Nya releaser | Ladok

Här hittar du en översikt över ny funktionalitet i Ladok i samband med varje release. I dagsläget sker nya releaser varannan torsdag.

Sprint 98 och 99 - driftsättning 2018-02-15 och 2018-03-02

Utsökning av kurs
När man i fliken Kurs under Studiedokumentation sökt ut en kurs kan man nu välja att visa kolumner för antal Ej påbörjade, Registrerad samt Avklarad.

Resultatrapportering - Resultatnotering
Det går nu att välja om man vill att resultatnotering ska vara synlig för studenten.

Registreringsintyg
Nu kommer information om Studieaktivitet och – finansiering för doktoranderna ut på intyget.

Utdata Aktör
Under fliken Studiedokumentation och Utdata går det nu att söka ut Aktör.

Sprint 97 - driftsättning 2018-02-01

Ändring av kurs i studieplan
Det är nu möjligt att ändra placering i studieplan även för avklarade kurser.

Programtillfällesstrukturen
Man kan nu ta bort felaktigt publicerade kurstillfällen i programtillfällesstrukturen t ex om kurstillfället har hamnat i fel programtillfälle.

Utdata studieaktivitet och finansiering
Det finns nu en första version där man kan söka fram och skriva ut doktorandernas studieaktivitet och finansiering.Denna version kommer att förbättras med fler filtreringsmöjligheter framöver.

Sprint 96 - driftsättning 2018-01-18

Personnumret i Ladok
Man behöver inte längre skriva 19 alt. 20 i början av personnumret. Tiosiffrigt fungerar!

Registreringsintyget
Man kan nu se i registreringsintyget om det är avbrott på kurs eller program.

Startsidan – Mina kurser
Man kan nu på Startsidan under Mina kurser filtrera efter period vilka kurser man vill se.