Nyhetsarkiv medarbetarportalen

This page in English
Datum Nyheter Taggar
25 mar 2019 Är du intresserad av att bidra till KI:s infrastruktur?
25 mar 2019 KI och Karolinska Universitetssjukhuset ser över placering av laboratorier
25 mar 2019 De är Wallenberg Scholars 2019 Anslag, Cancer och onkologi, Cell- och molekylärbiologi, Finansiering, Immunologi, Neurodegenerativa sjukdomar, Stamcellsbiologi
22 mar 2019 Sök medel från Rosanders donation - läkarprogrammet senast 1 maj
21 mar 2019 Forskningsnytt mars 2019 ute nu
21 mar 2019 KI i medierna 11-17 mars Debatt, Samhälle
21 mar 2019 Antikroppar stabiliserar plack i blodkärlen Hjärt-kärlsjukdomar, Immunologi
21 mar 2019 Funktionsbrevlådor flyttas till Office 365 den 28 mars
20 mar 2019 Internet-KBT mot sexuella barnövergrepp testas på darknet Psykiatri
20 mar 2019 Aktuella utlysningar, vecka 12, 2019
20 mar 2019 Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård Medicinsk informatik, Vårdvetenskap
19 mar 2019 Forskarutbildningsnytt mars 2019 ute nu Doktorand, Forskarutbildning
19 mar 2019 Hur ser du på kommunikation och öppen vetenskap?
18 mar 2019 Skyddande antikroppar finns även hos för tidigt födda Immunologi, Neonatologi
18 mar 2019 Smärtstillande under graviditeten verkar inte orsaka astma Astma, Epidemiologi, Läkemedel, Obstetrik
14 mar 2019 KI i medierna 4 mars-10 mars Debatt, Samhälle
14 mar 2019 Ingen Medical Science 2019
14 mar 2019 Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman utses till hedersdoktorer Utmärkelse
14 mar 2019 Munbakterier i bukspottkörteln kopplas till aggressivare tumörer Bakterier, Cancer och onkologi, Odontologi
13 mar 2019 Sätter ljuset på sexuella trakasserier inom akademin Jämställdhet
12 mar 2019 Aktuella utlysningar, vecka 11, 2019
12 mar 2019 KI deltog i delegationsresa till Indien för att stärka hälsosamarbetet Internationellt, Samverkan
12 mar 2019 Nominera till Lennart Nilsson Award 2019
12 mar 2019 Nytt nummer av Utbildningsnytt Lärare
11 mar 2019 Ansökan till Pedagogiska Akademin är öppen! Lärande, Lärare Updated
07 mar 2019 KI i Medierna 25 februari-3 mars Debatt, Samhälle
07 mar 2019 Bygget av KI Residence växer fram på Campus Solna
06 mar 2019 Aktuella utlysningar, vecka 10, 2019
05 mar 2019 Molekylärt pussel avslöjar okända steg i embryots utveckling Fysiologi, Utvecklingsbiologi
01 mar 2019 LÖST: KI Mail problem
28 feb 2019 KI i medierna 18 – 24 februari Debatt, Samhälle
27 feb 2019 Ny mekanism för bentillväxt upptäckt Fysiologi
27 feb 2019 Informationsmöten - Brandsäkerhet och utrymningsrutiner i Biomedicum
27 feb 2019 Underhåll på eduroam 1/3
27 feb 2019 Aktuella utlysningar, vecka 9, 2019
26 feb 2019 Nya regler för examination och revidering av riktlinjer för kursplaner inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studieadministration
26 feb 2019 Maria Eriksdotter tillförordnad rektor 27 och 28 februari 2019 Ledning, Organisation
26 feb 2019 Omskyltning av P-platser vid Nobels väg 3 Campus
25 feb 2019 Ny skelettsjukdom hittad och förklarad av KI-forskare RNA
25 feb 2019 Digitala examinationer ger nya möjligheter Hållbar utveckling
25 feb 2019 Nominera till Pedagogiska priset 2019 senast den 11 april
25 feb 2019 Nanna Svartz väg avstängd pga vattenläcka - Campus Solna
22 feb 2019 Nytt forskningspris till minne av professor Dan Grandér Cancer och onkologi, Pris
21 feb 2019 KI i medierna 11 – 17 februari Debatt, Samhälle
21 feb 2019 Strategin presenterad för konsistoriet Administration, Organisation
21 feb 2019 Telia har problem med våra MEX-telefoner
20 feb 2019 Kombinationsbehandling kan vara fördelaktigt vid schizofreni Klinisk neurovetenskap
20 feb 2019 Lovande resultat i studie om regenerativ angiogenes på människa Farmakologi, Hjärt-kärlsjukdomar, Regenerativ medicin, Samverkan
20 feb 2019 Aktuella utlysningar, vecka 8, 2019
19 feb 2019 Mentor4Research 2019 har startat

Pages

Är du intresserad av att bidra till KI:s infrastruktur?

25 mar 2019

Infrastruktur har en stor och ökande betydelse för Karolinska Institutets forskning och utbildning, strategiskt, operativt och finansiellt. Infrastrukturrådet har till uppgift att samordna och prioritera satsningar på infrastruktur inom KI men också i relation till Region Stockholm samt till...

KI och Karolinska Universitetssjukhuset ser över placering av laboratorier

25 mar 2019

De tomma ytorna i Karolinska Institutets forskningshus Biomedicum och sjukhusets Bioclinicum, kan vara ett alternativ för inplacering av nya laboratorier. I dag är funktionsområde klinisk patologi och cytologis laboratorier i Solna huvudsakligen placerade i CCK-byggnaden men finns även på andra...

De är Wallenberg Scholars 2019

25 mar 2019

Tre forskare vid Karolinska Institutet utses till Wallenberg Scholars 2019: professorerna Ernest Arenas, Sten Linnarsson och Randall S. Johnson. Forskarna som tillhör Sveriges främsta, tilldelas 18 miljoner kronor vardera av Wallenbergstiftelserna genom ett femårigt anslag för fri forskning. – Fri...
AnslagCancer och onkologiCell- och molekylärbiologiFinansieringImmunologiNeurodegenerativa sjukdomarStamcellsbiologi

Sök medel från Rosanders donation - läkarprogrammet senast 1 maj

22 mar 2019

KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 november. Användningsområden för donationen: De medel som...

Forskningsnytt mars 2019 ute nu

21 mar 2019

Forskningsnytt är ett internt nyhetsbrev som rapporterar om frågor som rör forskningens organisation och förutsättningar vid Karolinska Institutet. Målgrupp är i första hand universitetets egna forskare. I Forskningsnytt mars 2019 kan du bland annat läsa om att det pågår en upphandling av ett nytt...

KI i medierna 11-17 mars

21 mar 2019

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 11-17 mars 2019. Blandat Hans Rosling fortsätter att skapa rubriker nästan två år efter sin död – den här gången handlar det om en litteraturkrönika i Smålandsposten. Vårdfokus skriver om en...
DebattSamhälle

Antikroppar stabiliserar plack i blodkärlen

21 mar 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har funnit att antikroppar av typen IgG spelar en oväntad roll vid åderförkalkning. En studie på möss visar att antikropparna gör plack i kärlväggen mer stabila, vilket innebär att risken för att placken spricker och orsakar blodproppar är lägre. Förhoppningen är...
Hjärt-kärlsjukdomarImmunologi

Funktionsbrevlådor flyttas till Office 365 den 28 mars

21 mar 2019

Den 28 mars kommer alla funktionsbrevlådor i formatet funktionsbrevlåda@ki.se och funktionsbrevlåda@institution.ki.se att flyttas till en ny e-postmiljö. Vid flytten kan anslutningen till dina funktionsbrevlådor komma att brytas. Flytten kommer att ske torsdag, 28 mars mellan kl. 19 och 22. Det kan...

Internet-KBT mot sexuella barnövergrepp testas på darknet

20 mar 2019

En ny studie som syftar till att minska sexuell exploatering av barn på internet lanseras av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset den 26 mars. Studiedeltagare kommer att rekryteras i forum på den krypterade delen av internet som heter darknet. Studien syftar till att utvärdera...
Psykiatri

Aktuella utlysningar, vecka 12, 2019

20 mar 2019

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Forskningsanslag - Lisa och Johan Grönbergs Stiftelse Stöder forskning inom endokrina tumörer och sjukdomar, ej diabetes. Bidrag är värda upp till SEK 100,000. Closing date: 31 March 2019 Forskningsanslag - Lisa och Johan...

Omotiverade skillnader i svensk förlossningsvård

20 mar 2019

Hallå där Johan Mesterton, doktorand vid institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet. I din avhandling analyserar du registerdata från närmare 140 000 förlossningar i sju svenska regioner mellan åren 2011 och 2012. Vilka är dina mest intressanta resultat? –...
Medicinsk informatikVårdvetenskap

Forskarutbildningsnytt mars 2019 ute nu

19 mar 2019

Forskarutbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning. Syftet är att informera om beslut och diskussioner i Fakultetsnämnden och Kommittén för utbildning på forskarnivå samt om andra nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning. Läs...
DoktorandForskarutbildning

Hur ser du på kommunikation och öppen vetenskap?

19 mar 2019

Vilket stöd behövs för att kommunicera med det omgivande samhället? Hur ser du på utvecklingen mot öppen vetenskap? Nationell enkät om forskningskommunikation och öppen vetenskap ger dig som forskare möjlighet att påverka hur finansiärer och lärosäten kommer att arbeta med kommunikation i framtiden...

Skyddande antikroppar finns även hos för tidigt födda

18 mar 2019

Även mycket för tidigt födda barn bär på ett skydd mot virus i form av antikroppar överförda från mamman. Det visar en analys av så kallade maternella antikroppar hos nyfödda barn, publicerad i tidskriften Nature Medicine av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten bör förändra vårt sätt att...
ImmunologiNeonatologi

Smärtstillande under graviditeten verkar inte orsaka astma

18 mar 2019

Paracetamol eller andra smärtstillande medel som tas under graviditeten verkar inte orsaka astma hos barnet, enligt en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet och Queen Mary University of London. Studien, som publiceras i European Respiratory Journal , tyder i stället på att det finns en annan faktor kopplad till användning av dessa läkemedel som ökar risken för astma.
AstmaEpidemiologiLäkemedelObstetrik

KI i medierna 4 mars-10 mars

14 mar 2019

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 4-10 mars 2019. Blandat Aftonbladet följer upp aktuell KI-forskning om ätstörningar hos gravida . SR:s P1 har en pågående serie om alternativa behandlingar . Senaste avsnittet om homeopati...
DebattSamhälle

Ingen Medical Science 2019

14 mar 2019

Under 2019 kommer inte Medical Science, den årliga engelska samlingsutgåvan av Medicinsk Vetenskap, att ges ut. I stället kommer det att tas fram en ny övergripande KI-broschyr på engelska där vissa reportage från Medicinsk Vetenskap kan komma att ingå. Det behövs göras en ny engelsk broschyr om KI...

Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman utses till hedersdoktorer

14 mar 2019

Karolinska Institutet har utsett tre nya hedersdoktorer – Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman.
Utmärkelse

Munbakterier i bukspottkörteln kopplas till aggressivare tumörer

14 mar 2019

Förekomsten av munbakterier i så kallade cystiska bukspottkörteltumörer är kopplat till tumörens svårighetsgrad. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i tidskriften Gut . Förhoppningen är att resultaten kan bidra till bättre diagnostik och behandling av cancer i bukspottkörteln.
BakterierCancer och onkologiOdontologi

Sätter ljuset på sexuella trakasserier inom akademin

13 mar 2019

Nu har startskottet gått för ett nytt forsknings- och samverkansprogram som ska ge kunskap om sexuella trakasserier inom akademin – samt leda till forskningsbaserade förbättringar. Satsningen leds av KI tillsammans med KTH och Malmö universitet. Lanseringen inleddes av ministern för högre...
Jämställdhet

Aktuella utlysningar, vecka 11, 2019

12 mar 2019

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Forskningsstipendium inom kroniska inflammatoriska hudsjukdomar - Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi Stöder svensk forskning inom kroniska inflammatoriska hudsjukdomar. Stipendiet är värt SEK 100,000...

KI deltog i delegationsresa till Indien för att stärka hälsosamarbetet

12 mar 2019

En svensk delegation under ledning av socialminister Lena Hallengren besökte Indien under slutet av februari i syfte att stärka det svensk-indiska hälsosamarbetet. KI:s vicerektor Anders Gustafsson var en av deltagarna i delegationen. – Det var mycket värdefullt för Karolinska Institutet att som...
InternationelltSamverkan

Nominera till Lennart Nilsson Award 2019

12 mar 2019

Stiftelsen Lennart Nilsson Award delar årligen ut ett pris till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda. Syftet är att främja undervisning, utbildning och forskning inom...

Nytt nummer av Utbildningsnytt

12 mar 2019

Utbildningsnytt riktar sig till alla som är verksamma inom KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå - lärare, administratörer m fl. I brevet kan du läsa om nyheter som rör KI:s utbildning , bla om nya regler och riktlinjer, konferenser, pedagogiska kurser och utlysning av projektmedel. Till...
Lärare

Ansökan till Pedagogiska Akademin är öppen!

Updated

11 mar 2019

Ta nästa steg i din pedagogiska meritering. KI:s pedagogiska akademi söker nya ledamöter. Pedagogiska akademin består av lärare som visat skicklighet utöver det vanliga inom undervisning och lärande vid KI. Det är en belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på KI. Har...
LärandeLärare

KI i Medierna 25 februari-3 mars

07 mar 2019

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 25 februari till den 3 mars 2019 Blandat Accent uppmärksammar att KI-forskaren Pia Kvillemo fått stipendium . Läkartidningen uppmärksammar det nya priset Dan Grandér Memorial Prize för bästa...
DebattSamhälle

Bygget av KI Residence växer fram på Campus Solna

07 mar 2019

Nu står två huskroppar i full höjd på plats, av totalt tre hus. Akademiska hus bygger husen och KI tar över byggnaderna som hyresgäst under våren 2020. Totalt blir det ca 320 lägenheter för gästforskare och KI möblerar upp dessa vartefter bostadshyresgästerna flyttar in under hösten 2020...

Aktuella utlysningar, vecka 10, 2019

06 mar 2019

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Hjärnfondens satsning på stora forskningsområden 2019 Under 2019–2020 kommer Hjärnfonden att göra en ny satsning för att attrahera privata givare att investera i svensk neurovetenskaplig forskning med minst 5 miljoner per...

Molekylärt pussel avslöjar okända steg i embryots utveckling

05 mar 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat tidigare okända steg i embryots utveckling från ett befruktat ägg till en levande varelse. Bakom resultatet ligger genanalys av enskilda celler från tidiga musembryon. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports . Världen över...
FysiologiUtvecklingsbiologi

LÖST: KI Mail problem

01 mar 2019

Felåtgärd utförd, fungerar för de flesta. Det kan förekomma följd problem, kontakta då it-support@ki.se. Ska gå att logga in på https://email.ki.se om din mailklient inte fungerar. Ibland hjälper omstart av mailklienten för att den ska komma igång.

KI i medierna 18 – 24 februari

28 feb 2019

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 18 februari till den 24 februari 2019. Blandat I det här avsnittet av Vetandets Värld i P1 berättar KI-docenten Annette Heijne om sin äggstockscancer , och KI-onkologen Jonas Mattsson medverkar...
DebattSamhälle

Ny mekanism för bentillväxt upptäckt

27 feb 2019

Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar i tidskriften Nature att bentillväxt hos möss sker enligt samma princip som för vävnader där nya celler ständigt produceras, såsom blod och hud. Det går emot den tidigare uppfattningen att bentillväxt är beroende av ett begränsat antal...
Fysiologi

Informationsmöten - Brandsäkerhet och utrymningsrutiner i Biomedicum

27 feb 2019

Välkommen på informationsmöte om brandsäkerhet och utrymningsrutiner i Biomedicum. Informationsmöten kommer att hållas i mars och är en förberedande del inför kommande utrymningsövningar. På informationsmötet kommer du bland annat att få lära dig mer om: Biomedicums brandskyddsorganisation...

Underhåll på eduroam 1/3

27 feb 2019

Nu på fredag kommer vi att byta ut certifikat på alla våra eduroam-servrar då de går ut snart. Detta innebär att på vissa eduroamanslutna enheter kan det poppa upp ett meddelande att godkänna det nya certifikatet. Då är det bara att trycka på att lita på nya certifikatet och då ska det vara ok...

Aktuella utlysningar, vecka 9, 2019

27 feb 2019

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Sabbath scholarships – Wenner-Gren Foundations The Wenner-Gren Foundations invite applications for its Sabbath scholarships. These enable scientist and professors to stay at a foreign scientific institution. Swedish or...

Nya regler för examination och revidering av riktlinjer för kursplaner inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

26 feb 2019

Arbete pågår med att ta fram nya regler och anvisningar för examination. Ett delbeslut med regler och anvisningar har tagits som tillsvidare kompletterar de befintliga riktlinjerna för examination. De nya reglerna för examination ska ge goda förutsättningar för examinatorer och kursansvariga för en...
Studieadministration

Maria Eriksdotter tillförordnad rektor 27 och 28 februari 2019

26 feb 2019

Under perioden 27–28 februari 2019 kommer dekan Maria Eriksdotter att tjänstgöra som tillförordnad rektor i rektors frånvaro.
LedningOrganisation

Omskyltning av P-platser vid Nobels väg 3

26 feb 2019

Inom några veckor kommer nuvarande p-platser utanför Ludwiginstitutet på Nobels väg 3, skyltas om till besöksparkering i 3 timmar. Orsaken är att besökare i dagsläget har svårt att hitta p-platser och dessutom hittar dåligt på området. Med undantag för en i dagsläget uthyrd plats, görs resterande...
Campus

Ny skelettsjukdom hittad och förklarad av KI-forskare

25 feb 2019

Forskare vid Karolinska Institutet har hittat en ny, sällsynt skelettsjukdom. I en studie i tidskriften Nature Medicine beskriver de sjukdomens molekylära mekanism, där små RNA-molekyler spelar en roll som aldrig tidigare har observerats i en ärftlig sjukdom hos människor. Resultaten har betydelse...
RNA

Digitala examinationer ger nya möjligheter

25 feb 2019

Karolinska Institutet möjliggör nu för alla utbildningar att digitalisera sin examinationsverksamhet. Digitala examinationer är rättssäkra och effektiva samt ger lärare och kursadministratörer nya möjligheter att utveckla utbildningarna. Examination är ett otroligt viktigt pedagogiskt verktyg,...
Hållbar utveckling

Nominera till Pedagogiska priset 2019 senast den 11 april

25 feb 2019

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. Pristagare utses av...

Nanna Svartz väg avstängd pga vattenläcka - Campus Solna

25 feb 2019

Nanna Svartz väg på Campus Solna är tillfälligt avstängd i höjd med boulebanan, pga en vattenläcka. Vägen kommer att schaktas upp under arbetet med att laga vattenledningen, och det är i dagsläget oklart hur lång tid arbetet kommer att ta. Se kartbild där läckan är markerad i rött. För mer...

Nytt forskningspris till minne av professor Dan Grandér

22 feb 2019

För första gången delar Karolinska Institutet i år ut ett vetenskapligt pris till minne av professor Dan Grandér. Mottagare av Dan Grandér Memorial Prize för bästa doktorsavhandling inom cancerområdet vid Karolinska Institutet går till Nicholas Valerie, institutionen för onkologi-patologi. Nicholas...
Cancer och onkologiPris

KI i medierna 11 – 17 februari

21 feb 2019

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 28 januari till den 3 februari 2019. Blandat Suntarbetsliv.se skriver om Vindelns kommun som använt en KI-utvecklad modell för att förebygga utbrändhet hos personalen. Samma sajt intervjuar KI:s...
DebattSamhälle

Strategin presenterad för konsistoriet

21 feb 2019

Den 20 februari diskuterades Strategi 2030 vid konsistoriets möte. Planen är att konsistoriet ska fatta beslut om strategin vid ett extrainsatt möte. Sedan konsistoriets möte i december har de strategiska vägvalen och vad KI ska uppnå till år 2030 varit i fokus för intern och extern dialog. En...
AdministrationOrganisation

Telia har problem med våra MEX-telefoner

21 feb 2019

Telia har problem med våra MEX-telefoner, det kan vara svårt ringa till utlandet. Vid interna samtal visas ditt nummer som 08-524 8xxxx istället för 8xxxx. Fasta telefoner fungerar som vanligt.

Kombinationsbehandling kan vara fördelaktigt vid schizofreni

20 feb 2019

Vid underhållsbehandling av schizofreni kan vissa kombinationer av två antipsykotiska läkemedel kopplas till lägre risk för återfall, jämfört med behandling med endast ett läkemedel. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry . Resultaten...
Klinisk neurovetenskap

Lovande resultat i studie om regenerativ angiogenes på människa

20 feb 2019

Ett internationellt samarbete mellan forskare från universitetsvärlden och läkemedelsindustrin har i en tidig klinisk studie (fas 1a/b) visat att en typ av kemiskt förändrat budbärar-RNA (mRNA), som kodar för proteinet VEGF-A, har potential att användas i behandling på människor. Målet är att kunna...
FarmakologiHjärt-kärlsjukdomarRegenerativ medicinSamverkan

Aktuella utlysningar, vecka 8, 2019

20 feb 2019

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Postdoctoral research grants - Henning and Johan Throne-Holst Foundation Enable postdoctoral researchers to pursue research within human nutrition and related disciplines at internationally renowned research centres. The...

Mentor4Research 2019 har startat

19 feb 2019

Mentorprogrammet Mentor4Research 2019 startade formellt på KI torsdagen den 7 februari. Programmet leds av KI Innovations och är sponsorerat av StratNeuro, ett av de strategiska forsknings-programmen på KI. Sju forskare från neurovetenskapsfältet och en forskare från diabetesfältet vid KI samlades...

Pages