Nyckelkortet för BioClinicum överlämnat

Publicerat 2017-09-26 12:32. Uppdaterat 2017-09-26 15:40

BioClinicum ligger strategiskt mellan det nya Karolinska sjukhuset och KI, allt för att främja interaktionen mellan vård, forskning och utbildning. Den 25 september lämnades nyckeln till BioClinicum över från Skanska till Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset.

Det är landstingets hittills största satsning på forskning. En förhoppning som lyftes fram av Jan Andersson, direktör SLL Forskning och innovation, är att man inom husets väggar ska lyckas diagnosticera 6000 till 7000 sjukdomar.

Även rektor Ole Petter Ottersen blickade framåt, mot kommande sommar. Då är det även full aktivitet på andra sidan gatan, i KI’s Biomedicum.

- Det är en fantastisk utgångspunkt att ha BioClinicum och Biomedicum så nära för det som är mest viktigt att få in patienten i forskningen och i utbildningen. Han är väl medveten om att många stora och välkända byggprojekt har mött hård kritik under byggfasen, men ser ändå visionärt på de möjligheter som har skapats för olika forskargrupper att interagera.

Under januari 2018 börjar forskargrupperna flytta in i Bioclinicum.

Länkar

Samverkan