Ny rutin etikprövningsansökningar (EPN) - resursintyg

Från och med 2017 finns en ny rutin för etikprövningsansökningar och det resursintyg som skall medfölja dessa. Merparten av EPN ansökningarna skrivs på av företrädare för SLL men om det blir ett oredlighetsärende så är det KI som utreder.

KI och SLL har därför beslutat att resursintyget skall skrivas under både av KI och SLL. 
Se aktuellt resursintyg för KIDS och DS AB.