Notismall som stöd för att skriva ett textunderlag

This page in English

När du har ett nyhetstips om en händelse på Karolinska Institutet, om exempelvis ett aktuellt besök eller ett pris, så skriv gärna ett textunderlag till oss. Om du redan är insatt i händelsen kan du enkelt formulera ett notisunderlag på egen hand genom att följa mallen nedan. En nyhetsredaktör kan då lättare bedöma nyhetsvärdet och redigera din text före publicering.

Följ dessa punkter

 1. Vem/vilka besökte vad: institution/centrum/inom KI? När? Varför/syfte?
 2. Vad hände vid besöket?
 3. Kort bakgrund. Vilka sorts samarbeten/aktiviteter/relationer har KI sedan tidigare med besökaren?
 4. Vad har det för betydelse? Vad kan besöket eventuellt leda till?
 5. Namn på personerna på bilden (om sådan finns).
 6. Ange även fotograf.

Har du följt dessa fem steg kan resultatet se ut ungefär så här:

 1. Omans utbildningsminister Dr Rawya Al-Busaidi besökte Karolinska Institutet den 26 mars för att få en bild av Sverige som studiedestination. Under sitt besök ville den omanska delegationen lära sig mer om det svenska utbildningssystemet.
 2. Karolinska Institutets program inleddes av prorektor och de tre dekanerna presenterade sina verksamhetsområden.
 3. Förra året deltog KI vid en studentrekryteringmässa i Omans huvudstad Muskat och en liten delegation, ledd av dekanus för forskarutbildning, Anders Gustafsson, besökte då Sultan Qaboos University (SQU). I dag finns ett utbytesavtal med läkarprogrammet på SQU, flera omanska doktorander på KI och disputerade från Oman ingår i forskningsprojekt med KI-forskare. Forskningssamarbeten med landet finns inom områden som diabetes, trafiksäkerhet och genetiska sjukdomar.
 4. I slutet av mars kommer KI-forskare att delta i ett forskningsymposium på SQU, med temaområden diabetes och genetiska sjukdomar.
 5. Bilden (från vänster): Ambassador of Oman in Germany including Sweden Mr Khalid Sulaiman 'Abdul Rahman Ba Omar, Pro-Vice-Chancellor Kerstin Tham, Her Excellency Minister of Higher Education Dr. Rawya Al-Busaidi, Chair of KI International Strategy Group Jan Carlstedt-Duke, Dean of Doctoral Education  Anders Gustafsson, Director General of Colleges of Applied Sciences, Ministry of Higher Education, Dr Abdullah Al Shibli.
 6. Foto: John Smith (får användas internt på KI).

Nyhetstips om anslag, priser eller utmärkelser

 1. Ingress: Vem/vilka vid KI har fått priset/utmärkelsen/anslaget? Vid vilken KI-institution? Vad är det för pris/utmärkelse/anslag?'
 2. Kort motivering till priset och/eller kort bakgrund om priset/anslaget.
 3. Vilket forskningsprojekt avser anslaget?
 4. Vad händer nu: exempelvis vad möjliggör priset för pristagaren? När delas priset ut?
 5. Finns bild? Namn på personer på bilden. Ange även fotograf och hur bilden får användas. Bifoga gärna eventuellt pressmeddelande eller relevanta länkar.

Har du följt dessa steg kan resultatet se ut ungefär så här:

 1. Jessica Weidner vid institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, och Sophie Petropoulos, University of Toronto, är de två första postdoktorerna i Mats Sundin Fellowship.
 2. Forskarutbytet mellan Karolinska Institutet och University of Toronto inleddes våren 2012 då det tidigare ishockeyproffset Mats Sundin donerade över två miljoner kronor till forskning inom området hälsa och sjukdom i människans utveckling
 3. och
 4. Jessica Weidner forskar på hur toxoplasmos agerar i kroppen och hur den gör för att ta sig till hjärnan och där påverka sitt värddjur. Hon kommer nu att fortsätta sin forskning vid Universitetet i Toronto i upp till två år. Sophie Petropoulos flyttar över till Karolinska Institutet under samma period för att undersöka hur moderns livsstil på lång sikt påverkar barnets utveckling. Mats Sundin Fellowship 2013 offentliggjordes den 20 augusti under en ceremoni vid den kanadensiska ambassaden i Stockholm
 5. Mats Sundin med Sophie Petropoulos (vänster) och Jessica Weidner (höger). Bild: Kanadas ambassad i Sverige (pressbild).

Eller här:

 1. Två forskare vid Karolinska Institutet, Tomas Olsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap, och Mattias Öberg vid Institutet för miljömedicin, får anslag av AFA Försäkring. Totalt delar AFA Försäkring ut 14,6 miljoner kronor till fem nya FoU-projekt inom arbetsmiljö och hälsa under 2013.
 2. och
 3. Professor Tomas Olsson beviljas 4 miljoner kronor för att fortsätta studien kring riskgener och vilka yttre riskfaktorer som påverkar risken att drabbas av Multipel skleros (MS). Mattias Öberg beviljas 3 242 000 kronor för att förbättra statistik- och kunskapsunderlaget för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, genom att analysera och systematisera data från Giftinformationscentralens samtalsdatabas med information om kemiska arbetsplatsolyckor.
 4.  Läs mer i pressmeddelandet från AFA Försäkring (länk).

Kontakt

Skicka slutligen texten till nyheter@ki.se