Nyhetsarkiv medarbetarportalen

This page in English
Datum Nyheter Taggar
20 nov 2018 Forskningsnytt november 2018 ute nu
20 nov 2018 Successiv implementering av ISP-systemet Doktorand, Forskarutbildning
19 nov 2018 Forskare hoppas kunna ersätta dysfunktionella celler i hjärnan Neurodegenerativa sjukdomar, Neurovetenskap
19 nov 2018 LÖST:Driftstörning på systemet KI share
19 nov 2018 Tung transport in på Campus Solna - påverkar trafiken tidvis
19 nov 2018 Elektronisk etikansökan från 2019 Etik
19 nov 2018 Ansök till den nationella forskarskolan i klinisk och translationell cancerforskning (NatiOn) Doktorand, Forskarskola, Forskarutbildning
19 nov 2018 De beviljas 12 miljoner kronor var för forskning om kombinationseffekter Anslag, Miljömedicin, Toxikologi
19 nov 2018 Ladok stängt 22/11 kl 05.30-08.00
19 nov 2018 Bibliometrikomponent för resursfördelning ändras Finansiering
19 nov 2018 Utbildningen till specialistsjuksköterska diskuteras parallellt med regeringens förslag Specialistsjuksköterskeprogram, Utbildningsprogram
16 nov 2018 Katarina Bjelke ny universitetsdirektör på Karolinska Institutet Ledning
16 nov 2018 Brister i företagsfinansierad utvärdering av bekämpningsmedel Miljömedicin, Toxikologi
15 nov 2018 Upptäckt av ny hämmare som kan stoppa inflammation Cancer och onkologi, DNA, Inflammation
15 nov 2018 Inget stöd för att ”allergivänliga” hundar minskar risken för barnastma Allergi, Astma
15 nov 2018 Utlysning: Short-term Eurolife Research Exchanges 4th round 2018 Internationellt, Postdoktor
15 nov 2018 Aktuella utlysningar, vecka 46, 2018
15 nov 2018 Nya diabetesläkemedel kan öka risken för allvarliga biverkningar Diabetes, Läkemedel, Registerbaserad forskning
14 nov 2018 Valfinal: nu utses lärarrepresentanter till konsistoriet Organisation
14 nov 2018 Stort anslag till KI från Cancerfonden Anslag
14 nov 2018 Resfria möten vid KI Hållbar utveckling, Miljö
13 nov 2018 Är du KI:s nya vetenskapliga ombud? Organisation
13 nov 2018 Stolta och glada doktorer promoverades i Blå hallen Ceremoni
12 nov 2018 Ny webbkurs i GDPR för medarbetare
12 nov 2018 Nya ledtrådar till uppkomsten av MS Neurologi
12 nov 2018 Så lurar pneumokockerna vårt immunförsvar Immunologi, Infektionsmedicin, Inflammation, Lungmedicin
12 nov 2018 Försämrad täckning i Biomedicum
12 nov 2018 Genetiska riskpoäng för autism kan förutsäga effekt av KBT Genetik, Psykiatri, Psykoterapi
12 nov 2018 Open announcement for additional national NBIS services Core facilitet
09 nov 2018 Planerat nätverksunderhåll Söndag 11/11 kl 10:00-22:00 Biomedicum, KM-B
08 nov 2018 Uppgradering av utskriftstjänsten ”eduPrint” – torsdag 8/11 kl. 20-22
07 nov 2018 18 miljoner kronor till KI-forskare i Vetenskapsrådets utlysning inom natur-, teknik-, och utbildningsvetenskap Anslag, Finansiering
07 nov 2018 KI i medierna 5–11 november Debatt, Samhälle
07 nov 2018 Uppgradering KI Cloud söndag 11/11 kl.12.00-18-00
07 nov 2018 Interna miljörevisioner på KI 2018 Hållbar utveckling, Miljö
07 nov 2018 ”Fler får chansen att ta del av forskarnas berättelser”
07 nov 2018 Koppling mellan vaccin och allergiutveckling avfärdas Allergi, Pediatrik, Statistik, Vaccin
06 nov 2018 Nytt nummer av utbildningsnytt Styrelse, Utbildningsprogram
06 nov 2018 Projektledare sökes för nytt läkarprogram Utbildningsprogram, Utlysning
05 nov 2018 Bröstcancerceller blir invasiva genom att ändra identitet Bröstcancer, Cancer och onkologi, Cellbiologi, Proteiner
05 nov 2018 Aktuella utlysningar, vecka 45, 2018
05 nov 2018 Taxitjänster ändras
01 nov 2018 Driftsättning av IDAC och UBW Anknutna sker efter årsskiftet Administration
30 okt 2018 Införande av Canvas på LIME Utbildningsprogram
29 okt 2018 Flemingsberg Science har publicerat två artiklar om Framtidens lab ANA 8
26 okt 2018 Stipendier till KI:s internationella mastersstudenter Masterprogram
26 okt 2018 Ny rutin vid intern leverans av paket i Biomedicum Administration
26 okt 2018 470 miljoner kronor till KI-forskare i Vetenskapsrådets utlysning inom medicin och hälsa 2018 Anslag, Finansiering
25 okt 2018 KI i medierna 15–21 oktober Debatt, Samhälle
25 okt 2018 Storpepp för barn och unga när kronprinsessparet kom till KI Fysisk aktivitet, Hjärt-kärlsjukdomar

Pages

Forskningsnytt november 2018 ute nu

20 nov 2018

Forskningsnytt kommer ut ungefär en gång i månaden och riktar sig till KI:s forskare, från doktorand till pensionerad professor. Nyhetsbrevet bevakar beslut och diskussioner i styrelsen för forskning, men även andra interna frågor inom forskningsområdet. November månads brev innehåller bland annat...

Successiv implementering av ISP-systemet

20 nov 2018

Alla doktorander ska ha en individuell studieplan (ISP). En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för bra handledning och en forskarutbildning av hög kvalitet. Nu införs ett digitalt verktyg för individuella studieplaner, s.k. ISP-...
DoktorandForskarutbildning

Forskare hoppas kunna ersätta dysfunktionella celler i hjärnan

19 nov 2018

En ny studie från Karolinska Institutet stöder teorin att ersättning av dysfunktionella immunceller i hjärnan kan bli ett behandlingsalternativ vid neurodegenerativa sjukdomar som ALS och alzheimer. I studien, som publiceras i Nature Communications , bytte forskarna ut immuncellerna i hjärnan i en...
Neurodegenerativa sjukdomarNeurovetenskap

LÖST:Driftstörning på systemet KI share

19 nov 2018

LÖST: Driftstörning på systemet KI share, felsökning pågår.

Tung transport in på Campus Solna - påverkar trafiken tidvis

19 nov 2018

Under perioden 19 november till 9 december kommer framkomligheten i trafiken tidvis påverkas av tunga transporter in på Campus Solna. Det är lastbilar som fraktar färdiga lägenhetsmoduler till Fogdevreten, där de nya studentbostäderna byggs. Lastbilarna leds in på området via Solnavägen,...

Elektronisk etikansökan från 2019

19 nov 2018

I januari 2019 införs elektroniskt ansökningsförfarande istället för pappersblanketter för etikprövningar av forskning som avser människor. Ansökan ska då göras via Prisma. Förändringen sammanfaller med att de regionala etikprövningsnämnderna upphör och verksamheten tas över av den nya...
Etik

Ansök till den nationella forskarskolan i klinisk och translationell cancerforskning (NatiOn)

19 nov 2018

Syftet är att erbjuda ett skräddarsytt paket av forskarutbildningskurser som kunskapsbas för framtida kliniska forskare i cancerområdet. Ansök senast den 31 januari 2019. Mer information och ansökan
DoktorandForskarskolaForskarutbildning

De beviljas 12 miljoner kronor var för forskning om kombinationseffekter

19 nov 2018

Två forskare vid Karolinska Institutet beviljas tolv miljoner kronor var till sin forskning om kombinationseffekter av kemikalier, i en utlysning av forskningsrådet Formas. Totalt går närmare 30 miljoner kronor till KI-forskare vid Formas bidragsbeslut i november. Forskare från Karolinska...
AnslagMiljömedicinToxikologi

Ladok stängt 22/11 kl 05.30-08.00

19 nov 2018

Ladok stängt 22/11 kl 05.30-08.00 pga uppgradering. Ladoksystemet är fortfarande under utveckling vilket innebär att det med jämna mellanrum måste stängas tillfälligt för uppgradering. Även när nya lärosäten produktionssätter Ladok måste systemet stängas tillfälligt.

Bibliometrikomponent för resursfördelning ändras

19 nov 2018

Från och med nästa år ändras bibliometrikomponenten som används vid fördelning av aktivitetsmedel till institutionerna från styrelsen för forskning. Detta för att bland annat bättre spegla forskarnas arbetsinsats och ge en tydligare uppfattning om hur stor del av arbetet som bedrivits vid KI...
Finansiering

Utbildningen till specialistsjuksköterska diskuteras parallellt med regeringens förslag

19 nov 2018

En utredning om framtidens utbildning till specialistsjuksköterska har överlämnats till regeringen. Det är en välkommen översyn med förslag som delvis överensstämmer väl med KI:s pågående diskussioner, anser Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet. Regeringens...
SpecialistsjuksköterskeprogramUtbildningsprogram

Katarina Bjelke ny universitetsdirektör på Karolinska Institutet

16 nov 2018

Katarina Bjelke blir ny universitetsdirektör vid Karolinska Institutet. Hon kommer närmast från tjänsten som universitetsdirektör vid Uppsala universitet och tillträder sin nya tjänst i maj 2019. – Vi är mycket glada att Katarina vill komma tillbaka till Karolinska Institutet där hon en gång...
Ledning

Brister i företagsfinansierad utvärdering av bekämpningsmedel

16 nov 2018

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har granskat rådata från en företagsfinansierad säkerhetsutvärdering av insektsmedlet klorpyrifos. De fann då en effekt på hjärnans uppbyggnad hos de exponerade försöksdjuren vid alla testade doser, vilket inte rapporterats i företagsstudiens slutsats...
MiljömedicinToxikologi

Upptäckt av ny hämmare som kan stoppa inflammation

15 nov 2018

I ett tvärvetenskapligt samarbete har forskare vid Karolinska Institutet utvecklat en läkemedelsmolekyl mot inflammation med ett helt nytt verkningssätt. Genom att hämma ett visst protein minskar signalerna som triggar igång inflammationen. Studien publiceras i Science och är resultatet av ett...
Cancer och onkologiDNAInflammation

Inget stöd för att ”allergivänliga” hundar minskar risken för barnastma

15 nov 2018

Att växa upp med flera hundar är kopplat till lägre risk att utveckla astma, särskilt om hundarna är tikar.
AllergiAstma

Utlysning: Short-term Eurolife Research Exchanges 4th round 2018

15 nov 2018

Du som junior forskare vid KI är välkommen att söka medel från Eurolife för korttidsutbyte vid ett annat lärosäte inom Eurolife , som ett led i att stimulera forskningssamarbete inom nätverket. Bidraget på 1500 EUR är för att täcka rese- och boendekostnader under en utbytesperioden som måste...
InternationelltPostdoktor

Aktuella utlysningar, vecka 46, 2018

15 nov 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Nordic Trial Alliance, proposals for strategic workshops – NordForsk NordForsk, through the Nordic Trial Alliance, invites proposals for strategic workshops. These grants support the organisation of strategic workshops or...

Nya diabetesläkemedel kan öka risken för allvarliga biverkningar

15 nov 2018

Användningen av en ny klass av läkemedel vid typ 2-diabetes, så kallade SGLT2-hämmare, är kopplat till en tvåfaldigt ökad risk för amputation i de lägre delarna av kroppen samt det allvarliga tillståndet diabetisk ketoacidos. Det visar en nordisk studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet...
DiabetesLäkemedelRegisterbaserad forskning

Valfinal: nu utses lärarrepresentanter till konsistoriet

14 nov 2018

Nomineringsförsamlingen utsåg den 5 november tio kandidater som går vidare till det beslutande elektroniska valet avseende tre lärarrepresentanter i konsistoriet. Alla medarbetare som är en del av KI:s röstlängd har från den 19 november till 26 november möjlighet att lägga sin röst. I röstlängden...
Organisation

Stort anslag till KI från Cancerfonden

14 nov 2018

Cancerfonden delar ut närmare 630 miljoner till forskning om cancer under 2019. Av denna summa går mer än en tredjedel till Karolinska Institutet, totalt 231 miljoner kronor. Två av forskarna som får ta del av pengarna är Mattias Carlsten vid institutionen för medicin, Huddinge , Karolinska...
Anslag

Resfria möten vid KI

14 nov 2018

Genom att använda resfria mötesalternativ istället för att resa, bidrar du till att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, vilket är en viktig målsättning i KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. KI har som mål att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med 3 % under perioden 2017–2018. För att...
Hållbar utvecklingMiljö

Är du KI:s nya vetenskapliga ombud?

13 nov 2018

Rektor söker kandidater till uppdraget som vetenskapligt ombud med tillträde under våren och välkomnar därför intresseanmälningar fram till den 3 december. Det vetenskapliga ombudet ska vara ett stöd för medarbetare som behöver vägledning i forskningsetiska och forskaretiska frågor och i detta vara...
Organisation

Stolta och glada doktorer promoverades i Blå hallen

13 nov 2018

Under en festlig och högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus firades Karolinska Institutets nya doktorer och jubeldoktorer den 9 november. Rektor Ole Petter Ottersen lyfte i sitt tal fram att doktorerna och den kunskap de har tagit fram har en stor betydelse för samhället och världen.
Ceremoni

Ny webbkurs i GDPR för medarbetare

12 nov 2018

Nu finns en utbildning i GDPR tillgänglig online för medarbetare på KI. Utbildningen består av ett kursmaterial som ger en överblick över dataskyddsförordningen GDPR och ett tillhörande test för att kontrollera dina kunskaper. Utbildningen omfattar grundläggande kunskaper som behövs i arbetet med...

Nya ledtrådar till uppkomsten av MS

12 nov 2018

En kartläggning av en viss sorts hjärnceller, oligodendrocyter, visar att de kan ha en betydande roll i utvecklingen av multipel skleros (MS). Upptäckten kan leda till nya behandlingsmetoder som inriktar sig på andra områden än enbart immunförsvaret. Resultaten publiceras i Nature Medicine av...
Neurologi

Så lurar pneumokockerna vårt immunförsvar

12 nov 2018

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner som öron- och bihåleinflammation, men också till allvarliga infektioner som lunginflammation och hjärnhinneinflammation. En ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i Nature Microbiology visar hur bakterierna kan hämma...
ImmunologiInfektionsmedicinInflammationLungmedicin

Försämrad täckning i Biomedicum

12 nov 2018

Försämrad täckning i Biomedicum, felsökning pågår. ///IT-Supporten

Genetiska riskpoäng för autism kan förutsäga effekt av KBT

12 nov 2018

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att genetiska faktorer – till exempel genetiska riskpoäng för autism – påverkar effekten av KBT, kognitiv beteendeterapi.
GenetikPsykiatriPsykoterapi

Open announcement for additional national NBIS services

12 nov 2018

NBIS National Bioinformatics Infrastructure Sweden is a distributed research infrastructure with support from the Swedish Research Council, Knut and Alice Wallenberg Foundation, SciLifeLab, and Swedish universities. NBIS provides bioinformatics support to life science researchers. NBIS is also the...
Core facilitet

Planerat nätverksunderhåll Söndag 11/11 kl 10:00-22:00 Biomedicum, KM-B

09 nov 2018

Söndag 2018-11-11 mellan kl. 10.00 - 22.00 kommer ett planerat nätverksunderhåll kommer genomföras för att säkerställa fortsatt hög tillgänglighet. Allt nätverk i Biomedicum, KM-B samt vissa delar av andra hus betraktas som icke fungerande under servicefönstret.

Uppgradering av utskriftstjänsten ”eduPrint” – torsdag 8/11 kl. 20-22

08 nov 2018

Uppgradering av utskriftstjänsten ”eduPrint” – torsdag 8/11 kl. 20-22 Uppgradering till en nyare version av utskriftssystemet PaperCut kommer att ske på torsdag 8/11 kl. 20-22 Under den här tiden kan upplevas störningar vid utskrift eller kopiering på eduPrint-skrivarna (de som är placerade i bl a...

18 miljoner kronor till KI-forskare i Vetenskapsrådets utlysning inom natur-, teknik-, och utbildningsvetenskap

07 nov 2018

Fyra forskare vid Karolinska Institutet får sammanlagt drygt tolv miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning till naturvetenskap och teknikvetenskap 2018. Ett forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap beviljas också sex miljoner kronor. I Vetenskapsrådets utlysning till naturvetenskap och...
AnslagFinansiering

KI i medierna 5–11 november

07 nov 2018

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 5 november till den 11 november 2018. Expressen har haft en serie om machokultur och vad det kan leda till . Här medverkar KI:s suicidexpert Danuta Wasserman. Visselblåsarna fick inte rätt i...
DebattSamhälle

Uppgradering KI Cloud söndag 11/11 kl.12.00-18-00

07 nov 2018

Uppgradering KI Cloud söndag 11/11 kl.12.00-18-00 ! Uppgradering till en nyare version av filsynkroniseringstjänsten KI Cloud/Owncloud kommer ske på söndag 11/11 kl.12.00-18.00. Uppgraderingen kan orsaka vissa störningar i KI Cloud mellan kl. 12.00 – 18.00 söndagen den 11/11. Nya systemkrav/...

Interna miljörevisioner på KI 2018

07 nov 2018

Årets interna miljörevisioner på KI kommer vara koncentrerade till v.48. I år revideras institutionerna MTC, MBB, CMB, IMM, KM och FM i Biomedicum. Dessutom kommer delar av Universitetsförvaltningen att revideras. En kallelse har skickats ut till dem som ska revideras. För att ha ett systematiskt...
Hållbar utvecklingMiljö

”Fler får chansen att ta del av forskarnas berättelser”

07 nov 2018

Hallå där Cecilia Odlind och Andreas Andersson, programledare i Karolinska Institutets nya podcast Medicinvetarna. Varför podcast? Cecilia: Vid KI finns många kunniga forskare som arbetar hårt för att hitta sätt att förbättra människors hälsa. I mitt jobb som chefredaktör för Medicinsk Vetenskap...

Koppling mellan vaccin och allergiutveckling avfärdas

07 nov 2018

Forskare vid Karolinska Institutet finner inget stöd för att vaccinationer i barndomen kan öka risken för allergi.
AllergiPediatrikStatistikVaccin

Nytt nummer av utbildningsnytt

06 nov 2018

Utbildningsnytt riktar sig till alla som är verksamma inom KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå - lärare, administratörer m fl. I nyhetsbrevet kan du läsa om beslut fattade av Styrelsen för utbildning samt om andra nyheter som rör KI:s utbildning t ex konferenser, pedagogiska kurser,...
StyrelseUtbildningsprogram

Projektledare sökes för nytt läkarprogram

06 nov 2018

Styrelsen för utbildning söker en projektledare för uppdraget att ta fram ett nytt läkarprogram vid KI. Regeringen väntas fatta beslut om en ny sexårig läkarutbildning och en förstudie om ett nytt läkarprogram har genomförts vid KI. Nuvarande läkarprogram har i flera utvärderingar konstaterats vara...
UtbildningsprogramUtlysning

Bröstcancerceller blir invasiva genom att ändra identitet

05 nov 2018

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett protein som bestämmer bröstcancercellers identitet och invasiva egenskaper. Fyndet kan leda till nya behandlings- och diagnosmetoder mot invasion och metastas vid bröstcancer. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Research...
BröstcancerCancer och onkologiCellbiologiProteiner

Aktuella utlysningar, vecka 45, 2018

05 nov 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Märta Lundqvists Stiftelse - forskningsbidrag 2018/2019 För främjande av den medicinska forskningen vid svenska universitet på den mänskliga hjärnans område. Särskilt kommer patientrelaterad och kliniskt fokuseradf...

Taxitjänster ändras

05 nov 2018

Ramavtalsleverantören för taxitjänster, My Cab, har meddelat att de inte längre kan leverera taxitjänster i enlighet med ramavtalets villkor för Stockholms län. Med anledning av detta går det inte längre att göra bokningar via Kammarkollegiets ramavtal. Kammarkollegiet har startat en ny upphandling...

Driftsättning av IDAC och UBW Anknutna sker efter årsskiftet

01 nov 2018

Efter ett nytt beslut i styrgruppen för IDAC och UBW Anknutna kommer de nya systemen som ersätter KIMKAT att driftsättas först efter årsskiftet.
Administration

Införande av Canvas på LIME

30 okt 2018

Canvas kommer att ersätta dagens lärarplattform Ping Pong. Canvas ska börja användas på KI under 2019. På LIME kommer övergången att ske under höstterminen 2019.
Utbildningsprogram

Flemingsberg Science har publicerat två artiklar om Framtidens lab ANA 8

29 okt 2018

Det gläder oss att Flemingsberg Science har publicerat två artiklar om Framtidens lab ANA 8 - en artikel om flytten och en om vår Pre-GMP core facility. Framtidens laboratorium på Alfred Nobels Allé 8 ska ge bättre samverkan över gränserna Nu pågår inflyttningen i Framtidens laboratorium på Campus...

Stipendier till KI:s internationella mastersstudenter

26 okt 2018

För sjunde året i rad delades KI:s global master’s scholarship ut till internationella studenter som läser KI:s masterprogram. I år var det nio studenter av 1 500 sökande som fick ta emot stipendiet värt 180 000 till 360 000 kronor. Rektor Ole Petter Ottersen delade ut stipendierna vid en ceremoni...
Masterprogram

Ny rutin vid intern leverans av paket i Biomedicum

26 okt 2018

Från 5 november kommer en ny rutin för den interna fördelningen av paket i Biomedicum att gälla. Mottagaren får ett e-postmeddelande när ett paket har anlänt vid godsmottagningen, och paketen levereras till respektive kvarterets leveransplats. Det finns en egen rutin för kyl- och frysvaror. Vid...
Administration

470 miljoner kronor till KI-forskare i Vetenskapsrådets utlysning inom medicin och hälsa 2018

26 okt 2018

Av 234 beviljade ansökningar går 103 till forskare vid Karolinska Institutet i Vetenskapsrådets utlysning till medicin och hälsa 2018. Forskare vid Karolinska Institutet får därmed ta emot närmare 470 miljoner kronor. Totalt beviljar Vetenskapsrådet i över 1,2 miljarder kronor i årets utlysning...
AnslagFinansiering

KI i medierna 15–21 oktober

25 okt 2018

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 15 till den 21 oktober 2018. KI:s tandläkarstudenter tar ut låga priser vid behandlingar Kungliga besök kan generera medieomnämnanden långt efter att de faktiskt äger rum. Här har Irländska TV3...
DebattSamhälle

Storpepp för barn och unga när kronprinsessparet kom till KI

25 okt 2018

Ojämlikheten i barns och ungas hälsa stod i fokus för seminariet Pep Forum som hölls på Karolinska Institutet i går. Dagen – som rymde forskningsresultat och inspirerande exempel såväl som dans – arrangerades av organisationen Generation Pep som är grundad av kronprinsessparet. De deltog...
Fysisk aktivitetHjärt-kärlsjukdomar

Pages