Nyhetsarkiv - alla nyheter på Medarbetarportalen

This page in English

Nyheter och driftinfo publicerade på medarbetarportalen, nyheter publicerade på KI Nyheter hittar du på KI Nyheter/nyhetsarkiv.

Datum Nyheter Taggar
12 jul 2018 Första antagningen klar till höstens högskoleutbildningar Antagning, Student, Utbildningsprogram
06 jul 2018 KI i medierna 25 juni-4 juli
03 jul 2018 KI i medierna 11-24 juni och oredlighetsbeslutsspecial
02 jul 2018 KI:s regeltillämpning granskad av UKÄ Granskning
28 jun 2018 Forskningsnytt juni 2018 ute nu
28 jun 2018 Ladok stängt 5/7 05.30-09.00 och 16/8 05.30-09.00 Driftinfo
28 jun 2018 Beslut om fördelning av medel för core-faciliteter Core facilitet, Finansiering
26 jun 2018 Lars Holmgren ny prefekt vid institutionen för onkologi-patologi Ledning
25 jun 2018 KI i medierna 4 juni till 10 juni
25 jun 2018 Kort avbrott för den fasta telefonin kvällen den 28/6
25 jun 2018 LÖST: Driftstörning på KI-inloggning
21 jun 2018 Kurs: Entreprenörskap i hälsovetenskap Doktorand, Entreprenörskap, Kurs, Postdoktor
20 jun 2018 KI:s pedagogiska pris 2018 tilldelas Lena Nilsson-Wikmar Pedagogik, Pris
20 jun 2018 Karin Jensen – en av årets Pro Futura-forskare Neurovetenskap, Smärtforskning
19 jun 2018 Sommaröppettider receptionen Aula Medica Driftinfo
19 jun 2018 Nytt nummer av Utbildningsnytt Styrelse
18 jun 2018 Sommaröppettider IT-support Driftinfo
18 jun 2018 Changestopp för IT-system under sommaren Driftinfo
14 jun 2018 Hallå där Karin Dahlman-Wright, prorektor fyra år till Ledning
14 jun 2018 Solnavägen avstängd för trafik även natt mot torsdag 21 juni pga brolyft
14 jun 2018 Nationell satsning på toxikologi Miljömedicin, Samverkan, Toxikologi
14 jun 2018 Ladok stängt tisdag 19/6 från kl 16.00 - onsdag 20/6 kl 11.00
14 jun 2018 Ladok stängt torsdag 21/6 kl 05.30-09.00
13 jun 2018 Uppgradering av bibliometrisystemet 19/6
11 jun 2018 Aktuella utlysningar, vecka 24, 2018
08 jun 2018 Planerat underhåll av KI:s nätverkshårdvara 14/6 17:30 - 20:00
08 jun 2018 Forskarutbildningsnytt juni 2018 ute nu Doktorand, Forskarutbildning
08 jun 2018 Ingen utlysning av CSTP under hösten 2018 Forskarutbildning
08 jun 2018 Alumnundersökning: Doktorsexaminerades inträde på arbetsmarknaden Alumn, Forskarutbildning, Rapport, Utvärdering
07 jun 2018 Gången längs universitetsbiblioteket från ANA 8:s huvudentré till B-hissarna avstängd v. 24–35
05 jun 2018 Utlysning för doktorander: Finansiering för innovation baserat på forskning Doktorand, Forskarutbildning
05 jun 2018 Erik K Fernströms pris 2018 till Pernilla Lagergren Pris, Utmärkelse
05 jun 2018 KI i medierna Samhälle
04 jun 2018 FN:s globala mål uppmärksammades på cykeldagen Fysisk aktivitet, Hållbar utveckling
04 jun 2018 Blodbussen kommer Samhälle
04 jun 2018 Nytt avtal för ateljétjänster/hjälp vid formgivning
04 jun 2018 Aktuella utlysningar, vecka 23, 2018
01 jun 2018 Kemikalieskatt
01 jun 2018 Toppublikationslistan nu automatisk Publikation
01 jun 2018 Stopp för organisationsförändringar i KIMKAT hävd Administration
31 maj 2018 Reparation av växtväggar i Biomedicum på grund av mögelpåväxt Campus
30 maj 2018 Anslag från Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning Anslag
30 maj 2018 KI i medierna Samhälle
30 maj 2018 Löst: driftstörningar på KI:s nät Administration
29 maj 2018 Sommarbemanning på MBB:s administration Administration
28 maj 2018 Aktuella utlysningar, vecka 22, 2018
25 maj 2018 KI-samarbetet lyftes fram när Karolinska Universitetssjukhuset invigdes Klinisk forskning, Samverkan, Student
24 maj 2018 Driftsättning av IDAC och UBW Anknutna planeras till september/oktober Organisation Updated
23 maj 2018 Aktuella utlysningar, vecka 21, 2018
22 maj 2018 Ej möjligt redigera profilsida för vissa användare - LÖST Webbpublicering

Pages

Första antagningen klar till höstens högskoleutbildningar

12 jul 2018

Drygt 275 231 personer har antagits till utbildningar runt om i landet. Det är tredje året i rad som antalet antagna till högskolor ökar. Antalet antagna till Karolinska Institutet ligger dock kvar på samma nivå som förra året. Det första urvalet för höstterminen 2018 är klart. 26 av de universitet...
AntagningStudentUtbildningsprogram

KI i medierna 25 juni-4 juli

06 jul 2018

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 25 juni till den 4 juli 2018. Presstjänsten är bemannad hela sommaren, men mediesammanställningarna tar sommarlov till mitten av augusti. KI-alumnen Doktor Mouna Esmaeilzadeh sommarpratade i P1...

KI i medierna 11-24 juni och oredlighetsbeslutsspecial

03 jul 2018

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 11 till den 24 juni 2018 och en oredlighetsbeslutsspecial. KI i medierna den 11 till den 24 juni KI-psykologen Erik Andersson fick prata om oro i SR:s Kropp och själ Värdebaserad vård är...

KI:s regeltillämpning granskad av UKÄ

02 jul 2018

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört lärosätestillsyn av Karolinska institutets processer och styrdokument inom ett antal områden, bland annat studentfrågor och anställningsförfarande. Tillsynen visar att KI har mycket på plats, men åtgärder behöver genomföras bland annat vad gäller...
Granskning

Forskningsnytt juni 2018 ute nu

28 jun 2018

Forskningsnytt kommer ut ungefär en gång i månaden och riktar sig till KI:s forskare, från doktorand till pensionerad professor. Nyhetsbrevet bevakar beslut och diskussioner i Styrelsen för forskning (FS), men även andra interna frågor inom forskningsområdet. I nyhetsbrevet för juni 2018 får du...

Ladok stängt 5/7 05.30-09.00 och 16/8 05.30-09.00

28 jun 2018

Ladok är stängt 5/7 05.30-09.00 och 16/8 05.30-09.00 pga uppgradering av systemet. Vårt nya Ladok-system är fortfarande under utveckling vilket innebär att det med jämna mellanrum måste stängas tillfälligt för uppgradering. Även när nya lärosäten produktionssätter Ladok måste systemet stängas...
Driftinfo

Beslut om fördelning av medel för core-faciliteter

28 jun 2018

Sammanlagt 30 core-faciliteter för forskning har beviljats centrala anslag inom den gemensamma utlysningen för KI och Stockholms läns landsting (SLL). Över en treårsperiod kommer dessa core-faciliteter att få dela på 290 miljoner kronor. Bakgrund i korthet Centrala satsningar på core-faciliteter...
Core facilitetFinansiering

Lars Holmgren ny prefekt vid institutionen för onkologi-patologi

26 jun 2018

Beslut har fattats om att tillförordna Lars Holmgren som prefekt vid institutionen för onkologi-patologi för perioden 2018-07-01 till 2023-06-30. Lars Holmgren har tidigare varit studierektor för forskarutbildning vid institutionen för onkologi-patologi och lärarrepresentant i styrelsen för...
Ledning

KI i medierna 4 juni till 10 juni

25 jun 2018

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 4 juni till den 10 juni 2018. Rädsla för p-piller Rädslan för p-piller ökar bland svenska kvinnor enligt ännu opublicerad KI-forskning . Centrum om matallergi Ett nytt nationellt kunskapscentrum...

Kort avbrott för den fasta telefonin kvällen den 28/6

25 jun 2018

Det kommer att förekomma ett kort avbrott på den fasta telefonin i Solna torsdag den 28 juni någon gång mellan 19.00 och 20.00.

LÖST: Driftstörning på KI-inloggning

25 jun 2018

Felet ska nu vara avhjälpt.

Kurs: Entreprenörskap i hälsovetenskap

21 jun 2018

Lär dig hur man utvecklar en forskningsidé till ett nytt företag och hur man skriver en affärsplan. Under kursen kommer du att få ta del av Skandinaviens mest avancerade stödsystem för entreprenörer inom hälsovetenskap med lärare och mentorer som är erfarna entreprenörer. Kursen kan sökas både av...
DoktorandEntreprenörskapKursPostdoktor

KI:s pedagogiska pris 2018 tilldelas Lena Nilsson-Wikmar

20 jun 2018

Motivering: Lena Nilsson-Wikmar är professor i fysioterapi med inriktning utbildning vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Hon har under många år bedrivit ett excellent pedagogiskt ledarskap inom KI:s utbildnings-verksamhet, bland annat som programdirektorför...
PedagogikPris

Karin Jensen – en av årets Pro Futura-forskare

20 jun 2018

Riksbankens jubileumsfond har utsett Karin Jensen vid institutionen vid klinisk neurovetenskap som en av årets Pro Futura-forskare. Det är första gången någon på KI sökt och fått detta program. Pro Futura är ett eftertraktat spetsforskningsprogram, som ger särskilt framstående juniora forskare inom...
NeurovetenskapSmärtforskning

Sommaröppettider receptionen Aula Medica

19 jun 2018

Öppettider 25/6-10/8 2018
Driftinfo

Nytt nummer av Utbildningsnytt

19 jun 2018

Utbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I nyhetsbrevet kan du läsa om beslut fattade av Styrelsen för utbildning samt om andra nyheter som rör KI:s utbildning t ex konferenser, pedagogiska kurser, utlysning av projektmedel mm...
Styrelse

Sommaröppettider IT-support

18 jun 2018

Från 2 juli fram till 3 augusti är IT-supporten bemannad vardagar från kl. 8:00 till 16:30. Du når IT-supporten via it-support@ki.se och 08-524 822 22. Reception Biomedicum IT-supporten i Biomedicum-receptionen är inte bemannad mellan 9 juli och 17 augusti. Du kan nå supporten på mejl eller telefon...
Driftinfo

Changestopp för IT-system under sommaren

18 jun 2018

Under sommaren kommer IT-avdelningen ha changestopp i de centrala IT-miljöerna (t.ex. nät, brandväggsöppningar, mejl, lagring, webb, autentisering mm.). Detta innebär att inga förändringsönskemål från verksamheten kommer att implementeras under denna tid. Datum changestoppet gäller är : 15 juni...
Driftinfo

Hallå där Karin Dahlman-Wright, prorektor fyra år till

14 jun 2018

Hallå där Karin Dahlman-Wright , som fått förlängt förordnande som prorektor till februari 2022, hur känns det? – Jag är självklart glad och hedrad över att konsistoriet ville förlänga mitt förordnande. Sen är det spännande också, jag har lärt mig att man aldrig vet vad som ska hända. Varför vill...
Ledning

Solnavägen avstängd för trafik även natt mot torsdag 21 juni pga brolyft

14 jun 2018

Natten till idag onsdag 20 juni lyftes och monterades den stora brodelen mellan KI och NKS på plats. En mindre brodel mot NKS kommer att monteras natten till torsdag, då Solnavägen på nytt stänger för trafik, mellan kl. 21:00 - 06:00. Gångbron som blir en del av Akademiska stråket på Campus Solna,...

Nationell satsning på toxikologi

14 jun 2018

Karolinska Institutet, KI, gör tillsammans med ytterligare tio universitet, det statliga forskningsinstitutet RISE, Länsstyrelsen Stockholm och ytterligare finansiärer en nationell satsning på infrastruktur inom toxikologi. Delar av den verksamhet som idag bedrivs inom Swetox i Gärtuna kommer i och...
MiljömedicinSamverkanToxikologi

Ladok stängt tisdag 19/6 från kl 16.00 - onsdag 20/6 kl 11.00

14 jun 2018

Ladok stängt tisdag 19/6 från kl 16.00 - onsdag 20/6 kl 11.00, (mellan ca kl 8-10.30 den 20/6 är systemet åtkomligt i läsläge.) pga produktionssättning. Vårt nya Ladok-system är fortfarande under utveckling vilket innebär att det med jämna mellanrum måste stängas tillfälligt för uppgradering. Även...

Ladok stängt torsdag 21/6 kl 05.30-09.00

14 jun 2018

Ladok stängt torsdag 21/6 kl 05.30-09.00 pga uppgradering av systemet. Vårt nya Ladok-system är fortfarande under utveckling vilket innebär att det med jämna mellanrum måste stängas tillfälligt för uppgradering. Även när nya lärosäten produktionssätter Ladok måste systemet stängas tillfälligt.

Uppgradering av bibliometrisystemet 19/6

13 jun 2018

På tisdag den 19 juni mellan 9-17 kommer universitetsbiblioteket att göra en uppgradering av bibliometrisystemet. Detta påverkar bland annat publikationslistor på profilsidor som inte kommer att fungera under den tid som uppgraderingen pågår.

Aktuella utlysningar, vecka 24, 2018

11 jun 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Formas Proof-of-Concept 2018 – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS) Formas efterfrågar Proof-of-Concept (PoC) projekt för att påbörja nyttiggörandet av...

Planerat underhåll av KI:s nätverkshårdvara 14/6 17:30 - 20:00

08 jun 2018

På torsdag 14/6 mellan 17:30 – 20:00 kommer ITA att utföra uppgraderingar av central nätverkshårdvara, nätverksstörningar över hela KI kommer förekomma under tid. Arbetet genomförs dels för åtgärda fel som uppmärksammades i samband med senaste tidens incidenter men även för att säkerställa stabil...

Forskarutbildningsnytt juni 2018 ute nu

08 jun 2018

Forskarutbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning. Syftet är att informera om beslut fattade av Styrelsen för forskarutbildning samt om andra nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning. Läs Forskarutbildningsnytt juni 2018 Prenumerera på...
DoktorandForskarutbildning

Ingen utlysning av CSTP under hösten 2018

08 jun 2018

Den nya antagningsprocessen för forskarutbildning som nu implementeras på KI innebär delvis en ny syn på hur man blir doktorand på KI, vilket påverkar t.ex. Clinical Scientist Training Programme (CSTP). Eftersom endast behöriga sökanden får väljas ut till doktorandplatser och det inte får förekomma...
Forskarutbildning

Alumnundersökning: Doktorsexaminerades inträde på arbetsmarknaden

08 jun 2018

Under våren har en alumnundersökning riktad till doktorsexaminerade vid KI 2010 och 2014 genomförts. 18 % svarade att de varit arbetslösa någon gång efter disputation (44 % bland de med naturvetenskaplig bakgrund) men under mätveckan var 96 % anställda eller egenanställda och endast 1 %...
AlumnForskarutbildningRapportUtvärdering

Gången längs universitetsbiblioteket från ANA 8:s huvudentré till B-hissarna avstängd v. 24–35

07 jun 2018

Ombyggnationerna till Framtidens laboratorium på Alfred Nobels allé 8 forskrider. Under sommaren stängs vissa områden i byggnaden av för att byggentreprenörerna ska kunna öppna upp en glasslits i den äldre betongfasaden. Under perioden 11 juni till 26 augusti kommer en av gångarna från ANA 8:s...

Utlysning för doktorander: Finansiering för innovation baserat på forskning

05 jun 2018

Behöriga sökande är doktorander som planerar att disputera inom det närmsta året. Medlen ska användas för att utveckla innovativa idéer, produkter och tjänster baserat på forskning. Doktorander som söker bedöms i två steg, dvs. en första s.k. ’pitch’ där upp till 12 idéer väljs ut att arbeta vidare...
DoktorandForskarutbildning

Erik K Fernströms pris 2018 till Pernilla Lagergren

05 jun 2018

Prof. Pernilla Lagergren tar emot 2018 års Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet för hennes enastående forskning inom området hälsorelaterad livskvalitet, särskilt hos patienter med cancer i matstrupen. "Lagergren leder en...
PrisUtmärkelse

KI i medierna

05 jun 2018

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 28 maj till den 3 juni 2018. Mera ”Lars Andersson” ”Lars Andersson”-härvan nådde Norge Artikel i BMJ Här hemma skrev många medier om att KI inte tänker vida fler åtgärder mot ”Andersson”...
Samhälle

FN:s globala mål uppmärksammades på cykeldagen

04 jun 2018

I samband med cykeldagen uppmärksammade vi de globala målen för hållbar utveckling. Maria Hagströmer föreläste om fysisk aktivitet och hållbar utveckling och Daniel Helldén om hur Stockholm är på väg mot att bli en cykelstad i världsklass. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030...
Fysisk aktivitetHållbar utveckling

Blodbussen kommer

04 jun 2018

Nu har du chans att lämna blod. Blodbussen kommer till Karolinska Institutet den 11 och 12 juni. Måndagen den 11 juni kommer blodbussen till campus Flemingsberg, Alfred Nobels Allé 5 och på tisdagen den 12 juni kommer blodbussen till campus Solna, Berzelius väg 7 B. Den kommer stå där mellan 8 30...
Samhälle

Nytt avtal för ateljétjänster/hjälp vid formgivning

04 jun 2018

KI har tecknat ett avropskontrakt med Arkitektkopia i maj 2018. Avtalet gäller ett halvår med möjlighet till förlängning. Arkitektkopia kan hjälpa till med layout och formgivning utifrån KI:s grafiska profil. Uppdragen kan bestå av annonser, affischer, flyers, foldrar, broschyrer, rollups och...

Aktuella utlysningar, vecka 23, 2018

04 jun 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Conferences and workshops – Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS) Formas announces a grant funding call to support the costs of organizing scientific conferences and...

Kemikalieskatt

01 jun 2018

Fr o m den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.

Toppublikationslistan nu automatisk

01 jun 2018

Från och med 1 juni 2018 övergår den så kallade toppublikationslistan på KI:s webb från manuell till automatiserad uppdatering. Samtidigt med detta har urvalskriterierna för KI-publikationer som kommer med på listan breddats något. Toppublikationslistan har funnits i en eller annan form på KI:s...
Publikation

Stopp för organisationsförändringar i KIMKAT hävd

01 jun 2018

I fall du genomför ändringar i organisationsträdet i Primula och/eller KIMKAT, vänligen meddela projektet.
Administration

Reparation av växtväggar i Biomedicum på grund av mögelpåväxt

31 maj 2018

I Biomedicum finns fyra växtväggar per våningsplan. På grund av en felleverans har 80 procent av växtväggarna en filtduk som saknar impregnering mot mögel. Som en följd har oönskad påväxt av två mögelsorter upptäckts. Akademiska Hus kommer att ta bort den yttre duken där påväxten av mögel finns...
Campus

Anslag från Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

30 maj 2018

Nu utlyses forskningsanslag från Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Sista ansökningsdag är den 19 september. Här finns mer information .
Anslag

KI i medierna

30 maj 2018

KI:s presstjänst sammanfattar varje vecka KI i internationell och svensk media. Här är KI i medierna den 21 maj till den 27 maj 2018. ”Lars Andersson”-härvan rullade vidare Anonymitet betyder inte rätt att publicera falska uppgifter. Här gör SR ett ambitiöst försök att berätta hela storyn , och...
Samhälle

Löst: driftstörningar på KI:s nät

30 maj 2018

Under morgonen 30 maj var det stora driftstörningar på KI:s nät. Flera system var påverkade. Nätverket är återställt och allt ska nu återigen fungera för hela KI. Om ni fortfarande upplever problem så ska ni kontakta IT-support
Administration

Sommarbemanning på MBB:s administration

29 maj 2018

Under sommaren är administrationen på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) bemannad i begränsad utsträckning. Vi vill gärna påminna om några praktikaliteter inför sommaren. MBB:s administration är bemannad i begränsad utsträckning under sommarperioden från midsommar till augusti...
Administration

Aktuella utlysningar, vecka 22, 2018

28 maj 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Uppdragsforskning inom området hälsofrämjande och förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) med skolan som arena – Folkhälsomyndigheten Specifikt önskar Folkhälsomyndigheten ta fram ett...

KI-samarbetet lyftes fram när Karolinska Universitetssjukhuset invigdes

25 maj 2018

I närvaro av kungaparet invigdes Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnad den 25 maj. Bland talarna fanns Karolinska Institutets rektor, Ole Petter Ottersen. – För ett framgångsrikt sjukhus med vård i världsklass, måste forskning, utbildning och vård kopplas tätare samman, och nu blir det...
Klinisk forskningSamverkanStudent

Driftsättning av IDAC och UBW Anknutna planeras till september/oktober

Updated

24 maj 2018

Driftsättningsdatumet för IDAC och UBW Anknutna flyttas till efter sommaren. Projektet återkommer med en detaljerad tidsplan för driftsättningen.
Organisation

Aktuella utlysningar, vecka 21, 2018

23 maj 2018

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska utlysningar Call for project funding SFO-V 2018/19 Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) utlyser upp till 10 projektbidrag om 250 000 kr för 2018 med möjlighet till ytterligare 250 000 kr för 2019. Closing date: 20...

Ej möjligt redigera profilsida för vissa användare - LÖST

22 maj 2018

För närvarande är det problem för vissa personer att redigera sin profilsida. Felsökning pågår. Uppdatering 2018-05-25: Problemet lokaliserat och löst.
Webbpublicering

Pages