Nya lärarrepresentanter i verksamhetsstyrelser

Publicerat 2018-01-25 09:50. Uppdaterat 2018-01-25 12:51

Styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning har, efter fyllnadsval, fått nya lärarrepresentanter för resten av mandatperioden, fram till 2018-12-31.

Universitetslektor Johanna Zilliacus är ny ledamot i styrelsen för utbidning, hon ersätter Anette Lohmander.

Professor Nico Dantuma, forskare Kent Jardemark och forskare Lena Palmberg är nya ledamöter i styrelsen för forskarutbildning. De ersätter Marie Hasselberg, Gilberto Fisone och Lars Holmgren som har utnämnts till prefekter.

Nomineringsförsamlingen har utsett dessa representanter genom elektrontisk omröstning. Hänsyn har tagits till representation för underrepresenterat kön.

Länkar

ForskarutbildningStyrelse