Moderna beredskapsjobb (MBJ) - Regeringsuppdraget upphör

Publicerat 2019-02-05 12:42. Uppdaterat 2019-02-05 12:50

Regeringsuppdraget upphör från den 1 januari 2019.

Statliga myndigheter fick under 2018 i uppdrag av regeringen att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden under en begränsad tid, så kallade moderna beredskapsjobb.

Arbetsförmedlingen inför nu stopp på anvisningar till moderna beredskapsjobb fr o m den 1 januari 2019. Pågående beslut om moderna beredskapsjobb omfattas inte, utan löper på den tid beslutet är fattat.

Alla ni som har tagit emot MBJ och praktik i staten under 2018 behöver rapportera det till Peter Gustafsson senast den 28 februari. Detta eftersom vi behöver avrapportera antalet moderna beredskapsjobb som KI har tagit emot i vår årsredovisning för 2018.

Kontaktperson:

HR-specialist

Lotta Fylking

Telefon: 08-524 867 43
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: lotta.fylking@ki.se