Nyhetsarkiv medarbetarportalen

This page in English
Datum Nyheter Taggar
25 feb 2019 Ny skelettsjukdom hittad och förklarad av KI-forskare RNA
25 feb 2019 Digitala examinationer ger nya möjligheter Hållbar utveckling
25 feb 2019 Nominera till Pedagogiska priset 2019 senast den 11 april
25 feb 2019 Nanna Svartz väg avstängd pga vattenläcka - Campus Solna
22 feb 2019 Nytt forskningspris till minne av professor Dan Grandér Cancer och onkologi, Pris
21 feb 2019 KI i medierna 11 – 17 februari Debatt, Samhälle
21 feb 2019 Strategin presenterad för konsistoriet Administration, Organisation
21 feb 2019 Telia har problem med våra MEX-telefoner
20 feb 2019 Kombinationsbehandling kan vara fördelaktigt vid schizofreni Klinisk neurovetenskap
20 feb 2019 Lovande resultat i studie om regenerativ angiogenes på människa Farmakologi, Hjärt-kärlsjukdomar, Regenerativ medicin, Samverkan
20 feb 2019 Aktuella utlysningar, vecka 8, 2019
19 feb 2019 Mentor4Research 2019 har startat
19 feb 2019 Ledarskapskurs för lärare
19 feb 2019 Nu öppnar skywayen mellan Biomedicum och Bioclinicum
19 feb 2019 Tre frågor till Linus Askenfelt, arkivarie vid LIME och PHS
18 feb 2019 ”En av fem hade helt undvikit sexuella relationer efter sin diagnos” Folkhälsovetenskap, HIV, Psykisk ohälsa
18 feb 2019 Nytt nummer av Utbildningsnytt Lärare
15 feb 2019 Forskarutbildningsnytt februari 2019 ute nu Doktorand, Forskarutbildning
15 feb 2019 Utlysning av forskar-AT-medel, våren 2019 Doktorand, Forskarutbildning
14 feb 2019 KI i medierna 4 – 10 februari Debatt, Samhälle
14 feb 2019 Cykelrum i Flemingsberg Arbetsmiljö, Hållbar utveckling
14 feb 2019 De firas för nit och redlighet Pris
14 feb 2019 Nervbanor som styr obehagskänslor kartlagda Neurobiologi, Neuropsykologi, Neurovetenskap
14 feb 2019 Social inlärning av fara påverkar våra beslut Klinisk neurovetenskap, Psykologi
13 feb 2019 Forskningsnytt februari 2019 ute nu
13 feb 2019 Nordic PhD Summit “Identify Your Real World Skills” at Aarhus University in August Doktorand, Forskarutbildningsprogram
12 feb 2019 Aktuella utlysningar, vecka 7, 2019
12 feb 2019 Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes Cell- och molekylärbiologi, Diabetes, Genomik, Metabolism
12 feb 2019 Välkommen Eva Noréns, ny utbildningsadministratör på MTC och NEURO! Administration, Organisation, Utbildningsprogram
12 feb 2019 Dålig kondition i tonåren kopplat till högre risk för sjukersättning senare i livet Epidemiologi, Registerbaserad forskning
11 feb 2019 Möjlighet för doktorand att studera i sommar i Toronto Doktorand, Internationellt
11 feb 2019 DNA-pussel avslöjar sällsynta kromosomfel
08 feb 2019 Unga med Hodgkin lymfom har låg återfallsrisk Lymfom
08 feb 2019 Fördjupad kunskap om cellreceptorer öppnar för skräddarsydda cancerläkemedel Cancer och onkologi, Cell- och molekylärbiologi, Farmakologi, Proteiner
08 feb 2019 Händelse på Alfred Nobels allé 8/2 Campus, Student
08 feb 2019 Stormöten gav viktiga inspel till KI:s nya strategi
07 feb 2019 KI tecknar avtal med the International Union of Basic and Clinical Pharmacology Farmakologi, Internationellt, Samverkan
07 feb 2019 KI arbetar för att erhålla EU-certifieringen HR Excellence in Research
07 feb 2019 Annonskanaler
07 feb 2019 Synundersökning och glasögon – vi hänvisar för närvarande till S:t Eriks ögonsjukhus
07 feb 2019 Löneavdelningen informerar
07 feb 2019 SPV anordnar föreläsning om din pension
06 feb 2019 Lovande resultat för ny behandling mot akut porfyri Cell- och molekylärbiologi, Hematologi, Hepatologi, Klinisk forskning
06 feb 2019 KI i medierna 28 januari – 3 februari Debatt, Samhälle
06 feb 2019 Aktuella utlysningar, vecka 6, 2019
06 feb 2019 Styrelseordförande Mikael Odenberg kommenterar inslag i Dagens Eko Kommentar
05 feb 2019 Ett nytt servicecenter öppnar i Biomedicum! Administration, Arbetsmiljö, Campus
05 feb 2019 Moderna beredskapsjobb (MBJ) - Regeringsuppdraget upphör
05 feb 2019 Hopp och studs med Prins Daniel när folkhälsoprofessorn avskedsföreläste Folkhälsovetenskap, Professor
04 feb 2019 Behandlingsbar mekanism identifierad hos patienter med schizofreni Cell- och molekylärbiologi, Psykossjukdomar

Pages

Ny skelettsjukdom hittad och förklarad av KI-forskare

25 feb 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat en ny, sällsynt skelettsjukdom. I en studie i tidskriften Nature Medicine beskriver de sjukdomens molekylära mekanism, där små RNA-molekyler spelar en roll som aldrig tidigare har observerats i en ärftlig sjukdom hos människor. Resultaten har betydelse...
RNA

Digitala examinationer ger nya möjligheter

25 feb 2019

Karolinska Institutet möjliggör nu för alla utbildningar att digitalisera sin examinationsverksamhet. Digitala examinationer är rättssäkra och effektiva samt ger lärare och kursadministratörer nya möjligheter att utveckla utbildningarna. Examination är ett otroligt viktigt pedagogiskt verktyg,...
Hållbar utveckling

Nominera till Pedagogiska priset 2019 senast den 11 april

25 feb 2019

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Pristagare utses av...

Nanna Svartz väg avstängd pga vattenläcka - Campus Solna

25 feb 2019

Nanna Svartz väg på Campus Solna är tillfälligt avstängd i höjd med boulebanan, pga en vattenläcka. Vägen kommer att schaktas upp under arbetet med att laga vattenledningen, och det är i dagsläget oklart hur lång tid arbetet kommer att ta. Se kartbild där läckan är markerad i rött. För mer...

Nytt forskningspris till minne av professor Dan Grandér

22 feb 2019

För första gången delar Karolinska Institutet i år ut ett vetenskapligt pris till minne av professor Dan Grandér. Mottagare av Dan Grandér Memorial Prize för bästa doktorsavhandling inom cancerområdet vid Karolinska Institutet går till Nicholas Valerie, institutionen för onkologi-patologi. Nicholas...
Cancer och onkologiPris

KI i medierna 11 – 17 februari

21 feb 2019

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 28 januari till den 3 februari 2019. Blandat Suntarbetsliv.se skriver om Vindelns kommun som använt en KI-utvecklad modell för att förebygga utbrändhet hos personalen. Samma sajt intervjuar KI:s...
DebattSamhälle

Strategin presenterad för konsistoriet

21 feb 2019

Den 20 februari diskuterades Strategi 2030 vid konsistoriets möte. Planen är att konsistoriet ska fatta beslut om strategin vid ett extrainsatt möte. Sedan konsistoriets möte i december har de strategiska vägvalen och vad KI ska uppnå till år 2030 varit i fokus för intern och extern dialog. En...
AdministrationOrganisation

Telia har problem med våra MEX-telefoner

21 feb 2019

Telia har problem med våra MEX-telefoner, det kan vara svårt ringa till utlandet. Vid interna samtal visas ditt nummer som 08-524 8xxxx istället för 8xxxx. Fasta telefoner fungerar som vanligt.

Kombinationsbehandling kan vara fördelaktigt vid schizofreni

20 feb 2019

Vid underhållsbehandling av schizofreni kan vissa kombinationer av två antipsykotiska läkemedel kopplas till lägre risk för återfall, jämfört med behandling med endast ett läkemedel. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry . Resultaten...
Klinisk neurovetenskap

Lovande resultat i studie om regenerativ angiogenes på människa

20 feb 2019

Ett internationellt samarbete mellan forskare från universitetsvärlden och läkemedelsindustrin har i en tidig klinisk studie (fas 1a/b) visat att en typ av kemiskt förändrat budbärar-RNA (mRNA), som kodar för proteinet VEGF-A, har potential att användas i behandling på människor. Målet är att kunna...
FarmakologiHjärt-kärlsjukdomarRegenerativ medicinSamverkan

Aktuella utlysningar, vecka 8, 2019

20 feb 2019

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Postdoctoral research grants - Henning and Johan Throne-Holst Foundation Enable postdoctoral researchers to pursue research within human nutrition and related disciplines at internationally renowned research centres. The...

Mentor4Research 2019 har startat

19 feb 2019

Mentorprogrammet Mentor4Research 2019 startade formellt på KI torsdagen den 7 februari. Programmet leds av KI Innovations och är sponsorerat av StratNeuro, ett av de strategiska forsknings-programmen på KI. Sju forskare från neurovetenskapsfältet och en forskare från diabetesfältet vid KI samlades...

Ledarskapskurs för lärare

19 feb 2019

Kursen "Framtidens utbildningsledare" syftar till att säkra försörjningen av vetenskapligt meriterade och pedagogiskt drivande ledare inom KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Under kursen kommer deltagarna utveckla sin ledarskapskompetens samt sina kunskaper om pedagogik,...

Nu öppnar skywayen mellan Biomedicum och Bioclinicum

19 feb 2019

Nu öppnar den inglasade övergången, skywayen, mellan Karolinska Institutets forskningshus Biomedicum och Karolinska Universitetssjukhusets forskningshus Bioclinicum. Jättebra, tycker forskare som KI nyheter har talat med – övergången både underlättar det praktiska arbetet och ökar möjligheterna...

Tre frågor till Linus Askenfelt, arkivarie vid LIME och PHS

19 feb 2019

Hej Linus Askenfelt, arkivarie vid institutionen för lärande, informatik, management och etik samt institutionen för folkhälsovetenskap. Berätta, vad gör egentligen en arkivarie? – Som arkivarie har man många strängar på sin lyra. Men i grunden går yrket ut på att bevara och tillgängliggöra de...

”En av fem hade helt undvikit sexuella relationer efter sin diagnos”

18 feb 2019

Ny doktorsavhandling kartlägger livskvaliteten hos transpersoner och hos personer som lever med hiv i Sverige.
FolkhälsovetenskapHIVPsykisk ohälsa

Nytt nummer av Utbildningsnytt

18 feb 2019

Utbildningsnytt riktar sig till alla som är verksamma inom KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå - lärare, administratörer m fl. I brevet kan du läsa om nyheter som rör KI:s utbildning , bla om nya regler och riktlinjer, konferenser, pedagogiska kurser och utlysning av projektmedel. Till...
Lärare

Forskarutbildningsnytt februari 2019 ute nu

15 feb 2019

Forskarutbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning. Syftet är att informera om beslut och diskussioner i Fakultetsnämnden och Kommittén för utbildning på forskarnivå samt om andra nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning. Läs...
DoktorandForskarutbildning

Utlysning av forskar-AT-medel, våren 2019

15 feb 2019

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Det kan sökas både av doktorander på KI och av disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Vårens utlysning är öppen den 15 februari till den 5 mars 2019. Ansökan görs via Region Stockholms webbsida ...
DoktorandForskarutbildning

KI i medierna 4 – 10 februari

14 feb 2019

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 28 januari till den 3 februari 2019. I svallvågorna efter Harriet Wallbergs bok SvD valde en delvis annan vinkel än många andra medier när Harriet Wallbergs bok recenserades. Åtskilliga medier...
DebattSamhälle

Cykelrum i Flemingsberg

14 feb 2019

Nu finns det ett cykelrum på Campus Flemingsberg. Cykelrummet finns i garaget, Alfred Nobels allé 8. Det kommer finnas plats för ca 50-60 cyklar samt 8 st eluttag. För närvarande är cykelrummet endast tillgängligt för personal. För mer information, kontakta Lokalplanerare Payam Hakemivala Telefon:...
ArbetsmiljöHållbar utveckling

De firas för nit och redlighet

14 feb 2019

I en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet med efterföljande trerättersmiddag den 13 februari uppmärksammades 30 medarbetare vid Karolinska Institutet ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. I samband med ceremonin delades även Silvermedaljen 2018 ut. Under ceremonin delades Karolinska Institutets...
Pris

Nervbanor som styr obehagskänslor kartlagda

14 feb 2019

Vad är det som händer i hjärnan när vi känner obehag? Forskare vid Karolinska Institutet är nu ett steg närmare svaret på den frågan. I en ny studie publicerad i tidskriften Molecular Psychiatry har forskarna kartlagt vilka nervbanor i hjärnan hos möss som styr beteenden förknippade med aversion...
NeurobiologiNeuropsykologiNeurovetenskap

Social inlärning av fara påverkar våra beslut

14 feb 2019

Att lära sig vad som är farligt genom att titta på en video eller få muntlig information, så kallad social inlärning, har lika stark effekt på människors beslut som egen erfarenhet av det farliga.
Klinisk neurovetenskapPsykologi

Forskningsnytt februari 2019 ute nu

13 feb 2019

Forskningsnytt är ett internt nyhetsbrev som rapporterar om frågor som rör forskningens organisation och förutsättningar vid Karolinska Institutet. Målgrupp är i första hand universitetets egna forskare. Forskningsnytt februari 2019 berättar bland annat om uppdraget för den nya kommittén för...

Nordic PhD Summit “Identify Your Real World Skills” at Aarhus University in August

13 feb 2019

Welcome to the 3rd Nordic PhD Summit “ Identify Your Real World Skills ", a summit dedicated to all doctoral students in Health Sciences from the Nordic universities in Aarhus 29 – 30 August! On 26 – 30 August, adjacent to the summit, several parallell doctoral courses on different themes will be...
DoktorandForskarutbildningsprogram

Aktuella utlysningar, vecka 7, 2019

12 feb 2019

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Utlysning av forskningsmedel – Försäkringskassan Syftet med utlysningen är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle. Ett ytterligare syfte är att stödja implementering av...

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

12 feb 2019

Kunskaper om en nyupptäckt genetisk sjukdom, som innebär att en person i sina celler inte kan producera proteinet TXNIP (thioredoxin interacting protein) kan öppna för utveckling av nya läkemedel mot diabetes. Det visar en studie vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Diabetes . Med...
Cell- och molekylärbiologiDiabetesGenomikMetabolism

Välkommen Eva Noréns, ny utbildningsadministratör på MTC och NEURO!

12 feb 2019

Hallå där Eva Noréns, trevligt att ha dig ombord! Berätta lite om din nuvarande roll och vad du gjorde innan du kom till Karolinska Institutet! – Jag påbörjade min anställning som utbildningsadministratör den 4 februari och kommer att dela min tid mellan Institutionen för neurovetenskap och...
AdministrationOrganisationUtbildningsprogram

Dålig kondition i tonåren kopplat till högre risk för sjukersättning senare i livet

12 feb 2019

Att ha dålig fysisk kondition eller fetma i sena tonåren, är kopplat till högre risk för sjukersättning senare i livet. Det visar en studie på mer än en miljon svenska män, publicerad i tidskriften Annals of Internal Medicine av forskare vid Karolinska Institutet. I Sverige och många andra länder...
EpidemiologiRegisterbaserad forskning

Möjlighet för doktorand att studera i sommar i Toronto

11 feb 2019

KI har fått möjlighet att nominera en doktorand till workshop "Summer by Design" som ges av University of Toronto. Deadline är den 20 februari . Workshopen ges av programmet Medicine by Design i samarbete med Center for Commercialization of Regenerative Medicine (CCRM) och Rotman School of...
DoktorandInternationellt

DNA-pussel avslöjar sällsynta kromosomfel

11 feb 2019

Med pusselbitar från fyra olika DNA-analyser har forskare vid Karolinska Institutet kunnat kartlägga tre extremt komplexa kromosomavvikelser. Därmed har familjerna fått svar på orsaken till barnens svåra symptom. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS Genetics och målet är ett test...

Unga med Hodgkin lymfom har låg återfallsrisk

08 feb 2019

Behandlingen av Hodgkin lymfom är nu så effektiv att unga patienter som inte får återfall inom två år efter avslutad behandling har en förväntad överlevnad som liknar den i befolkningen. Det visar en ny studie i Journal of Clinical Oncology som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet i...
Lymfom

Fördjupad kunskap om cellreceptorer öppnar för skräddarsydda cancerläkemedel

08 feb 2019

Nya forskningsresultat om hur cancermutationer påverkar en viss typ av receptorer på cellens yta öppnar för utveckling av skräddarsydda läkemedel mot till exempel ändtarmscancer och lungcancer. Det menar forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet, som samarbetat med forskare i...
Cancer och onkologiCell- och molekylärbiologiFarmakologiProteiner

Händelse på Alfred Nobels allé 8/2

08 feb 2019

Under fredagsförmiddagen inkom ett larm till polisen om en beväpnad man som ska ha jagat flera personer på Alfred Nobels allé i Flemingsberg. En person har skadats och förts till sjukhus. Personen är inte student eller medarbetare vid Karolinska Institutet. Enligt uppgifter från polisen är...
CampusStudent

Stormöten gav viktiga inspel till KI:s nya strategi

08 feb 2019

Förra veckan genomfördes det sista av de fyra öppna stormöten på Karolinska Institutet där medarbetare, studenter och ledning mötts för att diskutera KI:s nya strategi. Under våren väntas konsistoriet ta beslut om Strategi 2030 och därmed påbörjas det viktiga arbetet med att införa och förverkliga...

KI tecknar avtal med the International Union of Basic and Clinical Pharmacology

07 feb 2019

KI formaliserar sitt samarbete med förbundet International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) med syfte att främja hållbar läkemedelsutveckling och rationell läkemedelsanvändning. Samarbetet ska ske både inom forskning och utbildning. Ett samförståndsavtal tecknades av Michael...
FarmakologiInternationelltSamverkan

KI arbetar för att erhålla EU-certifieringen HR Excellence in Research

07 feb 2019

KI har beslutat att anta och implementera den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare, The European Charter & Code. The European Charter & Code består av 40 principer som bland annat handlar om etiska principer, rekrytering, arbetsvillkor och fortbildning...

Annonskanaler

07 feb 2019

Nya förbättrade avtal och samarbeten klara med ResearchGate, Naturejobs och Indeed.

Löneavdelningen informerar

07 feb 2019

KI:s gruppförsäkringar via Skandia. Underlag till lönekörningen senast den 10:e.

SPV anordnar föreläsning om din pension

07 feb 2019

SPV anordnar föreläsningar om allmän pension och tjänstepensionen från statlig anställning. Föreläsningarna är samordnade med Pensionsmyndigheten och vänder sig främst till anställda som är runt 60 år och önskar mer information om sin pension. Föreläsningen ges i Stockholm under följande två...

Lovande resultat för ny behandling mot akut porfyri

06 feb 2019

Akuta porfyrier är en grupp ovanliga sjukdomar som kan ge allvarliga och ibland livshotande attacker av buksmärtor, illamående och kräkningar samt förlamningar. Levertransplantation är idag den enda effektiva behandlingen som finns för de svårast sjuka patienterna. Nu visar en klinisk prövning som...
Cell- och molekylärbiologiHematologiHepatologiKlinisk forskning

KI i medierna 28 januari – 3 februari

06 feb 2019

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 28 januari till den 3 februari 2019. Boksläppsrelaterat Harriet Wallbergs bok om efterspelet till Macchiarini-ärende t fick stort utrymme, exempelvis genom SR Ekots bevakning. Hon fick bland...
DebattSamhälle

Aktuella utlysningar, vecka 6, 2019

06 feb 2019

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Strategic funds - Nordic Cancer Union Support projects of high standard within the field of cancer. The total budget is worth €250,000 per year. Closing date: No deadline, applications can be submitted at any time...

Styrelseordförande Mikael Odenberg kommenterar inslag i Dagens Eko

06 feb 2019

KI:s styrelseordförande Mikael Odenberg: ”Som framgått av Dagens Eko har en av konsistoriets ledamöter, Liselotte Højgaard, skrivit brev till ministern för högre utbildning och forskning och där ansett att regeringen ska ’intervenera’ i Macchiarini-ärendet. I brevet skriver ledamoten även att hon...
Kommentar

Ett nytt servicecenter öppnar i Biomedicum!

05 feb 2019

Ett nytt servicecenter öppnar i Biomedicum, beläget i receptionen på plan 3. - FM öppnar ett servicecenter i Biomedicum för att skapa en god atmosfär, trevligt bemötande och en känsla av god service för medarbetarna och externa gäster, säger Eva Palmer, tf chef för Facility Management och...
AdministrationArbetsmiljöCampus

Moderna beredskapsjobb (MBJ) - Regeringsuppdraget upphör

05 feb 2019

Arbetsförmedlingen inför nu stopp på anvisningar till beredskapsjobb.

Hopp och studs med Prins Daniel när folkhälsoprofessorn avskedsföreläste

05 feb 2019

Mai-Lis Hellénius, allmänt känd som livsstilsprofessor vid Karolinska Institutet, höll den 1 februari sin avskedsföreläsning i Aula Medica i Solna. Föreläsningen – om hur mat och rörelse kan förebygga hjärt- och kärlsjukdom – lockade ungefär 700 personer och i publiken fanns bland andra Prins...
FolkhälsovetenskapProfessor

Behandlingsbar mekanism identifierad hos patienter med schizofreni

04 feb 2019

Schizofrenipatienter har av oklar anledning färre antal kopplingar mellan nervcellerna i hjärnan. Forskare vid Karolinska Institutet och Massachusetts General Hospital har nu lyckats skapa mänskliga cellmodeller som visar att det sker en överdriven nedbrytning av kopplingar i hjärnan hos dessa...
Cell- och molekylärbiologiPsykossjukdomar

Pages