MOOC-kurser (edX)

This page in English

Taking KI teaching worldwide

Sedan 2013 är Karolinska Institutet del av edX-konsortiet som erbjuder öppna webbutbildningar som är tillgängliga för alla – när som helst och var som helst.

KIx: edX at Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning. En del i det är KIs satsning på så kallade MOOCar.

I juni 2013 blev Karolinska Institutet en del av edX-konsortiet och syns nu som KIx på edX.org. Under hösten 2014 publicerade Karolinska Institutet sina första MOOCar och mer än 50 000 deltagare anmälde sig till dessa kurser. MOOC står för Massive Open Online Course, det vill säga storskaliga och öppna nätbaserade kurser.

Mer information finns tillgänglig på engelska

Läs mer om KI:s MOOCar

Läs mer om edX-kurser på How It Works

 

 

Frågor om KIx kurser

Avdelningschef, bitr

Suzanne Pathkiller

Telefon: 08-524 841 77
E-post: suzanne.pathkiller@ki.se

Kurs