Nätverk inom utbildningsadministration

Publicerat 2017-10-18 13:08. Uppdaterat 2018-01-09 09:09

Syftet med nätverken är att skapa en samhörighet i rollerna och att ta del av varandras kompetenser och goda exempel. I nätverken sker också kompetensutveckling och informationsspridning. 

​Nätverk för utbildningsadministratörer

Nätverket för utbildningsadministratörer startade våren 2017. Planen är att anordna träffar med en halvdag per termin/år och därutöver 2-timmarsseminarier på olika teman. 

Samordnare för nätverket är Charlotta Cederberg.
Planeringsgrupp:  Elisabet Lindholm, samordnare för studievägledningen, Sofia Pettersson, utbildningsadministratör FYFA och Anna-Maria Nordvall, utbildningsadministratör Dentmed. Kontakta oss gärna med förslag på innehåll mm.

Anmäl dig till nätverket för att få information om kommande träffar m.m. 
Anmälan

Nätverksträffar: 
Under året har vi haft nätverksträffar på tema studenter med funktionsnedsättning och högskolejuridik. Vi har också haft en utbildning om KIs utbildningsorganisation för nya utbildningsadministratörer. 

Kommande nätverksträffar:

8 februari 2018, kl 08.30-12.30, campus Solna
Nätverksträff på tema studentmötet

Syftet är att ge utbildningsadministratrören lite verktyg i studentmötet, att gå igenom olika roller/funktioner som finns inom KI - tex studenthälsan, studievägledning mm. Vi har också planerat att lyfta ett gott exempel på en arbetsmetod från någon utbildningsadministratör. 
Program & anmälan

Mars 2018, 13 mars 08.30-10.30, Flemingsberg
Nätverksträff på tema Högskolejuridik 
Christian Edling, samordnare för studenträtt.
Anmälan.

Nätverk för programstudievägledare

Studievägledare inom utbildningsprogrammen på KI är välkomna att delta i nätverket. 4-5 gånger per termin träffas nätverket då aktuella frågor för programstudievägledarna diskuteras.

Samordnare för nätverket är Elisabet Lindholm.

Nätverk för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Handläggare i utbildningsnämnder och för program är välkomna att delta i nätverket. Nätverket träffas 3-4 gånger per termin och tar upp aktuella frågeställningar.

Samordnare för nätverket är Charlotta Cederberg.

 

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Programkansliet
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se

Samordnare

Elisabet Lindholm

Telefon: 08-524 880 59
Enhet: Programkansliet
E-post: Elisabet.Lindholm@ki.se

NätverkStudieadministration