol kan minska risken för ledgångsreumatism
04 jun 2008 Hans Wigzell hedersdoktor i New York
30 maj 2008 Norskt vetenskapspris till Sten Grillner
29 maj 2008 Nobelpristagaren James Watson föreläser
27 maj 2008 Risker med för mycket vatten vid maratonsport
21 maj 2008 Stimulerade mammor får smartare ungar
20 maj 2008 Hela Sverige får råd om livsstil
15 maj 2008 Tillit och sociala relationer påverkar vår hälsa
09 maj 2008 IT för hälsa och sjukvård
09 maj 2008 Bindvävsstamceller kan dämpa livshotande immunreaktion
30 apr 2008 Läkarprogrammet på KI populärast
29 apr 2008 Koppling mellan sköldkörtelhormon och kolesterolnivå i blodet
28 apr 2008 Svenskt nikotinvaccin prövas på människa
24 apr 2008 KI bland de bästa i landet på internationalisering
15 apr 2008 Stor satsning på forskning kring kärlsjukdom
14 apr 2008 Ingen koppling mellan cancerrisk och bloddonation
02 apr 2008 Medierapportering om skydd mot mutor
14 mar 2008 Pengar till forskning om kvinnors hälsa
04 mar 2008 Östrogenreceptor skyddar vid hörseltrauma
26 feb 2008 Ny substans kan minska amyloid vid alzheimer
25 feb 2008 Störningar i KIs telefoni
20 feb 2008 Nyupptäckt roll för sköldkörtelhormon under graviditeten Utvecklingsbiologi
31 jan 2008 Rektor fick medalj av kungen
31 jan 2008 Söderbergsprofessur till Nils-Göran Larsson
29 jan 2008 Receptor länken mellan nyttiga magbakterier och immunförsvar
24 jan 2008 Bill Gates hedrades med doktorshatt Ceremoni, Global hälsa, Internationellt
11 jan 2008 Vanligt virus kan orsaka hjärtinfarkt
07 jan 2008 Större dödsrisk för diabetiker efter hjärtinfarkt
17 dec 2007 KI får 14 miljoner från Hjärt-Lungfonden
14 dec 2007 AstraZeneca och Karolinska Institutet stärker samarbete
12 dec 2007 Gen som ökar risken för aggressiv prostatacancer identifierad
07 dec 2007 Anslag för utvärdering av antivåldsprogram i psykiatrin
06 dec 2007 Stöd till forskning kring lärares och sjuksköterskors hälsa
05 dec 2007 Miljonanslag för forskning om hjärt-kärlsjukdom
05 dec 2007 Stöd till forskning i försäkringsmedicin
03 dec 2007 Forskning om barnfetma uppmärksammas
03 dec 2007 KI-professor ordförande i regeringens nytillsatta sociala råd
29 nov 2007 Mobilen kan störa din sömn
29 nov 2007 Stöd till forskning om buller i arbetslivet
27 nov 2007 Första avhandlingen om naprapati
15 nov 2007 Karolinska Institutet bäst i Sverige
13 nov 2007 Bristande tandvård kan leda till för tidig död
09 nov 2007 Canceröverlevnad kan gå i arv
08 nov 2007 TBE kan ge schizofrenisymptom
08 nov 2007 Mediarapportering om en läkarstudent vid Karolinska Institutet

Pages

Biologisk medicin hjälper fler med ledgångsreumatism

12 jun 2008

Patienter som nyligen insjuknat i ledgångsreumatism får bättre behandlingsresultat med biologisk medicin i kombination med traditionell farmakologisk medicin. Det visar den nationella kliniska studien Swefot. Studien presenteras vid en internationell reumatologikongress i Paris av forskare vid...
Reumatologi

Göran Pershagen ledamot i regeringens ANT-råd

12 jun 2008

Professor Göran Pershagen har utsetts till ledamot i regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Professor Göran Pershagen. Foto: Karolinska Institutet Rådet har till uppgift att agera som rådgivare till regeringen och informera om forsknings- och utredningsresultat med...

Lars Klareskog får Carol Nachman-priset

11 jun 2008

Lars Klareskog mottog det prestigefyllda priset vid en ceremoni i Wiesbaden, Österrike Lars Klareskog, i mitten, mottar priset i Wiesbaden. Carol Nachman-priset är ett av världens mest ansedda priser inom reumatologi. Lars Klareskog är professor vid institutionen för medicin, enheten för...

Nordiska folkhälsopriset 2008 tilldelas Danuta Wasserman

10 jun 2008

Danuta Wasserman får priset för sitt engagemang i att förebygga psykisk ohälsa, i synnerhet dess tragiska följder i form av självmord. Foto: Mats Holmström - norden.org Danuta Wasserman är professor i psykiatri och suicidologi och chef för Nationell prevention av självmord och psykisk ohälsa (NASP...

Kvinnliga forskare får bättre karriärmöjligheter

10 jun 2008

Sexton kvinnor får genom VINNOVA möjlighet att förstärka sin forskarmeritering efter doktorsexamen. Fyra av dem är knutna till KI: Ewa Ellis ska från KI till University of Pittsburgh Kajsa Sjöholm ska från Göteborgs universitet till KI Petra Tollet-Egnell ska från KI till AstraZeneca AB Åsa...

Alkohol kan minska risken för ledgångsreumatism

10 jun 2008

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med danska forskare studerat över 2750 individer för att undersöka hur genetiska faktorer och miljöaspekter påverkar risken för ledgångsreumatism. Deltagarna fick svara på frågor om sin livsstil, bland annat rök- och dryckesvanor. Resultaten, som...

Hans Wigzell hedersdoktor i New York

04 jun 2008

KIs tidigare rektor, professor emeritus Hans Wigzell, har blivit hedersdoktor vid The Feinstein Institute i New York. Hans Wigzell. Foto: Ulf Sirborn Han tilldelades hedersdoktoratet för sin immunologiska forskning och vad den betytt för förståelsen om hur immunsystemets celler kommunicerar med...

Norskt vetenskapspris till Sten Grillner

30 maj 2008

Sten Grillner, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet, har tilldelats ett av de nyinstiftade norska Kavlipriserna. Professor Sten Grillner. Foto: Ulf Sirborn Professor Sten Grillner delar Kavlipriset i neurovetenskap med professor Thomas Jessell vid Columbia university och Pasko Rakic vid...

Nobelpristagaren James Watson föreläser

29 maj 2008

Fredagden den 30 maj föreläser nobelpristagaren James Watson på MTC på KI Campus Solna. Han upptäckte tillsammans med Francis Crick hur DNA bär den genetiska informationen. För detta belönades de med 1962 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. Watson var också initiativtagare till det så kallade...

Risker med för mycket vatten vid maratonsport

27 maj 2008

Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus presenterar i senaste numret av Läkartidningen nya rön när det gäller bruket att dricka rikligt med vatten i samband med idrottsutövning. Enligt forskarna är det en missuppfattning att det alltid är bra att dricka mycket vatten. I en...

Stimulerade mammor får smartare ungar

21 maj 2008

Professor Lamberto Maffei från Italien som har visat att nerverna i näthinnan utvecklas snabbare och bättre hos råttungar, vars mammor upplevt en positivt stimulerande graviditet föreläser på KI onsdagen den 21 maj. Råttmammorna fick vistas i tivoliliknande burar, med en mängd olika leksaker...

Hela Sverige får råd om livsstil

20 maj 2008

Livsstilen har betydelse för risken att få hjärt-kärlsjukdomar, men råden för att förebygga risken är motstridiga. Karolinska Institutet och Hjärt-Lungfonden tar därför fram ett utbildningsprogram som ska förebygga hjärtsjukdomar. Mai-Lis Hellénius. Foto: Ulf Sirborn Målet med utbildningsprogrammet...

Tillit och sociala relationer påverkar vår hälsa

15 maj 2008

Skillnaderna mellan invandrares och svenskföddas sociala umgänge är stora. Invandrare umgås i mindre utsträckning med vänner och släktingar och deltar i mindre omfattning i föreningsliv jämfört med svenskfödda. Liknande skillnader finns även mellan sociala klasser. Det visar en avhandling av Mikael...

IT för hälsa och sjukvård

09 maj 2008

På Stockholm Challenge Week den 20-22 maj, kommer professor Lars L Gustafsson vid Karolinska Institutet att leda den grupp som handlar om IT för hälsa och sjukvård. - Svensk forskning, utbildning och sjukvård kan inspireras av samtal med kollegor från hela världen. Vi kan också visa upp våra egna...

Bindvävsstamceller kan dämpa livshotande immunreaktion

09 maj 2008

Behandling med bindvävsstamceller, så kallade mesenkymala stamceller (MSC), har framgångsrikt prövats på blodstamcellsstransplanterade patienter som drabbats av en livshotande transplantat-kontra-värd reaktion. Reaktionen innebär att de transplanterade blodstamcellerna angriper patientens kropp och...

Läkarprogrammet på KI populärast

30 apr 2008

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet är Sveriges populäraste utbildning. Det visar statistik från Högskoleverket (VHS). Drygt 290 000 personer har sökt utbildningar vid Sveriges högskolor och universitet i höst. Läkarprogrammet vid KI hade flest antal förstahandssökande av alla Sveriges...

Koppling mellan sköldkörtelhormon och kolesterolnivå i blodet

29 apr 2008

Forskare vid Karolinska Institutet har i djurstudier funnit att förmågan att absorbera kolesterol i tarmen dämpas av sköldkörtelhormon. Fynden presenteras i aprilnumret av tidskriften Gastroenterology och kan förklara varför kolesterolnivåerna i blodet är högre hos individer med underfunktion i...

Svenskt nikotinvaccin prövas på människa

28 apr 2008

Ett svenskt vaccin mot nikotin ska testas på 400 personer i tre skandinaviska länder. Vaccinet är utvecklat av professor Torgny Svensson vid Karolinska Institutet. Försöket leds av företaget Independent Pharmaceutica. För frågor som rör vaccinet och försökspersoner, var god kontakta: VD Lena...

KI bland de bästa i landet på internationalisering

24 apr 2008

Lärarna i den svenska högskolan får för lite erfarenhet av att undervisa i andra länder. Men KI sticker ut. Det skriver Högskoleverket i en ny rapport där de har granskat universitetens arbete med internationalisering. De insatser vid KI som bedömargruppen särskilt lyfter fram är utveckling av en...

Stor satsning på forskning kring kärlsjukdom

15 apr 2008

Professor Göran K Hansson och professor Anders Hamsten vid Karolinska Institutet får 15 miljoner kronor för forskning som kan leda till att färre insjuknar i hjärtinfarkt och stroke. Forskarna får fem miljoner om året i tre år av Hjärt-Lungfonden för forskning kring kärlinflammation och...

Ingen koppling mellan cancerrisk och bloddonation

14 apr 2008

Forskare vid Karolinska Institutet avfärdar i en ny studie varje koppling mellan omfattande bloddonationer och ökad eller minskad cancerrisk. Studien som publiceras online i den vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute omfattar drygt 1,1 miljoner danska och svenska...

Medierapportering om skydd mot mutor

02 apr 2008

Riksrevisionen har nyligen påtalat att Karolinska Institutet bör förbättra sin interna styrning och kontroll när det gäller risk för mutor och annan otillbörlig påverkan i verksamheten. Med anledning av medierapporteringen kring frågan, vill jag förtydliga att vi från universitetsledningens sida...

Pengar till forskning om kvinnors hälsa

14 mar 2008

Sju forskargrupper vid Karolinska Institutet får närmre 35 miljoner kronor när Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, delar ut över 86 miljoner till forskning om kvinnors hälsa. Forskningsbidragen delas ut över en fyraårsperiod. Störst anslag får professor Kristina Gemzell...

Östrogenreceptor skyddar vid hörseltrauma

04 mar 2008

Kvinnligt könshormon kan ha en skyddande effekt mot hörselskador. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i The Journal of Clinical Investigation. Resultaten bygger på en studie på möss med utslagna gener (knockoutmöss) för östrogenreceptorerna alfa och beta samt det...

Ny substans kan minska amyloid vid alzheimer

26 feb 2008

Det nya alzheimerläkemedlet fenserin kan minska mängden amyloid i hjärnan. Det visar en studie från Karolinska Institutet. Med hjälp av PET-kamera har Agneta Nordberg, professor vid institutionen för neurovetenskap, vård och samhälle vid Karolinska Institutet, undersökt hur nivåerna av amyloid hos...

Störningar i KIs telefoni

25 feb 2008

Vi har för närvarande störningar i telefonin. Om du har problem att nå ett direktnummer, ring då till KIs växel, 08-524 800 00.

Nyupptäckt roll för sköldkörtelhormon under graviditeten

20 feb 2008

Brist på sköldkörtelhormon hos kvinnan under tidig graviditet kan leda till motorisk underutveckling hos barnet, visar forskning från Karolinska Institutet. Resultaten ger ny förståelse för hjärnans utveckling och kan få betydelse för rutintestning av gravida kvinnor. Barn som föds med brist på...
Utvecklingsbiologi

Rektor fick medalj av kungen

31 jan 2008

Rektor Harriet Wallberg-Henriksson har fått medalj av kungen för sina framstående insatser för medicinsk utbildning och forskning. Tisdagen den 29 januari delade Carl XVI Gustaf ut medaljer för ansedda insatser. Karolinska Institutets rektor tilldelades då en medalj i tolfte storleken i...

Söderbergsprofessur till Nils-Göran Larsson

31 jan 2008

Nils-Göran Larsson, professor vid institutionen för laboratoriemedicin, har tilldelats Söderbergs donationsprofessur. Professuren, som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien, är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Anslaget är på två miljoner kronor per år i fem år. De totalt...

Receptor länken mellan nyttiga magbakterier och immunförsvar

29 jan 2008

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har, i samarbete med forskare vid från universitet i Singapore (NUS), hittat en möjlig förklaring till att vissa bakterier i mag- tarmkanalen kan ha en positiv inverkan på kroppens immunförsvar. Genom att isolera tarmbakterien Enterococcus Faecalis från tre...

Bill Gates hedrades med doktorshatt

24 jan 2008

På onsdagskvällen fick Bill Gates ta emot doktorshatt, ring och diplom när han och hans hustru Melinda French Gates hedrades vid en speciell promotionshögtid vid Karolinska Institutet. Makarna Gates utsågs till medicine hedersdoktorer i april 2007 för sina insatser inom global hälsa och speciellt...
CeremoniGlobal hälsaInternationellt

Vanligt virus kan orsaka hjärtinfarkt

11 jan 2008

Två forskargrupper vid Karolinska Institutet har gemensamt hittat nya belägg för att ett vanligt förekommande virus kan knytas till uppkomsten av hjärt- kärlsjukdom. Det aktuella cytomegaloviruset finns i kroppen hos 70 procent av alla människor, oftast utan att vi märker av det eller blir sjuka...

Större dödsrisk för diabetiker efter hjärtinfarkt

07 jan 2008

Diabetiker löper större risk att dö efter en hjärtinfarkt än icke-diabetiker. Det visar en studie från Karolinska Institutet. Forskare från Karolinska Institutet har studerat antal dödsfall och behandlingsmönster hos 70 882 personer under 80 år under åren 1995-1998 och 1999-2000, varav 14 873 hade...

KI får 14 miljoner från Hjärt-Lungfonden

17 dec 2007

19 forskare på Karolinska Institutet får anslag från årets stora anslagsomgång från Hjärt-Lungfonden Bland de större anslagen märks bland annat Johan Björkegren för projektet "Role of LDB2 in atherosclerosis and coronary artery disease", Paolo Parini för projektet "Understanding the gender-related...

AstraZeneca och Karolinska Institutet stärker samarbete

14 dec 2007

AztraZeneca och Karolinska Institutet har undertecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) med målet att arbeta fram ett övergripande och långsiktigt principiellt avtal om samarbete. Uppbyggnaden av ett av världens främsta PET-centrum är ett exempel på redan existerande samarbeten mellan...

Gen som ökar risken för aggressiv prostatacancer identifierad

12 dec 2007

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Varje år diagnostiseras cirka 10 000 män och 2 500 dör i denna sjukdom. Vi vet att ärftliga faktorer har stor betydelse för uppkomsten av prostatacancer. Prognosen för de män som drabbas varierar starkt, där en majoritet aldrig får...

Anslag för utvärdering av antivåldsprogram i psykiatrin

07 dec 2007

AFA Försäkring anslår 1,7 miljoner till en utvärdering av ett förebyggande utbildningsprogram om hot och våld mot personal i psykiatrin i Stockholms läns landsting. År 2005 beslöt Stockholms läns sjuk¬vårdsområde (SLSO) inom Stockholms läns landsting att införa den så kallade Bergen-modellen som...

Stöd till forskning kring lärares och sjuksköterskors hälsa

06 dec 2007

AFA Försäkring anslår 13,5 miljoner till fördjupade studier av sjuksköterske- och lärarstudenters hälsoutveckling och karriärvägar. Sjuksköterskor och lärare tillhör de yrkesgrupper som är mest utsatta när det gäller långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa i Sverige. Petter Gustavsson,...

Miljonanslag för forskning om hjärt-kärlsjukdom

05 dec 2007

Professor Jan Sundquist och hans forskargrupp vid Centrum för allmänmedicin (CeFAM) har tilldelats 18,5 miljoner kronor från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samt Forskningsrådet Formas. Pengarna ska användas till att belysa sambanden mellan hjärt-kärlsjukdom, kost, fysisk...

Stöd till forskning i försäkringsmedicin

05 dec 2007

Professor Kristina Alexandersson tilldelas 12 miljoner från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Anslaget är ett programstöd som ska användas under sex år inom ett försäkringsmedicinskt forskningsprogram där frågor kring sjukfrånvaro, återgång i arbete och sjukskrivningspraxis...

Forskning om barnfetma uppmärksammas

03 dec 2007

Professor Claude Marcus forskargrupp har tilldelats 14 miljoner kronor av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Anslaget utgör både ett långsiktigt programstöd och ett projektbidrag för studier som ska utvärdera olika typer av förebyggande insatser som kan minska utvecklingen av...

KI-professor ordförande i regeringens nytillsatta sociala råd

03 dec 2007

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid institutionen för klinisk neurovetenskap blir ordförande i regeringens nytillsatta sociala råd. Syftet med rådet är att stödja utformningen av en evidensbaserad och utvärderingsbar politik på det socialpolitiska området. Rådet kommer att...

Mobilen kan störa din sömn

29 nov 2007

Ett första resultat i en studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet visar att radiofrekventa fält (RF) från mobiltelefoner både kan försämra sömnen och orsaka huvudvärk. Lena Hillert, forskare vid Karolinska Institutet redovisar en del av studieresultaten på torsdag vid den...

Stöd till forskning om buller i arbetslivet

29 nov 2007

Två forskningsprojekt vid Karolinska Institutet får tillsammans drygt fyra miljoner kronor från AFA Försäkring. Projekten bedrivs inom ramen för det treåriga FoU-programmet "Buller i arbetslivet". Hörselproblem hos musiker - inverkan av bullerkänslighet och andra faktorer Professionella musiker...

Första avhandlingen om naprapati

27 nov 2007

Naprapati fungerar bättre vid rygg- och nackbesvär än rekommenderad och bevisat effektiv rådgivning av läkare. Det visar den första doktorsavhandlingen om naprapati. Avhandlingen öppnar för att naprapati kan integreras i den vanliga vården. Läs tidigare publicerat pressmeddelande Avhandlingen

Karolinska Institutet bäst i Sverige

15 nov 2007

Karolinska Institutet är Sveriges överlägset bästa utbildningsanstalt, enligt en rapport från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. "Karolinska institutet hamnar högt sett till alla parametrar. Lärartätheten ligger i topp. Lärarna är dessutom mycket kvalificerade. Karolinska är också duktigt på...

Bristande tandvård kan leda till för tidig död

13 nov 2007

En ny studie från Karolinska Institutet och Sahlgrenska akademin visar att dålig tandhygien kan leda till lunginflammation vilket senare kan leda till en för tidig död. Fyra av tio äldre kan inte sköta om sin tandhygien och får ingen hjälp av vårdpersonalen. - Det kommer sig att sköra äldre...

Canceröverlevnad kan gå i arv

09 nov 2007

Enligt en ny studie från Karolinska Institutet så löper barn vars föräldrar dött av cancer inom tio år efter diagnos en dubbelt så stor risk att själva dö snabbt i cancer. Resultaten av studien visar att barn vars föräldrar överlevt cancer har en liknande chans att själva överleva. Även barn vars...

TBE kan ge schizofrenisymptom

08 nov 2007

En studie utförd av forskare på Karolinska Institutet (KI) visar att fästingburen hjärninflammation (TBE) kan orsaka symptom som liknar schizofreni. Forskargruppen har kommit fram till att TBE skapar förhöjda halter av kynurensyra, samma symptom uppstår vid schizofreni. Kynurensyra är en kroppsegen...

Mediarapportering om en läkarstudent vid Karolinska Institutet

08 nov 2007

I medierapporteringen har framkommit uppgifter om en läkarstudent vid Karolinska Institutet. Rapporteringen handlar om studentens bakgrund och frågor ställs om kriterier för antagning till utbildningen och lämplighet för framtida yrkesutövning. Ambitionen från Karolinska Institutets ledning är att...

Pages