Moderna beredskapsjobb

Moderna beredskapsjobb är tidsbegränsade anställningar med lägre kvalifikationskrav och med arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning. Statliga myndigheter har fått regeringens uppdrag att genom Moderna beredskapsjobb anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Moderna beredskapsjobb innebär att arbetsgivaren har möjlighet att få ekonomisk ersättning (anställningsstöd) när man anställer en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ och står långt från arbetsmarknaden. Det är Arbetsförmedlingen som beviljar anställningsstödet, och det görs för högst 12 månader i taget och för maximalt 24 månader.

  • Lönesubvention upp till 1 140 kronor per dag för en anställning på heltid.
  • Stöd för handledning 150 kronor per dag första tre månaderna, därefter 115 kronor per dag.

Vid rekryteringen till Moderna beredskapsjobb kan arbetsgivaren, utöver kraven på förtjänst och skicklighet, vid urval och beslut om anställning särskilt beakta om den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Det särskilda villkorsavtalet VASA ska tillämpas på dessa arbetsmarknadspolitiskt motiverade tidsbegränsade anställningar. VASA utgör en egen tidsbegränsningsgrund och medger en anställningstid om sammanlagt högst 24 månader hos en och samma arbetsgivare

Läs mer på Arbetsgivarverkets hemsida.

Information och kontakt

För information om vilka krav som måste vara uppfyllda för att få bidrag för en anställning inom ramen för Moderna beredskapsjobb kontakta Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter MO1.arbetsgivare@arbetsformedlingen.se eller Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771-416 416.

Arbetsgivarverket webbplats kan du läsa mer om Moderna beredskapsjobb, hitta information om processen för att rekrytera till anställningar inom ramen för Moderna beredskapsjobb samt mall/checklista för vad en annons bör innehålla.