Ny praxis vid statusbyte

This page in English

Migrationsverket har ändrat praxis vid ansökan om uppehållstillstånd vid statusbyte. Nu får man inte längre vistas i Sverige vid tidpunkten för beslut om nytt uppehållstillstånd. Detta påverkar personer från tredje land som ansöker om nytt uppehållstillstånd på andra grunder än vid förra tillfället. Förändringen ägde rum i maj 2017 och påverkar framför allt byte till uppehållstillstånd för doktorandstudier. 

Detta innebär komplikationer för KI:s doktorander vid statusbyte från t. ex medföljande eller gästforskare till doktorand. Man får söka om nytt uppehållstillstånd från Sverige och vänta, men får inte vistas här när beslut fattas. Om det tidigare uppehållstillståndet fortfarande gäller räcker det med ett besök i ett grannland, men om det tidigare uppehållstillståndet hunnit löpa ut blir man tvungen att resa tillbaka till sitt hemland inför beslutet. 

KI har från och med 1 juli 2018 en ny process för antagning av doktorander. Det innebär bland annat att beslut om antagning till utbildning på forskarnivå numera kommer att fattas löpande utan ett föregående antagningsseminarium se Antagning till forskarutbildning Man kan ansöka om uppehållstillstånd för doktorandstudier från hemlandet när man är antagen och planerar att åka till Sverige. Handläggningstid hos Migrationsverket är 1-3 månader.
Man kan besöka Sverige upp till tre månader på ett besöksvisum, men man kan inte ansöka om uppehållstillstånd från Sverige då.  

En dialog pågår för närvarande mellan KI och Migrationsverket.

Statusbyte: när man ansöker om uppehållstillstånd för studier när man hade uppehållstillstånd för gästforskare eller arbetstillstånd tidigare. Att ansöka om förlängning av sitt nuvarande tillstånd eller permanent uppehållstillstånd är inte statusbyte.
Tredje land: icke EU/EES-land. EU-medborgare har rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.

Huvudregeln

Huvudregeln är att en person som vill ha ett uppehållstillstånd som skiljer sig från det som personen för närvarande innehar måste ha fått tillståndet innan hen kom in i Sverige.

Om du får möjlighet att förklara varför du tror att du ska vara befriad från huvudregeln på grund av synnerliga skäl, så kan du skicka en kompletterande förklaring till Migrationsverket, MEN tänk på att dina chanser är minimala: att delta i forskningsprojekt eller gå kurser godkänns inte. Du kan inte räkna med återkoppling om dina skäl kommer att godkännas. Migrationsverket kommer troligen att anse att du inte har någon giltig anledning att få din ansökan behandlad medan du är kvar i Sverige, så du MÅSTE lämna Sverige, se nedan.

Sökande med ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige

Om Migrationsverket begär in bevis på att du inte är i Sverige:

  • Planera din resa enligt deadline du har fått från Migrationsverket eller begär mer tid. Tänk på att beslutsfattare på Migrationsverket inte jobbar på helger.
  • Informera din handläggare på Migrationsverket om dina resplaner.
  • Åk utomlands t ex till ett grannland.
  • Följ Migrationsverkets instruktioner. T ex fota dig framför en känd plats, med dagens tidning (där dagens datum framgår). Sänd fotot och kopia av dina biljetter till din handläggare eller Migrationsverkets gruppbrevlåda.
  • Vänta på nytt beslut 

Sökande vars uppehållstillstånd i Sverige har gått ut

Om Migrationsverket begär in bevis på att du inte är i Sverige:

  • Planera din resa enligt deadline du har fått från Migrationsverket eller begär mer tid. Bli fotograferad och lämna fingeravtryck för nytt uppehållstillståndskort hos Migrationsverket om du inte gjorde det vid ansökan.
  • Informera din handläggare på Migrationsverket om dina resplaner. 
  • Åk till hemlandet eller landet du har giltigt uppehållstillstånd/visum till. 
  • Följ Migrationsverkets instruktioner. T ex skicka in kopior av ut-/inresestämpel i ditt pass och boarding pass till din handläggare eller Migrationsverkets gruppbrevlåda.
  • Vänta på nytt beslut och ev. nytt uppehållstillståndskort.

Om du inte lämnar Sverige kan Migrationsverket besluta om avslag och utvisning. 

Kontakt

Migrationsverket Örebro: GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

International Staff Services KI Ulla Tunkara tel 08-524 86081

Länkar

Doktorand