Nya riktlinjer ska underlätta nyttiggörande

Publicerat 2018-02-06 14:31. Uppdaterat 2018-02-13 10:59This page in English

Från och med årsskiftet gäller nya riktlinjer om immateriella tillgångar och näringslivssamverkan på KI. Förhoppningen är att det nya regelverket ska underlätta för forskare och anställda att göra rätt vid nyttiggörande av forskning.

Mycket av forskningen på KI görs i samarbete med näringslivet och därför finns det ett behov av tydliga regler för ägande av så kallade immateriella tillgångar, exempelvis uppfinningar, texter och beräkningar.

Prorektor Karin Dahlman-Wright. Foto: Erik Cronberg– Det är viktigt att forskningsresultat från KI kommer till nytta både för patienter och samhälle. Förhoppningen är att de nya riktlinjerna underlättar och bidrar till detta, säger Karin Dahlman-Wright, prorektor vid KI.

Syftet med de nya riktlinjerna är att tydliggöra hur immateriella tillgångar, material och resurser som har uppkommit genom forskning och utbildning inom KI ska hanteras. Riktlinjerna förtydligar också vad som gäller vid användning av dessa tillgångar.

– Det har funnits en otydlighet om vad som gäller utöver lärarundantaget, som regleras i lag. I princip så kommer det vara tillåtet att kommersialisera alla immateriella tillgångar för den enskilde forskaren under förutsättning att KI har en fortsatt nyttjanderätt, säger Tor Regberg, som har ansvarat för att ta fram riktlinjerna.

Riktlinjer för näringslivssamverkan har funnits sedan tidigare, men de nya har förtydligats och kopplats till ägande av immateriella tillgångar. De tar upp grundläggande principer för näringslivssamverkan och vad man ska tänka på när man avtalar med ett företag vid forskningssamarbeten och uppdragsforskning. Riktlinjerna behandlar även jävssituationer, attesträtt och bisyssloredovisning.

Chefsjurist Helén Törnqvist– De tidigare behövde anpassas till dagens förhållanden, gällande regler och hur KI samverkar i dag, säger Helén Törnqvist, chefsjurist vid juridiska avdelningen.

De nya riktlinjerna gäller från och med första januari i år.

– Syftet med riktlinjerna är att vara ett stöd för alla anställda vid KI, men kanske främst för forskare, lärare och doktorander, säger Helén Törnqvist.

 

Text: Karin Montgomery

Fakta om immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar definieras i KI:s nya riktlinjer som ”tillgångar som har eller kan ha immaterialrättsligt skydd enligt gällande lagstiftning som patent, upphovsrätt, varumärkes- och mönsterskydd.” Det kan även handla om resultat av intellektuellt arbete, exempelvis uppfinningar, texter, beräkningar och ritningar.

Länkar

InnovationNäringslivSamhälleSamverkan