Nya releaser | Ladok

Här hittar du en översikt över ny funktionalitet i Ladok i samband med varje release. I dagsläget sker nya releaser varannan torsdag.

Sprint 97 - driftsättning 2018-02-01

Ändring av kurs i studieplan
Det är nu möjligt att ändra placering i studieplan även för avklarade kurser.

Programtillfällesstrukturen
Man kan nu ta bort felaktigt publicerade kurstillfällen i programtillfällesstrukturen t ex om kurstillfället har hamnat i fel programtillfälle.

Utdata studieaktivitet och finansiering
Det finns nu en första version där man kan söka fram och skriva ut doktorandernas studieaktivitet och finansiering.Denna version kommer att förbättras med fler filtreringsmöjligheter framöver.

Sprint 96 - driftsättning 2018-01-18

Personnumret i Ladok
Man behöver inte längre skriva 19 alt. 20 i början av personnumret. Tiosiffrigt fungerar!

Registreringsintyget
Man kan nu se i registreringsintyget om det är avbrott på kurs eller program.

Startsidan – Mina kurser
Man kan nu på Startsidan under Mina kurser filtrera efter period vilka kurser man vill se.