Nominera till Pedagogiska priset senast den 1 maj 2018

Publicerat 2018-04-17 14:24. Uppdaterat 2018-04-17 14:24

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. 

Pristagare utses av Styrelsen för utbildning efter förslag från särskild priskommitté där även representant från Styrelsen för forskarutbildning ingår.

Mer information om Pedagogiska priset 2018