Moderna beredskapsjobb

Modernt beredskapsjobb innebär att man får ekonomisk ersättning (anställningsstöd). Det är möjligt om ni anställer en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ och står långt från arbetsmarknaden.

  • Lönesubvention upp till 1 140 kr/dag för en anställning på heltid. 
  • Stöd för handledning 150 kr/dag första tre månaderna, därefter 115 kr/dag
  • Lönesubvention upp till totalt 24 månader (1 + 1 år)

Arbetsgivarverkets avtal VASA gäller.

Läs mer på Arbetsgivarverkets hemsida.

Kontakt

Arbetsförmedlingens kundtjänst 0771 416 416