Nyhetsarkiv medarbetarportalen

This page in English
Datum Nyheter Taggar
20 mar 2018 Omvärldsbevakning vecka 11 Debatt, Samhälle
20 mar 2018 Internationalisering och pedagogik tema för KI:s utbildningskongress Internationellt, Pedagogik
19 mar 2018 Invigning av nya lokaler för LOGOPEDI
19 mar 2018 Resfria möten vid KI Campus
16 mar 2018 KI-forskare får anslag från Forska utan djurförsök Anslag, Djurförsök
15 mar 2018 ”Det finns så mycket spännande forskning som väntar på att bli gjord” Psykiatri, Psykisk ohälsa, Psykologi
15 mar 2018 UKÄ kritiserar KI:s antagning till forskarutbildning
14 mar 2018 Aktuella utlysningar, vecka 11, 2018
14 mar 2018 Omvärldsbevakning vecka 10 Debatt, Samhälle
13 mar 2018 Nya biomarkörer för neuroblastom Cancer och onkologi, Pediatrik
12 mar 2018 Aggressiv bröstcancer kan omvandlas till behandlingsbar Bröstcancer
12 mar 2018 Forskarutbildningsnytt mars 2018 ute nu Doktorand, Forskarutbildning
12 mar 2018 Utlysning av KID-medel Doktorand, Forskarutbildning
12 mar 2018 Uppdatering av ki.se 15/3 Webbpublicering
12 mar 2018 KI startar samverkanssatsning tillsammans med andra lärosäten Samverkan
12 mar 2018 Problem med sökfunktionen på ki.se
09 mar 2018 Fortsätt marschera för vetenskapen Aktivitet
09 mar 2018 Utlysning av medel för finansiering av doktorander inom primärvård Forskarutbildning
08 mar 2018 250 000 celler som påverkar tidig utveckling kartlagda Cell- och molekylärbiologi, Cellbiologi, Internationellt, Samverkan, Utvecklingsbiologi
08 mar 2018 Kinolonantibiotika kopplas till ökad risk för akut aortasjukdom Hjärt-kärlsjukdomar, Läkemedel
07 mar 2018 Ny studie: Så begränsas livet hos multisjuka äldre Geriatrik, Hjärt-kärlsjukdomar, Neuropsykiatri, Åldrande
06 mar 2018 Nordisk forskarutbildningskonferens “Think Open” på Helsingsfors Universitet 23-24 augusti Doktorand, Forskarutbildning
06 mar 2018 Kroppens ”sockertermostat” identifierad Diabetes, Fysiologi, Metabolism
06 mar 2018 Omvärldsbevakning vecka 9 Debatt, Samhälle
06 mar 2018 Aktuella utlysningar, vecka 10, 2018
05 mar 2018 Tekniskt fel i UBW – redan godkända/attesterade fakturor kan behöva hanteras igen
05 mar 2018 Framskjuten driftsättning av ISP-systemet Forskarutbildning
05 mar 2018 Hon vill ta vetenskapen ut ur laboratorierna Klinisk neurovetenskap, Neurologi, Psykisk ohälsa, Psykologi, Samverkan
05 mar 2018 Problem med vårt växelnummer 08 524 800 00
02 mar 2018 Nya flyttdatum för inflyttning i Bioclinicum Organisation
02 mar 2018 Hanna Brauner och Marco Gerling får SSMF:s stora forskningsanslag Anslag
01 mar 2018 Nytt lovande angreppssätt för att läka ryggmärgsskador Cellbiologi, Neurobiologi, Regenerativ medicin, Ryggmärgsskada
28 feb 2018 Litium ger lägst risk för återinläggning vid bipolär sjukdom Läkemedel, Psykiatri, Psykisk ohälsa, Psykossjukdomar
28 feb 2018 Utförsäljning av laboratorie-journaler
28 feb 2018 Omvärldsbevakning vecka 8 Debatt, Samhälle
28 feb 2018 Över hälften av KI:s verksamheter flyttar i år Campus
28 feb 2018 Brandkårsutryckning för att bevara KI:s historia Campus, Historia
27 feb 2018 Bröstcancerns spridningsvägar kartlagda Bröstcancer, Cancer och onkologi, DNA, Tumörbiologi
26 feb 2018 Aktuella utlysningar, vecka 9, 2018
23 feb 2018 Astmatiker har DNA-förändringar i immunförsvarets celler Astma, Epigenetik, Immunologi
23 feb 2018 Tele2 genomför service på teleanslutningar
23 feb 2018 Stamcellsstudie kan leda till starkare muskler på ålderns höst Fysisk aktivitet, Stamceller, Åldrande
22 feb 2018 KI har åter igen drabbats av stölder
22 feb 2018 Suzanne Axell, Yvonne Enman och Ingrid le Roux utses till hedersdoktorer vid Karolinska Institutet Utmärkelse
21 feb 2018 Aktuella utlysningar, vecka 8, 2018
20 feb 2018 Kvinnligt kön ingen skyddande faktor för hjärtsjukdom vid typ 1-diabetes Diabetes, Hjärt-kärlsjukdomar
20 feb 2018 Medicinsk Vetenskap om tillit

Pages

Omvärldsbevakning vecka 11

20 mar 2018

Nyheter Levande medicin räddade livet på svårt cancersjuka (SVT) Vi blir piggare med åren (SVT) Upptäckten: Kroppen förändrades i rymden (SVT) VRE-utbrottet började på Karolinska i Stockholm (Vårdguiden) Doktorand nekas uppehållstillstånd – Karolinska Institutet JO-anmäls (Universitetsläraren)...
DebattSamhälle

Internationalisering och pedagogik tema för KI:s utbildningskongress

20 mar 2018

Den 15–16 mars hölls Karolinska Institutets utbildningskongress som återkommer vartannat år. I år med medicinsk pedagogisk forskning och internationalisering av utbildning som huvudfokus. Här medverkade ledande forskare inom de båda områdena, såväl som regeringens utredare med uppdrag att öka...
InternationelltPedagogik

Invigning av nya lokaler för LOGOPEDI

19 mar 2018

Den 4 maj från kl 14 inviger Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet och Funktionsområde logopedi vid Karolinska universitetssjukhuset nya lokaler för utbildning, forskning och vård av kommunikations- och sväljsvårigheter. Lokalerna ligger på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge...

Resfria möten vid KI

19 mar 2018

Genom att använda resfria mötesalternativ istället för att resa bidrar du till att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, vilket är en viktig målsättning i KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. KI har som mål att minska klimatpåverkan från tjänsteresor med 3 % under perioden 2017–2018. För att...
Campus

KI-forskare får anslag från Forska utan djurförsök

16 mar 2018

Tre forskare vid Karolinska Institutet får anslag av forskningsstiftelsen Forska utan djurförsök. Stiftelsen delar i år ut 2,3 miljoner kronor till 14 olika projekt. Ewa Ellis vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec), KI, får 200 000 kronor för projektet ”...
AnslagDjurförsök

”Det finns så mycket spännande forskning som väntar på att bli gjord”

15 mar 2018

Fem frågor till Emily Holmes, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, som har lett ”The Lancet Psychiatry Commission on psychological treatments research in tomorrow’s science”. Hur gick det till och vad kom ni fram till? – Vi var en stor grupp som...
PsykiatriPsykisk ohälsaPsykologi

UKÄ kritiserar KI:s antagning till forskarutbildning

15 mar 2018

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar kritik mot Karolinska Institutets antagningsprocess för doktorander. UKÄ vänder sig mot ordningen att de sökandes behörighet inte prövas i ett tidigt skede, och även mot att sökande kan erbjudas en tidsbegränsad anställning som FoU-praktikant under fyra till...

Aktuella utlysningar, vecka 11, 2018

14 mar 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Saving Lives at Birth in Low-Resource Settings The support will be focused on practically oriented projects helping achieve the UN Sustainability Goal no 3 aiming at Reducing infant and child mortality by 2/3 from 2010 to...

Omvärldsbevakning vecka 10

14 mar 2018

Nyheter 6000 kvinnor i länet sjuka utan att veta om det (Östra Småland m.fl.) Frisk från kronisk sjukdom (Forskning & Framsteg) Nu kan du få psykologhjälp direkt via mobilapp (Må bra) Nu testas p-medel för män i stor skala (SR) Elefanters gener ger ledtrådar om mänskliga sjukdomar (SVT) Aj aj...
DebattSamhälle

Nya biomarkörer för neuroblastom

13 mar 2018

Forskare vid bland annat Sahlgrenska Akademin i Göteborg och Karolinska Institutet har identifierat två nya så kallade biomarkörer för barncancerformen neuroblastom. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell . – Fynden kan få direkt betydelse för sjukdomsprognosen och på...
Cancer och onkologiPediatrik

Aggressiv bröstcancer kan omvandlas till behandlingsbar

12 mar 2018

Forskare vid bland annat Lunds universitet och Karolinska Institutet har upptäckt att aggressiva brösttumörer kan omvandlas till hormonkänsliga, behandlingsbara tumörer. Forskarna utvecklar nu ett nytt läkemedel som manipulerar bindvävscellerna i tumören, vilket resulterar i att de mest...
Bröstcancer

Forskarutbildningsnytt mars 2018 ute nu

12 mar 2018

Forskarutbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning. Syftet är att informera om beslut fattade av Styrelsen för forskarutbildning samt om andra nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning. Läs Forskarutbildningsnytt mars 2018 Prenumerera på...
DoktorandForskarutbildning

Utlysning av KID-medel

12 mar 2018

Styrelsen för forskarutbildning utlyser 62 KID-medel för delfinansiering av nya doktorander. Två av anslagen riktar sig särskilt till doktorandprojekt inom KI:s forskarutbildningssamarbeten med följande universitet i Singapore: Nanyang Technological University och National University of Singapore...
DoktorandForskarutbildning

Uppdatering av ki.se 15/3

12 mar 2018

Den 15 mars mellan kl 7-9 gör vi en uppdatering av ki.se. Under den tiden kan du inte logga in och redigera i Drupal. Uppdateringen innehåller bland annat följande: Driftrelaterade problem En rad driftrelaterade rättningar som berör de problem vi har haft med bland annat cache, att innehåll visas...
Webbpublicering

KI startar samverkanssatsning tillsammans med andra lärosäten

12 mar 2018

Karolinska Institutet deltar i ett flertal Vinnova-finansierade projekt tillsammans med andra lärosäten för att utveckla samverkanskapaciteten. Enligt prorektor Karin Dahlman-Wright är samverkan inte ett mål i sig utan ett medel som stärker kvalitet och relevans i KI:s kärnverksamhet – forskning...
Samverkan

Problem med sökfunktionen på ki.se

12 mar 2018

Vi har problem med sökmotorn på ki.se vilket gör att det inte går att söka på siten inte heller efter personal.

Fortsätt marschera för vetenskapen

09 mar 2018

Våren 2017 deltog Karolinska Institutet i den globala rörelsen March for Science – nu är det snart dags igen. Den 14 april i år sker återigen manifestationer för vetenskapen, globalt under parollen Science Marches On. Här Sverige kallas kampanjen Hur vet du det? och precis som förra året är det den...
Aktivitet

Utlysning av medel för finansiering av doktorander inom primärvård

09 mar 2018

Styrelsen för forskarutbildning och Stockholms läns sjukvårdsområde utlyser medel för finansiering av doktorander med fokus på primärvård. Behöriga att söka är forskare med anställning/adjungering vid KI eller anställda inom Stockholms läns landsting som är verksamma vid KI. Ansök senast den 13...
Forskarutbildning

250 000 celler som påverkar tidig utveckling kartlagda

08 mar 2018

Forskare inom den internationella forskningssatsningen Human Cell Atlas (HCA) har med hjälp av nya analysmetoder sekvenserat 250 000 celler med betydelse för tidig utveckling hos människa – från organ som lever, hud och njure. Sten Linnarsson vid Karolinska Institutet deltar i projektet. Det är...
Cell- och molekylärbiologiCellbiologiInternationelltSamverkanUtvecklingsbiologi

Kinolonantibiotika kopplas till ökad risk för akut aortasjukdom

08 mar 2018

Ny forskning ledd från Karolinska Institutet ger ytterligare stöd för ett misstänkt samband mellan antibiotika av typen kinoloner och ökad risk för akut aortasjukdom. Studien publiceras i den ansedda tidskriften BMJ. Kinolonantibiotika, exempelvis ciprofloxacin, används över hela världen som...
Hjärt-kärlsjukdomarLäkemedel

Ny studie: Så begränsas livet hos multisjuka äldre

07 mar 2018

Hjärnsjukdomar som depression, demens och stroke kan tydligt kopplas till sjunkande funktionsförmåga hos äldre och kan spela en större roll för den vardagliga funktionsförmågan än hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet som publiceras i PLOS Medicine. Hjärt-...
GeriatrikHjärt-kärlsjukdomarNeuropsykiatriÅldrande

Nordisk forskarutbildningskonferens “Think Open” på Helsingsfors Universitet 23-24 augusti

06 mar 2018

Welcome to the 2nd Nordic PhD Summit “Think Open", a Nordic interdisciplinary summit on health sciences with focus on Nordic research strengths and young researchers! Registration for the Nordic PhD Summit, taking place in Helsinki on August 23rd and 24th, is now open. The Nordic PhD Summit aims at...
DoktorandForskarutbildning

Kroppens ”sockertermostat” identifierad

06 mar 2018

Det är de Langerhanska öarna i bukspottkörteln som har det övergripande ansvaret för regleringen av våra blodsockervärden. Det rapporterar forskare vid bland annat Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism . Fynden har betydelse för viss läkemedelsbehandling och vid...
DiabetesFysiologiMetabolism

Omvärldsbevakning vecka 9

06 mar 2018

Nyheter Wallström markerade mot Irans rättssystem (GP) Ljungqvist – professorn ingen ville ha (SVT) På BTH skapas en bättre modell för åldersbedömningar (SVT) Tusentals stöttar Oscars kamp mot sällsynta och aggressiva sjukdomen (Allas) Professor i kräksjuka: Därför slipper vissa smittan (SR) KI...
DebattSamhälle

Aktuella utlysningar, vecka 10, 2018

06 mar 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Applied welfare research - Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (Forte) Forte is now issuing the first call for proposals within the framework of the 10-year, national research programme for...

Tekniskt fel i UBW – redan godkända/attesterade fakturor kan behöva hanteras igen

05 mar 2018

I fall det finns fakturor i din inkorg som du redan har behandlat vid ett tidigare tillfälle, vänligen hantera dem igen.

Framskjuten driftsättning av ISP-systemet

05 mar 2018

Driftsättningen av ISP-systemet, ett digitalt verktyg för individuella studieplaner för doktorander, kommer att bli framskjuten. Orsaken är att leveransen av systemet från Lunds datacentral är försenad och att projektet vill säkerställa att systemet fungerar tillfredsställande med avseende på...
Forskarutbildning

Hon vill ta vetenskapen ut ur laboratorierna

05 mar 2018

Några frågor till Lilian Kisiswa, senior postdoc vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, och festivalgeneral för Hjärnfestivalen 10 – 17 mars i Stockholm. Berätta om festivalen – vad är det för spännande som händer? – Hjärnfestivalen 2018 är en sju dagar lång...
Klinisk neurovetenskapNeurologiPsykisk ohälsaPsykologiSamverkan

Problem med vårt växelnummer 08 524 800 00

05 mar 2018

Det går för närvarande inte att nå vårt växelnummer 08 524 800 00 Det går just nu inte att få svar på KI:s växelnummer 08 524 800 00. Direktnummer fungerar och vi kan ringa ut, det går bara inte att nå våra telefonister hos Kalix24. Information kommer när felet är åtgärdat

Nya flyttdatum för inflyttning i Bioclinicum

02 mar 2018

Den planerade inflyttningen i det nya forskningshuset Bioclinicum senarelades i januari på grund av nätverksstörningar. Nu finns nya flyttdatum. I mars påbörjas inflyttningen i ett första steg och i maj flyttar resterande forskare in. Efter en nätverksuppgradering kan nu flytten genomföras till det...
Organisation

Hanna Brauner och Marco Gerling får SSMF:s stora forskningsanslag

02 mar 2018

Postdoktorerna Hanna Brauner, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, och Marco Gerling, institutionen för biovetenskaper och näringslära, vid Karolinska Institutet, får Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings (SSMF) stora forskningsanslag. Åtta yngre forskare i Sverige får...
Anslag

Nytt lovande angreppssätt för att läka ryggmärgsskador

01 mar 2018

Efter skador i hjärna eller ryggmärg är den läkande förmågan mycket begränsad och den som drabbas blir ofta permanent av med vissa funktionella förmågor. Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar nu i tidskriften Cell att de har funnit en viktig mekanism som förklarar varför det ser ut så här...
CellbiologiNeurobiologiRegenerativ medicinRyggmärgsskada

Litium ger lägst risk för återinläggning vid bipolär sjukdom

28 feb 2018

Personer med bipolär sjukdom har lägst risk för återinläggning på sjukhus om de behandlas med litium, visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i JAMA Psychiatry . Behandling med långtidsverkande injektioner av antipsykotiska läkemedel var också effektiv och förknippades med färre...
LäkemedelPsykiatriPsykisk ohälsaPsykossjukdomar

Utförsäljning av laboratorie-journaler

28 feb 2018

Enligt rektorsbeslutet om e-dokumentering upphör försäljningen av laboratorie-journaler och internposten säljer slut på den sista leveransen. Beställningen skickas till internposten@ki.se Vid beställningen ange en KI-referens och leveransadress. OBS! Bara hela kartonger (20 st.) för 1300 kr.

Omvärldsbevakning vecka 8

28 feb 2018

Nyheter Macchiarinis patient anmäler KI till IVO (Läkartidningen) Karin Röding ny generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (Regeringen) Varför ökar viruscancern? (SR) Hundratusentals skadas av vården varje år (SR) KI tillsätter vetenskapligt ombud (Läkartidningen) Tiden mogen för...
DebattSamhälle

Över hälften av KI:s verksamheter flyttar i år

28 feb 2018

Under 2018 koncentreras en stor del av Karolinska Institutets verksamhet till ett fåtal byggnader. Det är den största flytten sedan 1940-talet då KI lämnade Kungsholmen för Solna. Den här gången flyttar över hälften av KI:s verksamheter och 80 procent av den experimentella verksamheten med...
Campus

Brandkårsutryckning för att bevara KI:s historia

28 feb 2018

Under 2018 sker den största flyttkarusellen i Karolinska Institutets historia. Nu söker enheten för medicinens historia och kulturarv (MHK) föremål med berättelser att bevara för eftervärlden. Många föremål och dokument kommer att hamna i soporna när 60 procent av medarbetarna flyttar och större...
CampusHistoria

Bröstcancerns spridningsvägar kartlagda

27 feb 2018

Bröstcancer sprider sig till andra organ i kroppen enligt vissa specifika mönster. Det visar ett forskarlag från Karolinska Institutet, KTH och Helsingfors universitet som kartlagt bröstcancerns spridningsvägar i patienter genom att studera cancercellernas DNA. Studien publiceras i Journal of...
BröstcancerCancer och onkologiDNATumörbiologi

Aktuella utlysningar, vecka 9, 2018

26 feb 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Hjärt-Lungfonden - Prins Daniels forskningsanslag till yngre forskare Syftar till att främja återväxten av yngre forskare genom att bland annat utlysa anslag till dem. Medel omfattar SEK 2 miljoner per år under tre år...

Astmatiker har DNA-förändringar i immunförsvarets celler

23 feb 2018

Barn med astma har epigenetiska DNA-förändringar i vissa celler i immunförsvaret. Det visar en omfattande internationell studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet. Upptäckten, som presenteras i The Lancet Respiratory Medicine , kan på sikt leda till förbättrad diagnostik och...
AstmaEpigenetikImmunologi

Tele2 genomför service på teleanslutningar

23 feb 2018

Den 6 Mars mellan 19:00-22:00 kommer Tele2 genomföra servicearbete som kommer att beröra 2 förbindelser på Nobels väg 6B, Solna. Beräknad nedtid är 5 minuter per förbindelser.

Stamcellsstudie kan leda till starkare muskler på ålderns höst

23 feb 2018

I takt med att vi åldras försämras funktionen hos våra muskler. En ny studie av forskare från Karolinska Institutet visar hur ett oväntat högt antal mutationer i musklernas stamceller försämrar cellernas reparationsförmåga. Upptäckten kan leda till nya läkemedel som bygger starkare muskler även i...
Fysisk aktivitetStamcellerÅldrande

KI har åter igen drabbats av stölder

22 feb 2018

För att förhindra liknande incidenter, ber säkerhetsenheten alla anställda att tänka på att skydda sina och KI:s värdesaker samt den dagliga säkerheten genom att: Bära ditt passerkort väl synligt. Låsa dörren när du lämnar ditt rum eller utrymmen där värdesaker förvaras. Inte släppa in okända...

Suzanne Axell, Yvonne Enman och Ingrid le Roux utses till hedersdoktorer vid Karolinska Institutet

22 feb 2018

Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet har utsett tre nya hedersdoktorer – Suzanne Axell, Yvonne Enman och Ingrid le Roux.
Utmärkelse

Aktuella utlysningar, vecka 8, 2018

21 feb 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Project grants – Swedish Research Council, VR The purpose of a project research grant is to enable the researcher to solve a defined research objective. Closing date : 20 March 2018 Project grants Medicine and Health...

Kvinnligt kön ingen skyddande faktor för hjärtsjukdom vid typ 1-diabetes

20 feb 2018

Förträngningar i hjärtats blodkärl är en möjlig följdsjukdom vid typ 1-diabetes som på sikt kan leda till hjärtinfarkt och hjärtsvikt. I regel drabbas kvinnor av kranskärlssjukdom senare än män, men om kvinnan har typ 2-diabetes minskar den fördelen. Det gäller även vid typ 1-diabetes, visar...
DiabetesHjärt-kärlsjukdomar

Medicinsk Vetenskap om tillit

20 feb 2018

Vem litar du på? Vi gör blixtsnabba bedömningar av andra människor, delvis baserat på fördomar. Men forskning visar att en del har lättare att lägga sina förutfattade meningar åt sidan än andra. Nu vill forskarna ta reda på om det går att lära ut förmågan. Läs också om kampen mot lungcancer, som...

Pages