Nya regler friskvårdsförmåner vid KI

Publicerat 2019-04-09 10:37. Uppdaterat 2019-04-23 16:35

Med anledning av en större översyn av regler och riktlinjer vid KI, samt förändrade skatteregler för personalvårdsförmåner, har nu reglerna för friskvårdsförmåner förtydligats i ett rektorsbeslut från den 9 april. Dessa regler gäller från 1 maj 2019 och omfattar alla anställda och i viss mån anknutna och studenter.

Länkar

ArbetsmiljöFysisk aktivitet