Nya riktlinjer om bisysslor inför årets redovisning

Publicerat 2017-11-15 09:58. Uppdaterat 2018-09-26 09:30

Den årliga insamlingen av bisysslor via Primula påbörjas den 1 november 2018.
Samtliga anställda vid KI ska ha redovisat sin bisyssla senast den 14 december 2018.

Bedömning av huruvida bisysslan är tillåten eller inte ska vara avslutad den 28 januari 2019.

Information om de nya riktlinjerna hittar du här.

Administration