Nya Ladok och påverkan på forskarutbildningskurser

This page in English

Studiedokumentationssystemet Ladok byttes under november 2017 ut till ett nytt Ladok-system. Förändringen är del av ett nationellt projekt som omfattar de flesta av Sveriges lärosäten.

Vad är nytt?

Nya Ladok innebär ett system för alla utbildningsnivåer, istället för två separata. Det är webbaserat, med ett modernt gränssnitt och en ny navigering samt i stor utsträckning självförklarande. En stor skillnad mot tidigare system är också att det är öppet för många fler användare, till exempel studenter (inklusive doktorander) och examinatorer.

Hur påverkas forskarutbildningskurserna?

Några huvudsakliga förändringar:

  • Alla kurser har ett kurstillfälle i Ladok. Detta läggs upp centralt utifrån vad som är angivet i kurskatalogen eller inrapporterat på annat sätt (gäller t ex forskarskolrnas kurser).
  • Varje antagen kursdeltagare ska inför kursstart registrera sig på ett kurstillfälle via studentgränssnittet i Ladok. Registreringsperioden i Ladok anges som en standard i relation till kursens startdatum (en vecka före och två dagar efter kursstart).
  • Läraren har möjlighet att själv rapportera resultaten i Ladok.
  • Examinatorn attesterar i Ladok.

Systemintegration med KIWAS

Till följd av införandet av nya Ladok har vi infört en systemintegration för överföring av data från KIWAS till Ladok gällande antagna. För att detta ska vara möjligt behöver antagning göras via KIWAS. Undantag görs för antagning till kurser inom forskarskolor samt för antagning till restplatser efter att kurskatalogen har stängt.

Examinatorn – ny användare

Precis som tidigare, måste en examinator finnas utsedd för varje kurs. Utsedda examinatorer ska finnas med på institutionens lista över examinatorer. 

I och med nya Ladok finns det inte längre arkivlistor som ska kontrolleras och undertecknas. Istället gör examinatorn denna attestering i systemet. Alla examinatorer måste därför genomgå en webbutbildning för att få behörighet till Ladok och kunna attestera de rapporterade betygen. Tillgång till denna tilldelas av institutionens administrativa chef (AC).

Ny rutin vid byte av institution

Byte av kursansvarig institution för en kursplan kommer att innebära att en ny kursplan (nytt kursnummer) kommer att behöva skapas. Liksom tidigare behövs också en ny kursplan när det gäller ändring av högskolepoäng (hp) eller ändringar av kurstitel. Om en kurs ges alternerande av flera institutioner behöver en kursplan finnas per institution.

Länkar

ForskarutbildningForskarutbildningsprogramKursLärare