Ny användare i Ladok - administratör

För att kunna arbeta i Ladok krävs att du genomgått en särskild användarutbildning och att du har ett användarkonto. Användarkontot i Ladok bygger på att du har en KI-epostadress eller har en KI-anknytning.

Utbildning

Utbildningstillfällen anordnas varje termin för nya administratörer. Information om nya utbildningstillfällen kommer att publiceras på hemsidan inom kort. 

För utdatabehörighet krävs ingen utbildning.

Behörighetsansökan

För att få ett användarkonto i Ladok måste du fylla i en behörighetsblankett. Välj blankett efter den behörighet du behöver i systemet. Blanketten behöver en underskrift från administrativa chefen på den kursgivande institutionen.

Behörighetsblanketter för Ladok

Ifylld ansökan med underskrift från administrativ chef skickas till nedanstående adress:

Systemförvaltning Ladok
Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
Berzelius väg 3 171 77 Stockholm 

Det går också bra att scanna in ansökan och skicka den med e-post till: UFS-Systemforvaltning@ki.se