Norden och Baltikum: Nordplus

This page in English

Nordplus erbjuder möjligheter till lärarutbyte i Sveriges grannländer. Du kan välja att föreläsa, handleda, utveckla undervisningsmaterial eller göra någon annan undervisningsaktivitet under din tid utomlands.

Utlysningen för det andra året 2019 inom den nya programperioden för Nordplus (2018-2022) har nu publicerats.

Deadline för årets ansökningar är 1 februari 2019.

Vad gäller vid lärarutbyte inom Nordplus?

Stipendier för lärare utdelas för minst en veckas (fem arbetsdagar) utbyte eller minimum åtta (8) undervisningstimmar. Alla typer av undervisningsaktiviteter, som föreläsningar, handledning och utveckling av undervisningsmaterial, godkänns. Ersättningsnivån beslutas inom respektive nätverk beslutas, men stipendiebeloppet är som högst 355 euro per vecka samt bidrag för resa.

Du som lärare ska vara anställd vid Karolinska Institutet. Stipendiet och resebidraget betraktas som ett tillägg till de omkostnader som uppkommer. Det förutsätts att läraren under utbytesperioden erhåller full lön från sin heminstitution.

För mer information kontakta ditt utbildningsprogram. 

Vad är Nordplus?

Nordplus är Nordiska ministerrådets ramprogram för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Nordplus ska bidra till att stärka gemenskapen genom att stödja rörlighet, utbyten och nätverk mellan de fem nordiska länderna, de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, samt de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Programmet bygger på nätverkssamarbete mellan lärosäten eller andra institutioner för högre utbildning kring ett definierat projekt. Vid KI deltar ett antal av utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå i olika nätverk inom Nordplus, som årligen söker medel för att finansiera aktiviteter inom sitt respektive nätverk.

Aktiviteter inom Nordplus Högre Utbildning

  • Studentmobilitet: 1-12 månader för studier eller praktik som tillgodoräknas
  • Expressmobilitet: kortare studentmobilitet på minst en vecka
  • Lärarmobilitet: minst en vecka eller åtta undervisningstimmar
  • Nätverksaktiviteter: etablering och utveckling av nätverk, planering, kurser, språkkurser för studenter, informationsaktiviteter
  • Intensivkurser: kortkurser, workshops, symposier med lärare och studenter från minst tre olika länder
  • Gemensamma studieprogram med inbyggd mobilitet på minst en termin
  • Utvecklingsprojekt inom högre utbildning: kvalitetssäkring, utveckling av läroplaner, samarbete med näringslivet, utveckling av nya undervisningsformer

Länkar 

Kontakt 

Internationell koordinator

Kristina Jesinkey

Telefon: 08-524 865 21
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Kristina.Jesinkey@ki.se