NyheterPå campus

Nya Ladok införs på KI i mitten av november

Publicerat 2017-05-24 17:10. Uppdaterat 2017-07-03 10:47This page in English

Karolinska Institutet kommer byta ut befintliga Ladok till nya systemet i mitten av november, en månad senare än vad som tidigare var planerat. Anledningen är att huvudprojektet Ladok3 har beslutat att flytta fram införandet på flera lärosäten. 

Huvudprojektet Ladok3 ansvarar för att införa nya Ladok på alla 38 lärosäten som idag använder systemet. Ansvariga för Ladok3 vill åstadkomma en glesare tidplan, för att ha möjlighet att ge varje lärosäte bättre möjligheter till stöd under implementeringen.

— Vi i projektet på KI är nöjda över att få nya Ladok under 2017, även om det innebär en försening. Det är också positivt att huvudprojektet planerar in mer resurser för varje lärosäte och att man visat stor förståelse för att varje lärosäte är unikt i sina behov. Det är glädjande att det nu är fem lärosäten som använder nya Ladok och två till är på väg in innan sommaren, säger projektledare Marie Sandström Akram.

Större delen av Sveriges lärosäten använder idag Ladok och alla ska byta till det nya systemet. Det nya systemet införs på KI i höst, men arbetet med att förbereda för övergången är påbörjad och delar av nya Ladok används redan ute på institutionerna.

Införandet av nya Ladok på KI kommer att ske under v.46 (13-17 november) istället för v.42 (16-20 oktober). 

Om huvudprojektet för införandet av nya Ladok

De lärosäten som idag använder Ladok äger gemensamt systemet genom ett konsortium. Idag ingår 38 högskolor och universitet i konsortiet samt Centrala studiestödsnämnden. Konsortiet utvecklar det nya Ladok under vad som kallas för projekt Ladok3 (också kallat huvudprojektet). 

Länkar

Administration