Ny allmän studieplan för doktorander från 1 januari 2018

Publicerat 2017-10-16 12:34. Uppdaterat 2017-10-16 12:44This page in English

En ny allmän studieplan för medicinsk vetenskap har fastställts, vilken gäller för alla doktorander som antas till forskarutbildning från 1 januari 2018. De som går upp på antagningsseminarium efter årsskiftet ska alltså skriva sin individuella studieplan utifrån kraven i den nya allmänna studieplanen.

Den nya versionen ger en större flexibilitet än tidigare att välja de kurser som krävs utifrån projekt och förkunskaper, men samtidigt införs även några nya obligatoriska kurser, bland annat kurs i kvalitetssäkring av klinisk forskning för doktorander med kliniska projekt.

Ny allmän studieplan på svenska

Ny allmän studieplan på engelska

DoktorandForskarutbildning