Nätverk inom utbildningsadministration

Publicerat 2017-10-18 13:08. Uppdaterat 2018-06-25 15:00

Syftet med nätverken är att skapa en samhörighet i rollerna och att ta del av varandras kompetenser och goda exempel. I nätverken sker också kompetensutveckling och informationsspridning. 

​Nätverk för utbildningsadministratörer

Nätverket för utbildningsadministratörer startade våren 2017. Planen är att anordna träffar med en halvdag per termin/år och därutöver 2-timmarsseminarier på olika teman. 

Samordnare för nätverket är Charlotta Cederberg.
Planeringsgrupp:  Isabel Johnson, samordnare för studievägledningen, Sofia Pettersson, utbildningsadministratör FYFA och Anna-Maria Nordvall, utbildningsadministratör Dentmed. Kontakta oss gärna med förslag på innehåll mm.

Anmäl dig till nätverket för att få information om kommande träffar m.m. 
Anmälan

Nätverksträffar: 
Under året har vi haft nätverksträffar på tema högskolejuridik. Vi har också haft en utbildning om KIs utbildningsorganisation för nya utbildningsadministratörer. 

Kommande nätverksträffar:

Vi planerar att till hösten 2018 ha träffar kring diarieföring, arkivering och kursakt. Vi planerar också att ha utbildningstillfällen om nya förvaltningslagen. 

Nätverk för programstudievägledare

Studievägledare inom utbildningsprogrammen på KI är välkomna att delta i nätverket. 4-5 gånger per termin träffas nätverket då aktuella frågor för programstudievägledarna diskuteras.

Samordnare för nätverket är Isabel Johnson.

Nätverk för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Handläggare i utbildningsnämnder och för program är välkomna att delta i nätverket. Nätverket träffas 3-4 gånger per termin och tar upp aktuella frågeställningar.

Samordnare för nätverket är Charlotta Cederberg.

 

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se

Studievägledare

Isabel Johnson

Telefon: 08-524 864 53
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: isabel.johnson@ki.se

NätverkStudieadministration