Nya etikrådet möttes för första gången

Publicerat 2018-12-13 12:43. Uppdaterat 2018-12-14 13:55This page in English

KI:s nya etikråd hade sitt första möte den 6 december under ledning av det vetenskapliga ombudet på KI, Anders Ekbom. Till stor del handlade mötet om presentation av de nya ledamöterna, nuläget på KI och etikrådets uppdrag.

Rektor Ole Petter Ottersen höll ett introduktionsanförande där han bland annat tog upp etikrådets uppdrag och beskrev KI:s nya organisation, Strategi 2030 (inklusive KI:s värdegrund), otydliga områden avseende forskning med försökspersoner samt forskning i andra länder. En annan systemfråga som togs upp var att man borde se över, omdefiniera och bredda det akademiska begreppet excellens.

Gruppen diskuterade också etikrådets uppgifter och vårens arbete. Nästa sammanträde planeras till mitten av februari 2019.

Källa: Ledningskansliet

Länkar

Etik