Nanna Svartz väg avstängd pga vattenläcka - Campus Solna

Publicerat 2019-02-25 15:03. Uppdaterat 2019-02-26 10:14This page in English

Nanna Svartz väg på Campus Solna är tillfälligt avstängd i höjd med boulebanan, pga en vattenläcka. 

Vägen kommer att schaktas upp under arbetet med att laga vattenledningen, och det är i dagsläget oklart hur lång tid arbetet kommer att ta. Se kartbild där läckan är markerad i rött.

För mer informaton, kontakta Björn Blomquist, Fastighetsförvaltare på Akademiska hus på e-mail: bjorn.blomquist@akademisahus.se eller på telefon: 08-685 76 51.

Driftinfo