NyheterUtbildning

Nya beslut om anatomiundervisningen på KI

Publicerat 2017-04-26 10:32. Uppdaterat 2017-04-26 13:35This page in English

Styrelsen för utbildning har nu fattat beslut om hur anatomiundervisningen ska utvecklas och kvaliteten säkras. Verksamhetens nuvarande lokalisering fungerar väl och behöver inte ändras, en handlingsplan ska tas fram och ett lärarnätverk bildas. 

Underlaget till beslutet är en slutrapport som en arbetsgrupp, under ledning av styrelseledamot Anna Kiessling och med representanter från olika intressenter, presenterat. Slutrapporten bygger på en utredning av nuvarande undervisning i ämnet och en tidigare genomförd förstudie kring ett kliniskt anatomicentrum.

Utredningen visar att anatomi är en omfattande verksamhet såväl volym- som poängmässigt på KI då ämnet ingår i många utbildningsprogram både på grundnivå och avancerad nivå. Anna Kiessling ska nu ta fram ett förslag på handlingsplan för att säkra hög kvalitet i anatomiundervisningen för år 2017 till 2019.

Styrelsen beslutade att inte föreslår några förändringar vad gäller lokalisering av anatomiundervisningen, då både institutionen för laboratoriemedicin och institutionen för neurovetenskap har ändamålsenliga lokaler.

Vidare ska ett institutionsövergripande nätverk bildas för lärare inom anatomiundervisningen och representanter för länets kliniska träningscentrum (KTC) ska bjudas in att delta i nätverket. Professor i anatomi Mårten Risling blir ordförande i nätverket till och med 2018.

 

AnatomiLärareUtbildningsprogram