Möjlighet att delta i forskningsseminarium i Sydafrika i maj 2019

Publicerat 2018-09-26 10:13. Uppdaterat 2018-10-09 09:31This page in English

Nu finns möjlighet för forskare, lärare och doktorander från KI att delta i forsknings- och innovationsveckan som arrangeras av South Africa – Sweden University Forum, i Sydafrika 6-10/5 2019. KI anslöt sig nyligen till detta nätverk.

The South Africa – Sweden University Forum (SASUF) är ett samarbetsprojekt som finansieras av STINT, South African National Research Foundation och utbildningsdepartementet i Sydafrika. Projektet samlas 13 svenska och 23 sydafrikanska lärosäten med syfte att utveckla samarbete inom forskning, utbildning och innovation. Karolinska Institutet anslöt sig nyligen till SASUF.

Forsknings- och innovationsveckan kommer att äga rum i Sydafrika mellan 6-10 maj 2019, med ett huvudforskningsseminarium vid Stellenbosch University 8-10 maj. Veckan innehåller sex parallella forskningsseminarier på följande teman:

  • Tema 1: Climate change, natural resources and sustainability
  • Tema 2: Education for a sustainable society
  • Tema 3: Social transformation through change: Knowledge and social development strategies for society
  • Tema 4: Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa and its impact on the health systems of the two countries in the future
  • Tema 5: Urbanisation and cities in the 21st Century
  • Tema 6: Digital technologies, big data, and cybersecurity

Under veckan arrangeras också aktiviteter inom innovation och outreach.

Karolinska Institutet kommer att delta med en delegation. Är du är intresserad av att presentera din forskning under något av dessa tema, och vill initiera eller vidareutveckla samarbete med Sydafrika? Skicka följande information till Johanna Ackemar, internationella kansliet (johanna.ackemar@ki.se) senast den 18 oktober 2018:

  1. en kort motivering om varför din forskning är relevant för något av samarbetsprojektets sex teman
  2. information om pågående samarbeten med Sydafrika eller motivering eller intresse av att utveckla samarbete med Sydafrika
  3. en kort CV

Personer som väljs ut att delta under forsknings- och innovationsveckan kommer att få flyg och boendekostnader täckta upp till 22 500 SEK (beloppet inkluderar INDI).

För vidare information, se www.sasuf.org. Webbplatsen har ännu inte hunnit uppdateras med information om nytillkomna partnerlärosäten.

Internationellt