Ny rutin för ändringar i organisationsstrukturen i KIMKAT

Publicerat 2017-12-15 09:20. Uppdaterat 2018-11-22 09:52

I samband med att det nya systemet IDAC kommer att ersätta KIMKAT måste organisationsstrukturen som finns i KIMKAT idag speglas och/eller mappas mot den som finns i Primula. Behöver du som KIMKAT-administratör ändra organisationsstrukturen i KIMKAT, som t.ex. att lägga till eller ta bort en forskargrupp, vänligen rapportera detta till projektgruppen NIBS genom att kontakta projektledaren Pernilla Hulth.

Du som är KIMKAT-ansvarig har tidigare hjälpt projektgruppen att fylla i en översättningstabell för organisationsstrukturen.

I fall ni behöver göra ändringar i er organisationsstruktur, som t.ex. att lägga till eller ta bort en forskargrupp, vänligen rapportera det till Pernilla Hulth. Det räcker med att ni skickar ett epostmeddelande med en beskrivning av förändringen som är gjord och organisations ID från Primula kopplat till OrgID från KIMKAT, motsvarande mappningen ni tidigare har gjort i Excel-arket.

Ni ska fortfarande själva göra ändringarna i KIMKAT. Vi i projektet behöver bara information om att ändringen/tillägget görs. Gör ni ändringar eller tillägg bara i Primula (och inte i KIMKAT), behöver ni inte höra av er till oss.

Rutinen gäller fram till driftsättningen av IDAC.

Ett nytt förändringsstopp av organisation kommer att införas inför innan lanseringen av det nya källsystemet för anknutna, UBW Anknutna. Mer information följer närmare driftsättningsdatumet.

Konsult

Pernilla Hulth

Enhet: Utveckling
E-post: pernilla.hulth@ki.se

Länkar

Administration