Ny rapport: Lyckad strategi för brett samarbete

Publicerat 2017-06-13 20:51. Uppdaterat 2017-06-26 13:30This page in English

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic inkluderar inte bara framgångsrika forskningsprojekt utan även unik samverkan inom innovation, administration och utbildning. Det visar en färsk utvärdering som kan bli ett viktigt strategidokument för KI:s framtida samarbeten med andra universitet.

– Mayo Clinic i USA har kommit långt i arbetet med att integrera forskning med klinisk verksamhet. Här på KI är vi starka inom grund- och registerforskning. Samarbetet mellan de två organisationerna har varit mycket framgångsrikt, säger Terese Stenfors-Hayes, forskare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, KI, och en av dem som gjort utvärderingen.

Rapporten visar bland annat att antalet sampublikationer med författare från båda universiteten har ökat från 21 år 2008 till 107 år 2015. Tidskrifterna där samarbeten har publicerats har i medeltal dubbelt så hög impact factor som genomsnittet för de tidskrifter där en av organisationerna publicerat.

Samarbetet uppstod spontant mellan forskare vid de två universiteten 1992. Det har sedan växt organiskt och kommit att inkludera många delar utöver forskning, bland annat utbyten inom utbildning och administration. Ett exempel på det är samverkan kring biobanker där personal delat erfarenheter om allt från vilka frysar som används till hur arbetet kan organiseras. Utbyten inom utbildning och administration får bra betyg i de enkäter och intervjuer som ingår i utvärderingen.

– Vi har föreslagit att man skapar ytterligare administrativa stöd för samarbetet än det man har idag. Det är också viktigt att hitta bra sätt att dokumentera vilka som deltagit i utbyte så att det senare kan utvärderas.

Några av framgångsfaktorerna är att samarbetet har en stark styrgrupp och att det går att få startbidrag för projekt inom forskning likaväl som inom administration, utbildning eller innovation. Det är även möjligt att få hjälp med att söka partners eller externa medel. Samarbetet fördjupades med ett formellt avtal 2011 och sedan dess har över 1200 personer deltagit i en årlig konferens.

– Den här sortens breda plattformsamarbete är unikt för KI.  Att vi nu följer upp det på det här gedigna sättet kommer att ge oss många möjligheter att agera strategiskt i vårt arbete med internationalisering. Det är ett underlag som till exempel kan användas i valet av internationella partners, säger professor Maria Masucci, vicerektor för internationella frågor på KI.

Styrgruppen för samarbetet mellan Mayo Clinic och Karolinska Institutet

Länkar

InternationelltSamverkan