Nya regler för att jobba efter 67

Publicerat 2017-06-07 15:05. Uppdaterat 2019-03-21 14:27This page in English

Den 1 juli i år införs nya och tydligare regler för anställningar vid Karolinska Institutet efter 67 års ålder. Särskilt reglerna för de professorer som vill fortsätta med sitt arbete har förtydligats. Bland annat kommer anställningsformen seniorprofessor i fortsättningen att kräva extra motivering från prefekten och en plan för hur kompetensöverföring ska ske till yngre kollegor.

Människor i världen lever och håller sig friska allt längre – och det gäller även medarbetarna på KI. För att hanteringen av anställningar efter 67 års ålder ska vara transparent och ske på objektiva och sakliga grunder har KI nu tagit fram nya och tydligare regler, med utgångspunkt från gällande lagstiftning. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller att anställningen upphör månaden den anställda fyller 67. KI har dock beslutat att en anställning vid behov kan förlängas med ett år i taget i upp till fem år. Men en sådan anställning kan inte omfatta uppdrag som chef/arbetsledare och sysselsättningsgraden kan som mest vara 50 procent av en heltid.

När det gäller professorer som vill fortsätta vara aktiva efter 67 års ålder finns särskilda regler, eftersom professorer ofta har en kompetens som är särskilt svår för universitetet att ersätta. Fokus i den fortsatta anställningen bör dock ligga på kunskapsöverföring och att bidra till yngre medarbetares fortsatta utveckling. Den vanligaste formen att fortsätta som professor efter 67 års ålder ska enligt de nya reglerna vara anknytning vid en institution och titeln professor emeritus/emerita.

Sedan drygt fem års tid finns på KI också anställningsformen seniorprofessor. Om en institution anser att det finns skäl att på detta sätt anställa en professor efter 67 års ålder så måste det motiveras särskilt i en ansökan och vissa kriterier vara uppfyllda. 

 

Kontakt med HR-avdelningen