Migrering till medarbetarportalen förlängd

Publicerat 2017-05-30 09:11. Uppdaterat 2017-05-30 09:16

Vi har förlängt perioden med internwebb och medarbetarportal parallellt till 31 augusti. Tills dess ska alla länkar till gamla internwebben vara borta och, om informationen fortfarande behövs, ha en redirect (omdirigering) till motsvarande information på medarbetarportalen.

Redirect (peka om gamla länkar/adresser)

Vi  kan inte lösa både redirects av gamla url:er (adresser) från internwebben till medarbetarportalen och att endast redaktörer ska ha fortsatt tillgång till internwebben. Vi har då valt att prioritera att redirects ska fortsätta fungera hela hösten och har istället förlängt perioden för migrering över sommaren.

När ni som är redaktörer och/eller innehållsansvariga är klara med nya sidor ska ni skicka ny sida (url) och vilken/vilka sidor (url) den ersätter till webbteamet@ki.se så gör vi redirects. Vi vill då också få veta vem som är innehållsansvarig och vem som är redaktör för sidan.

Internwebben försvinner från sök

Internwebben kommer att tas bort ur sök från och med 14 juni. Vid sökningar på vår webbplats (http://search.ki.se) kommer detta att slå igenom omedelbart och i externa sökmotorer (t.ex. Google) så kommer det att fasas ut gradvis. Man kommer alltså inte längre kunna hitta information på internwebben genom sök, men man kommer att kunna surfa till dem under sommaren.

Ingen redigering, men fortsatt möjlighet till migrering

14 juni kommer vi också att stänga ner alla redaktörskonto för internwebben, dvs. man kan inte längre logga in och redigera. 

Du kommer fortfarande kunna surfa till sidor som ännu inte har en redirect. Om de sidor som du är redaktör eller innehållsansvarig för är svåra att komma åt via navigation så bör du spara länkar till den information du behöver migrera. Tänk på att nuvarande startpunkter/portalsidor kanske migreras innan din sida är klar.

Återkommande information

Om du har information som just nu inte är aktuell och därför inte används men som du vill spara och utgå från vid senare tillfälle (t.ex. återkommande händelser typ medarabetarundersökningen som endast görs vart tredje år), spara ner denna information t.ex. genom skärmdump eller kopiera över i ett worddokument någonstans där du själv hittar det.

Slutgiltig stängning

31 december så stänger vi internwebben slutgiltigt, det innebär att då kommer redirects inte längre fungera. Ni ska redan nu försöka få bort gamla länkar ur material (mail, trycksaker m.m.).

Har ni några frågor kontakta jenny.thorell@ki.se eller webbteamet@ki.se.

Internwebben är död – länge leve medarbetarportalen!

Länkar

Webbpublicering