Nya rutiner för uppdatering av toppublikationslistan

Publicerat 2017-08-24 15:56. Uppdaterat 2017-08-24 16:05This page in English

Hittar du inte din vetenskapliga artikel i den så kallade toppublikationslistan på KI:s centrala webbplats? Från och med nu måste du själv informera kommunikationsavdelningen för att vara säker på att komma med på listan. Ett arbete pågår också för att automatisera listan – och samtidigt förändra urvalskriterierna något.

Listan med toppublikationer på KI:s webbplats har funnits i tiotalet år och listar i dagsläget vetenskapliga artiklar där universitetets forskare medverkar – originalresultat och översiktsartiklar – som nyligen publicerats i tidskrifter med JIF 15 eller uppåt. Arbetet med att söka fram och lista artiklarna har under alla år skötts manuellt av medarbetare på kommunikationsavdelningen.

På grund av ett ökat antal tidskrifter och förändrade prioriteringar inom kommunikationsavdelningen är det inte längre möjligt att upprätthålla den höga servicenivå som vi hittills haft när det gäller toppublikationslistan. Ett antal tidskrifter kommer även fortsättningsvis att bevakas med viss regelbundenhet, men för att vara säker på att få med din topprankade artikel på listan måste du själv höra av dig till kommunikationsavdelningen.

Kommunikationsavdelningen samarbetar med KIB för att automatisera listan med toppublikationer, ett projekt som väntas vara klart i början av 2018. I samband med detta passar vi också på att bredda urvalskriterierna något efter diskussion med dekanus för forskning. Mer information om detta kommer senare.  

Publikation