Nominera till Pedagogiska priset 2019 senast den 11 april

Publicerat 2019-02-25 15:17. Uppdaterat 2019-02-25 17:14This page in English

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. 

Pristagare utses av Kommittén för utbildning efter förslag från särskild priskommitté där även representant från Kommittén för forskarutbildning ingår. Nomineringen görs på bifogad blankett och mailas till fonder@ki.se senast den 11 april 2019.

Mer information om Pedagogiska priset