Ny rutin för ändringar i organisationsstrukturen i KIMKAT

Publicerat 2017-12-15 09:20. Uppdaterat 2017-12-15 09:25

I samband med att det nya systemet IDAC kommer att ersätta KIMKAT måste organisationsstrukturen som finns i KIMKAT idag speglas och/eller mappas mot den som finns i Primula. Behöver du som KIMKAT-administratör ändra organisationsstrukturen i KIMKAT, som t.ex. att lägga till eller ta bort en forskargrupp, vänligen rapportera detta till projektgruppen NIBS genom att kontakta projektledaren Pernilla Hulth.

Du som är KIMKAT-ansvarig har tidigare hjälpt projektgruppen att fylla i en översättningstabell för organisationsstrukturen. För att vi ska kunna föra över all data mellan systemen, behöver vi hålla Excel-filerna som ni har jobbat med uppdaterade.

I fall ni behöver göra ändringar i er organisationsstruktur, som t.ex. att lägga till eller ta bort en forskargrupp, vänligen rapportera det till Pernilla Hulth.

Ni ska fortfarande själva göra ändringarna i KIMKAT. Vi i projektet behöver information om att ändringen görs. Sedan skickar vi ut en ny version av Excel-dokumentet där ni får mappa den nya organisationen mot motsvarande i Primula. Gör ni ändringar eller tillägg bara i Primula, behöver ni inte höra av er till oss.

Rutinen gäller fram till driftsättningen av IDAC, som planeras till maj/juni 2018. Du kan kontakta Pernilla på pernilla.hulth@ki.se

Länkar

Administration