NyheterUtbildning

Nu finns anvisningar för studentinflytande vid KI

Publicerat 2018-11-23 15:47. Uppdaterat 2018-11-23 15:47

KI fick i somras kritik av Universitetskanslersämbetet avseende studentinflytandet, d.v.s. studenternas rätt att delta i beslut och beredning som rör utbildning eller studenternas situation. För att underlätta regelefterlevnaden när det gäller studentinflytandet har KI tagit fram Anvisningar för studentinflytande som gäller från 1 januari 2019.

Med utbildning och student avses alla tre utbildningsnivåer, d.v.s. grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Samtliga studentrepresentanter, även doktorander, ska utses av studentkåren.

Anvisningar för studentinflytande vid KI

Utbildningsprogram