Nominera mottagare av KI:s medaljer 2018-2019

Publicerat 2018-01-11 13:21. Uppdaterat 2018-01-11 13:53This page in English

Välkommen att lämna förslag till mottagare av Karolinska Institutets medaljer 2018-2019. Nomineringarna ska vara inkomna senast 12 februari.

Från och med jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Medaljerna finns i tre kategorier, guldmedaljen, stora silvermedaljen och silvermedaljen. Medaljerna delas ut i samband med olika akademiska högtider.

Guldmedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort enastående insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet. En eller flera medaljer delas ut vid tillfälle som bestäms av rektor. Guldmedaljen ges i första hand till extern mottagare men i synnerligen speciella fall även till intern mottagare.

Mottagare av guldmedalj kan inte samtidigt utses till hedersdoktor vid Karolinska Institutet, däremot kan tidigare utsedd hedersdoktor vid Karolinska Institutet få guldmedalj och vice versa.

Stora silvermedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet. En eller flera medaljer delas ut i samband med installationshögtiden i Aula Medica. Stora silvermedaljen delas ut till extern mottagare i första hand men i speciella fall även till intern mottagare.

Silvermedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet. En eller flera medaljer delas ut i samband med högtiden för Nit och Redlighet. I första hand är silvermedaljen avsedd för intern mottagare men kan även delas ut till extern mottagare.

Vem får nominera?

Behöriga att nominera är anställda vid KI samt emeriti professorer vid KI.

När och hur?

Förslagen, som ska vara försedda med motivering, ställs till rektor Ole Petter Ottersen och lämnas/skickas per brev eller e-post senast måndagen den 12 februari 2018 till Britt-Marie Dehn, Karolinska Institutet, Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer, Fakultetskansliet, Aula Medica, Nobels väg 6, 171 77 Stockholm.

Hur sker handläggningen?

Förslagen bereds av en medaljkommitté bestående av rektor, prorektor, universitetsdirektör, dekanus för forskning, dekanus för forskarutbildning och dekanus för utbildning. Rektor utser mottagare av Karolinska Institutets olika medaljer efter samråd med medaljkommittén.

Länkar

PrisUtmärkelse